Sykdom og kritisk informasjon

Her vises helseopplysninger som helsepersonell skal kjenne til ved undersøkelser og behandling.

Sykdomshistorikk

I denne tjenesten kan du selv legge inn sykdommer eller helsetilstander som du har eller har hatt, og som du ønsker helsepersonell skal vite om når du mottar behandling.

Snakk med legen din først dersom du er i tvil om du skal legge inn en sykdom du har hatt eller ikke.

Kritisk informasjon

Kritisk informasjon er informasjon som lege, og i noen tilfeller sykepleier eller psykolog, må registrere for deg i din kjernejournal via sitt journalsystem.

Kritisk informasjon kan for eksempel være:

 • Overfølsomhetsreaksjoner
  • Legemiddelreaksjon
  • Annen allergi
 • Komplikasjoner ved anestesi
 • Kritiske medisinske tilstander
 • Pågående behandlinger og implantater
  • Behandlinger
  • Implantater
 • Endringer i behandlingsrutiner
  • Avgrensning av livsforlengende behandling
  • Annen prosedyreendring
 • Smitte

Snakk med legen din hvis du lurer på om dette gjelder deg.

Har du andre viktige opplysninger om egen helse som du synes helsepersonell bør vite om, men som ikke omfattes av kritisk informasjon, kan du selv registrere dette i din kjernejournal.

Les mer informasjon om kritisk info i kjernejournal her.

Mer om tjenesten

Ikke tilgang til Internett?

De som ikke har tilgang på Internett skal likevel kunne få lagt inn opplysninger i sin kjernejournal.

Dersom du ikke kan eller vil behandle informasjonen om deg via Helsenorge, kan du bruke​​​​​​​​​ skjemaene nedenfor til å få lagt inn, slettet eller endret opplysn​inger i din kjernejournal.

NB!

For å benytte disse skjemaene på vegne av barn, må minst en av foreldrene ha samme folkeregistrerte adresse som barnet. Foreldre uten daglig omsorg, har ikke krav på innsyn i barnets opplysninger eller tilgang til å endre barnets kjernejournal.

Skjema for endring i kjernejournal

Her kan du se hva kjernejournalen din inneholder, legge inn eller endre opplysninger, og se hvem som har sett kjernejournalen din.

Kjernejournal
Illustrasjonstegning av helsepersonell med pasient på båre
Illustrasjonstegning av helsepersonell med pasient på båre

Sikkerhet og personvern i kjernejournal

Kjernejournal er nyttig og kan redde liv. Du kan selv bestemme hvordan den skal brukes og hvem som skal kunne få tilgang til helseopplysningene dine i den.

Mer om sikkerhet og personvern

Fant du det du lette etter?