Buozanvuohta ja deaŧalaš dieđut

Dáppe oidnojit dearvvašvuođadieđut maid dearvvašvuođabargit galget diehtit iskkademiid ja divššu oktavuođas.