Arbeidstaker fra land utenfor EU/EØS

Er du arbeidstaker i Norge og bosatt i et land utenfor EU/EØS? På denne siden kan du lese om du har helserettigheter i Norge.

Smilende mann med bøker

For å kunne arbeide i Norge må du ha lovlig adgang til å ta arbeid her. Før du kommer til Norge, bør du undersøke med Utlendingsdirektoratet om hvilke regler som gjelder for deg. Les om arbeidsinnvandring på udi.no.

Medlemskap i folketrygden

Hvis du er arbeidstaker i Norge eller på den norske kontinentalsokkelen og er bosatt utenfor EU/EØS, blir du medlem i folketrygden. Dermed vil du få dekket nødvendige utgifter til helsehjelp i det offentlige helsevesenet i Norge, og du må betale fastsatte egenandeler på behandlinger.

Les mer på nav.no hvis du har spørsmål om medlemskap i folketrygden.

Du kan ha rett til å få dekket utgifter til helsehjelp i utlandet. Les mer på nettsiden «Helserettigheter i utlandet».

Familiemedlemmer

Hvis du har familiemedlemmer du forsørger, må de søke NAV om eget medlemskap i folketrygden hvis de skal få helserettigheter i Norge på lik linje med landets innbyggere. For å dokumentere rettighetene må de vise vedtak om frivillig medlemskap.

Familiemedlemmer uten eget medlemskap har i begrenset grad rett til å få dekket helsehjelp når de oppholder seg i Norge. De har heller ikke rett til dekning av utgifter til helsehjelp i andre land basert på ditt medlemskap i folketrygden.

Utsendt arbeidstaker til Norge

​Har arbeidsgiveren din sendt deg til Norge for å utføre arbeid her? Da regnes du som utsendt arbeidstaker, og du må undersøke med landet du sendes fra, om hvilke regler som gjelder for deg.

Sisdoalu lea almmuhan Helfo

Maŋimusat ođastuvvon 2023 ođđajagemánnu 12, duorasdat