Dine rettigheter ved fristbrudd

Har du fått en frist for helsehjelp og ikke mottatt helsehjelpen innen denne fristen? Da kan Helfo finne et tilbud til deg ved et annet behandlingssted hvis du ønsker det.

Person med headset

Fristbrudd – en kort oppsummering

  • Sykehuset eller behandlingsinstitusjonen som ikke klarer å gi deg helsehjelp innen fristen, skal varsle Helfo.
  • Du mottar en SMS som ber deg kontakte Helfo hvis du ønsker informasjon om et annet tilbud om helsehjelp.
  • Hvis du ønsker det, vil Helfo forsøke å finne et annet behandlingssted til deg.
  • Du har krav på å få dekket eventuelle reiseutgifter fra Pasientreiser.

Hva er fristbrudd?

Når du blir henvist til et sykehus eller en annen del av spesialisthelsetjenesten, vurderer de om du har rett til nødvendig helsehjelp. Hvis du har rett til nødvendig helsehjelp, vil du få en bindende frist for når du senest skal få helsehjelpen.

Fristen sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for deg å vente på helsehjelp. Hvis du ikke får helsehjelpen innen fristen du har fått, er dette et fristbrudd.

Spesialisthelsetjenesten varsler Helfo om fristbrudd

Hvis spesialisthelsetjenesten ikke kan gi deg et tilbud om helsehjelp innen fristen, skal de varsle Helfo. Helfo vil forsøke å finne et annet behandlingssted til deg hvis du ønsker det.

Å få behandling ved et annet behandlingssted vil ikke koste deg noe ekstra. Når du har mottatt helsehjelpen, betaler du en egenandel etter gjeldende satser for behandling i det offentlige.

Hvis du mener å ha opplevd et fristbrudd som ikke er blitt varslet, kan du selv ta kontakt med Helfo på telefon 96 09 65 33. Helfo vil da umiddelbart kontakte sykehuset/behandlingsstedet som kan ha brutt fristen. Hvis det viser seg at det har skjedd et fristbrudd, får behandlingsstedet ditt kort frist til å finne en ny behandlingsdato for deg.

Hvis du vil ha et annet tilbud, må du kontakte Helfo

Når spesialisthelsetjenesten har varslet oss i Helfo om et fristbrudd, sender vi deg en SMS og/eller et brev om dine rettigheter og muligheter. Les mer om SMS fra Helfo.

Hvis du ønsker et tilbud ved et annet behandlingssted, må du kontakte Helfo på telefon 96 09 65 33. Du kan også kontakte oss hvis du ønsker mer informasjon.

Hvis du ikke tar kontakt med Helfo, avslutter vi saken. Du vil da bli stående på venteliste ved ditt opprinnelige behandlingssted, noe som kan føre til at du får helsehjelp senere enn fristen din. Ved spørsmål om ventetider må du ta kontakt med ditt opprinnelige behandlingssted.

Tilbud ved et annet behandlingssted

Hvor du eventuelt får et annet tilbud, avhenger av medisinskfaglige vurderinger og Helfos rammeavtaler. Her finner du en oversikt over behandlingsstedene Helfo har fristbruddavtaler med.

Hvis det nye behandlingsstedet kan tilby deg helsehjelp, vil de kontakte deg for å avtale tidspunkt for helsehjelpen. Takker du ja til helsehjelpen ved det nye behandlingsstedet, vil du ikke lenger stå på venteliste hos ditt opprinnelige behandlingssted.

I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et annet behandlingssted. Da vil du beholde plassen på ventelisten ved ditt opprinnelige behandlingssted.

Ditt opprinnelige behandlingssted skal fortsatt forsøke å finne time til deg

Ditt opprinnelige behandlingssted skal fortsatt forsøke å finne en time til deg etter at et fristbrudd er varslet. Hvis de finner det og du allerede har takket ja til en time fra et annet behandlingssted, kan du velge hvilket tilbud du ønsker å benytte deg av.

Reise og reiseutgifter

Du får refundert reiseutgifter.

Sisdoalu lea almmuhan Helfo

Helfo. Dine rettigheter ved fristbrudd. [Interneahtta]. Oslo: Direktoratet for e-helse; ođasmahtton 2023 čakčamánnu 28, duorasdat [vižžon 2023 juovlamánnu 7, duorasdat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/rettigheter/dine-rettigheter-ved-fristbrudd/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 čakčamánnu 28, duorasdat