Sykdom og kritisk informasjon

Her vises opplysninger om deg og din helse som helsepersonell skal kjenne til ved undersøkelser og behandling.

Du kan selv legge inn sykdommer eller helsetilstander som du har eller har hatt, og som du ønsker helsepersonell skal vite om når du mottar behandling.

Snakk med legen din først hvis du er i tvil om du skal legge inn en sykdom eller ikke.

Kritisk informasjon må registreres av helsepersonell

Kritisk informasjon er informasjon som lege, og i noen tilfeller sykepleier eller psykolog, må registrere for deg i din kjernejournal via sitt journalsystem.

Les mer om sykdom og kritisk informasjon