Arbeidstaker fra land utenfor EU/EØS

Er du arbeidstaker i Norge og bosatt i et land utenfor EU/EØS? På denne siden kan du lese om du har helserettigheter i Norge.

Smilende mann med bøker

For å kunne arbeide i Norge må du ha lovlig adgang til å ta arbeid her. Før du kommer til Norge, bør du undersøke med Utlendingsdirektoratet om hvilke regler som gjelder for deg. Les om arbeidsinnvandring på udi.no.

Medlemskap i folketrygden

Hvis du er arbeidstaker i Norge eller på den norske kontinentalsokkelen og er bosatt utenfor EU/EØS, blir du medlem i folketrygden. Dermed vil du få dekket nødvendige utgifter til helsehjelp i det offentlige helsevesenet i Norge, og du må betale fastsatte egenandeler på behandlinger.

Les mer på nav.no hvis du har spørsmål om medlemskap i folketrygden.

Du kan ha rett til å få dekket utgifter til helsehjelp i utlandet. Les mer på nettsiden «Helserettigheter i utlandet».

Familiemedlemmer

Hvis du har familiemedlemmer du forsørger, må de søke NAV om eget medlemskap i folketrygden hvis de skal få helserettigheter i Norge på lik linje med landets innbyggere. For å dokumentere rettighetene må de vise vedtak om frivillig medlemskap.

Familiemedlemmer uten eget medlemskap har i begrenset grad rett til å få dekket helsehjelp når de oppholder seg i Norge. De har heller ikke rett til dekning av utgifter til helsehjelp i andre land basert på ditt medlemskap i folketrygden.

Utsendt arbeidstaker til Norge

​Har arbeidsgiveren din sendt deg til Norge for å utføre arbeid her? Da regnes du som utsendt arbeidstaker, og du må undersøke med landet du sendes fra, om hvilke regler som gjelder for deg.

Arbeidstaker i Norge?

Les om å være arbeidstaker i Norge på nettveiviseren «Work in Norway – The Official Guide».

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Arbeidstaker fra land utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 12. januar 2023 [hentet lørdag 13. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/arbeidstakere-fra-land-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert torsdag 12. januar 2023