Skjemaer for endring i kjernejournal

Skjemaene på denne siden kan kun benyttes til kjernejournal.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Árgabeivviid d. 08:00 - 15:30

Sisdoalu lea almmuhan Norsk helsenett

Norsk helsenett. Skjemaer for endring i kjernejournal. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2023 geassemánnu 20, maŋŋebárga [vižžon 2024 miessemánnu 30, duorasdat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/tjeneste-kjernejournal/skjemaer-for-endring-i-kjernejournal/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 geassemánnu 20, maŋŋebárga