Senfølger etter covid-19

Noen som har blitt smittet av koronaviruset og fått covid-19, opplever langvarige plager. Plager som har vart i minst 2 måneder og som går ut over funksjonen i dagliglivet, kalles senfølger, "post-covid" eller "long covid". Her er noen råd mot senfølger.

Hva vil du vite mer om?

Personer med senfølger deler sine erfaringer

Bekim deler sine erfaringer

Laila deler sine erfaringer

Linn Therese deler sine erfaringer

Rehabiliteringstelefonen 800 300 61

ReHabiliteringstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester, også etter covid-19 sykdom. Få informasjon og veiledning om tjenester og tilbud i den helseregionen du bor i.

Ring 800 300 61. Telefonen blir besvart fra mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Koronaveileder - Helsedirektoratet

Faglige råd om rehabilitering etter covid-19 fra Helsedirektoratet.

Mer informasjon fra FHI

På nettsidene til FHI kan du lese mer om senfølger etter covid-19. 

Frisklivssentraler

Se hvilke kommuner som har frisklivssentral.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Senfølger etter covid-19. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2023 geassemánnu 7, gaskavahkku [vižžon 2024 miessemánnu 30, duorasdat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/koronavirus-sami/senfolger-etter-covid-19/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 geassemánnu 7, gaskavahkku