Dine rettigheter ved fristbrudd

Du som har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har rett til å få tilbud ved et annet behandlingssted. Ved fristbrudd vil ditt sykehus eller din behandlingsinstitusjon ta kontakt med Helfo pasientformidling. De vil finne et tilbud til deg ved et annet behandlingssted hvis du ønsker det.

Person med headset

Fristen du har fått sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for deg å vente på helsehjelp. At Helfo ved fristbrudd kan finne helsehjelp til deg et annet sted, medfører kortere ventetid og styrker dermed dine rettigheter som pasient.

Dine rettigheter ved fristbrudd – en kort oppsummering

Ved et fristbrudd har du følgende rettigheter:

  • Sykehuset eller behandlingsinstitusjonen som ikke klarer å gi deg helsehjelp innen fristen, skal varsle Helfo.
  • Helfo kontakter deg for å høre om du ønsker et annet tilbud om helsehjelp.
  • Hvis du ønsker det, vil Helfo forsøke finne et annet behandlingssted til deg.
  • Du har krav på å få dekket eventuelle reiseutgifter fra Pasientreiser.

I denne artikkelen kan du lese om det du som pasient trenger å vite om hva som vil/kan skje ved et fristbrudd.

Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Hvis du blir syk, går du vanligvis først til fastlegen. Ved behov for videre helsehjelp kan fastlegen sende en henvisning til sykehus eller behandlingsinstitusjon, også kalt spesialisthelsetjenesten. Det er også flere behandlere enn fastlegen som kan sende henvisning.

Eksempler på helsehjelp i spesialisthelsetjenesten er

  • kirurgiske inngrep
  • medisinske utredninger
  • behandling ved psykiatrisk poliklinikk
  • behandling i rusinstitusjon

Innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt, skal spesialisthelsetjenesten vurdere om du har rett til behandling hos spesialist. Ut fra din helsetilstand vil du enten få tilbud om helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, eller du vil vises tilbake til den du er henvist fra.

Hvis du er uenig i vurderingen eller fristdatoen du har fått fra spesialisthelsetjenesten, kan du be om at henvisningen din blir vurdert på nytt. Blir dette avvist, kan du klage til Statsforvalteren.

Spesialisthelsetjenesten varsler om fristbrudd

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo hvis de ikke kan gi deg et tilbud om helsehjelp innen fristen. Helfo vil forsøke å finne et annet behandlingssted til deg hvis du ønsker det.

Hvis du mener å ha opplevd et fristbrudd som ikke er blitt varslet, kan du selv ta kontakt med Helfo på telefon 23 32 70 00. Helfo vil da umiddelbart kontakte sykehuset/behandlingsstedet som kan ha brutt fristen. Hvis det viser seg at det har skjedd et fristbrudd, får behandlingsstedet ditt kort frist til å finne en ny behandlingsdato for deg.

Helfo kontakter deg

Helfo kontakter deg som opplever et fristbrudd, for å høre om du ønsker et tilbud ved et annet behandlingssted.

Hvis Helfo ikke får tak i deg, sender Helfo brev til deg og ber om rask tilbakemelding på om du ønsker tilbud ved et annet behandlingssted. Helfo vil starte arbeidet med å finne et annet behandlingssted, selv om Helfo ikke har fått tak i deg.

Hvis Helfo ikke mottar svar fra deg innen fristen du har fått i brevet, vil du bli tilbakeført til ditt opprinnelige behandlingssted. Du beholder plassen på ventelisten der.

Mange som opplever fristbrudd, vil først motta en SMS med informasjon fra Helfo. Det gjelder deg som er registrert i DIFIs kontaktregister med mobilnummer. Les mer om SMS fra Helfo her.

Helfo kontakter foresatte når fristbrudd blir varslet for barn og unge under 16 år.

Tilbud om annen behandling

Når Helfo kontakter deg, må du svare på om du ønsker at Helfo skal finne et annet behandlingssted til deg.

Hvis du ikke ønsker at Helfo skal finne et annet behandlingssted, fortsetter du å stå på venteliste ved ditt opprinnelige behandlingssted. Du må regne med å vente lenger enn det som er vurdert til å være medisinsk forsvarlig ventetid for tilstanden din. Hvis du ombestemmer deg, kan du selv ta kontakt med Helfo.

Hvis du ønsker at Helfo skal finne et annet behandlingssted, tar Helfo kontakt med de behandlingsstedene Helfo har rammeavtaler med. Takker du ja til behandlingen Helfo har formidlet, blir du fjernet fra ventelisten på ditt opprinnelige behandlingssted. Når du har mottatt helsehjelpen, betaler du en egenandel etter gjeldende satser for behandling i det offentlige.

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av tilbudet Helfo finner, kan ikke Helfo senere gi deg et nytt behandlingstilbud for samme fristbrudd.

I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et annet behandlingssted. Du vil bli tilbakeført til det opprinnelige behandlingsstedet som har brutt fristen, og du beholder plassen din på ventelisten.

Ditt opprinnelige behandlingssted skal fortsatt forsøke å finne time til deg

Ditt opprinnelige behandlingssted skal fortsatt forsøke å finne en time til deg etter at et fristbrudd er varslet. Hvis de finner det og du allerede har takket ja til en time fra et annet behandlingssted, kan du velge hvilket tilbud du ønsker å benytte deg av.

Reise og reiseutgifter

I utgangspunktet må du selv ordne reisen din. Utgiftene, som buss- eller togbilletter, må du legge ut for selv.

For å få tilbakebetalt disse utgiftene må du fylle ut og sende inn papirskjema for reiseregninger til Pasientreiser. Du kan ikke søke elektronisk.

Bestilling av reise

Hvis du er bosatt i Nord-Norge og skal fly og/eller bo på hotell, må du ringe G Travel Pasientreiser (telefon 37 05 24 15), som bestiller og betaler dette.

Bor du i øvrige deler av landet, må du ringe Pasientreiser (telefon 915 05 515), som bestiller og betaler flyreisen. Skal du bo på hotell, må du som regel ordne dette selv, og deretter sende inn refusjonskrav til Pasientreiser.

NB! Du må oppgi saksnummeret du har fått på SMS fra Helfo og at du er en fristbruddpasient.

Hvis du av medisinske årsaker må ha med ledsager på reisen, må du få en bekreftelse fra en lege på dette. Du må legge ved bekreftelsen når du bestiller reisen.

Sisdoalu lea almmuhan Helfo

Maŋimusat ođastuvvon 2022 geassemánnu 9, duorasdat