Sykdom og kritisk informasjon

Her vises helseopplysninger som helsepersonell skal kjenne til ved undersøkelser og behandling.

Sykdomshistorikk

I denne tjenesten kan du selv legge inn sykdommer eller helsetilstander som du har eller har hatt, og som du ønsker helsepersonell skal vite om når du mottar behandling.

Snakk med legen din først dersom du er i tvil om du skal legge inn en sykdom du har hatt eller ikke.

Kritisk informasjon

Kritisk informasjon er informasjon som lege, og i noen tilfeller sykepleier eller psykolog, må registrere for deg i din kjernejournal via sitt journalsystem.

Kritisk informasjon kan for eksempel være:

 • Overfølsomhetsreaksjoner
  • Legemiddelreaksjon
  • Annen allergi
 • Komplikasjoner ved anestesi
 • Kritiske medisinske tilstander
 • Pågående behandlinger og implantater
  • Behandlinger
  • Implantater
 • Endringer i behandlingsrutiner
  • Avgrensning av livsforlengende behandling
  • Annen prosedyreendring
 • Smitte

Snakk med legen din hvis du lurer på om dette gjelder deg.

Har du andre viktige opplysninger om egen helse som du synes helsepersonell bør vite om, men som ikke omfattes av kritisk informasjon, kan du selv registrere dette i din kjernejournal.

Les mer informasjon om kritisk info i kjernejournal her.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

For å se opplysninger i kjernejournal

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 1: Innsyn i opplysninger registrert om deg.

Den som har fått fullmakt vil da kun kunne se opplysninger i kjernejournal, men ikke endre dem eller registrere nye.

For å endre eller legge inn nye opplysninger i kjernejournal

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 3: Digitale helsetjenester.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 12 år som du har foreldreansvar for.

Foreldre med foreldreansvar har rett til innsyn i sitt barns kjernejournal og kan få dette på helsenorge.no for barn som er inntil 12 år, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

 • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne få digitalt innsyn i barnets kjernejournal.
 • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne få digitalt innsyn i barnets kjernejournal.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Deler av denne tjenesten er tilgengelig på vegne av barn mellom 12 og 16 år.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil det ikke vises der heller.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Ikke tilgang til Internett?

De som ikke har tilgang på Internett skal likevel kunne få lagt inn opplysninger i sin kjernejournal.

Dersom du ikke kan eller vil behandle informasjonen om deg via helsenorge.no, kan du bruke​​​​​​​​​ skjemaene nedenfor til å få lagt inn, slettet eller endret opplysn​inger i din kjernejournal.

Skjema for endring i kjernejournal

Her kan du se hva kjernejournalen din inneholder, legge inn eller endre opplysninger, og se hvem som har sett kjernejournalen din.

Kjernejournal
Illustrasjonstegning av helsepersonell med pasient på båre
Illustrasjonstegning av helsepersonell med pasient på båre

Sikkerhet og personvern i kjernejournal

Kjernejournal er nyttig og kan redde liv. Du kan selv bestemme hvordan den skal brukes og hvem som skal kunne få tilgang til helseopplysningene dine i den.

Mer om sikkerhet og personvern

Fant du det du lette etter?