Om Timeavtaler

Her får du informasjon om hvordan timeavtaler fungerer, hvilke timer du kan se i oversikten og hvem du kan bestille time hos.


Foreløpig er det begrenset hvem som tilbyr timebestilling og hvilke timeavtaler du kan se.

Sisdoalu lea almmuhan Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om Timeavtaler. [Interneahtta]. Oslo: Direktoratet for e-helse; ođasmahtton 2021 miessemánnu 19, gaskavahkku [vižžon 2023 juovlamánnu 7, duorasdat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/tjeneste-timeavtaler/om/

Maŋimusat ođastuvvon 2021 miessemánnu 19, gaskavahkku