Om Timeavtaler

Her får du informasjon om hvordan timeavtaler fungerer, hvilke timer du kan se i oversikten og hvem du kan bestille time hos.


Foreløpig er det begrenset hvem som tilbyr timebestilling og hvilke timeavtaler du kan se.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Árgabeivviid d. 08:00 - 15:30

Sisdoalu lea almmuhan Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om Timeavtaler. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2021 miessemánnu 19, gaskavahkku [vižžon 2024 miessemánnu 26, sotnabeaivi]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/tjeneste-timeavtaler/om/

Maŋimusat ođastuvvon 2021 miessemánnu 19, gaskavahkku