Senfølger etter covid-19

Noen som har blitt smittet av koronaviruset og fått covid-19, opplever plager som har vart i minst 2 måneder og som går ut over funksjonen i dagliglivet. Dette kalles senfølger, tidligere omtalt som "post-covid" eller "long covid". Her er noen råd mot senfølger.

Hva vil du vite mer om?

Personer med senfølger deler sine erfaringer

Bekim deler sine erfaringer

Laila deler sine erfaringer

Linn Therese deler sine erfaringer

Rehabiliteringstelefonen 800 300 61

ReHabiliteringstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester, også etter covid-19 sykdom. Få informasjon og veiledning om tjenester og tilbud i den helseregionen du bor i.

Ring 800 300 61. Telefonen blir besvart fra mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Maŋimusat ođastuvvon 2023 njukčamánnu 21, maŋŋebárga