Om verktøy

Helseverktøy er ulike digitale hjelpemidler som du kan bruke selv eller for å supplere eller støtte behandlingen din.

Hva er verktøy?

Verktøyene du finner på Helsenorge er digitale, og kan være alt fra enkle videoer til avanserte verktøy for hjemmeoppfølging av pasienter. Verktøyene kan du få som apper på mobiltelefon eller bruke via en nettleser.  

Hensikten med verktøy kan for eksempel være å lære, mestre, dokumentere, få oppfølging i forbindelse med behandling og rehabilitering, eller hjelpe deg for å bedre din helsehverdag. 

Kvalitetssikret innhold

Verktøyene på Helsenorge er valgt ut av helsemyndigheter, leger, pasientforeninger eller andre som arbeider for bedre helse i befolkningen. Disse verktøyene er dermed kvalitetssikret og godkjent av den offentlige helsetjenesten, og de eksisterer uavhengig av Helsenorge. Du kan derfor være trygg på den helsefaglige kvaliteten i verktøyene, og at dataene og personopplysningene dine blir tatt godt vare på.

Hvem har tilgang til verktøy?

De fleste verktøy er tilgjengelig for alle og kan brukes fritt. Noen verktøy må du få spesiell tilgang fra helsepersonell for å bruke.

Fullmakt og representasjon

Et utvalg verktøy kan du også bruke på vegne av den eller de du representerer. Dette varierer fra verktøy til verktøy og avhenger av formålet, funksjonaliteten og mulighetene som finnes i de enkelte verktøyene.

Slik bruker du verktøy

De fleste verktøy kan du ta i bruk selv, og ved å logge inn kan du samle dem i en egen liste. Du kan også få verktøy tilsendt eller forskrevet av din behandler, for eksempel fra lege, fysioterapeut, psykolog eller andre. Da vil du få en melding fra Helsenorge og du vil komme rett til verktøyet når du logger inn på Helsenorge.

Fordeler ved å være logget inn

Ved å logge inn på Helsenorge kan du få en enklere brukeropplevelse når du bruker verktøy. Mange verktøy vil da bruke opplysninger som allerede ligger hos Helsenorge, og du slipper å legge inn enkelte opplysninger flere ganger. Du vil også kunne bevege deg lettere mellom ulike helseverktøy når du er logget inn.

Personvern og datautveksling

I flere verktøy kan du samle og registrere opplysninger som kan være nyttig i oppfølgingen eller behandlingen din. Disse opplysningene vil bli lagret i det aktuelle verktøyet. Du kan selv velge via Helsenorge om du vil åpne for å dele eller utveksle opplysningene mellom Helsenorge og verktøyet. Helsenorge har ikke dataansvar for eventuelle opplysninger som blir lagret i verktøy.

Les mer om personvern på Helsenorge 

Finner du ikke et spesifikt verktøy?

Det kan være ulike grunner til at du ikke finner et verktøy du har hørt om eller brukt før. For at verktøyet skal finnes på Helsenorge må det være tatt i bruk av den offentlige helsetjenesten i Norge. I tillegg må verktøyet oppfylle nødvendige krav til kvalitet og sikkerhet.Verktøytjenesten på Helsenorge er relativt ny, så det vil komme flere verktøy over tid. Verktøy som ikke lenger er aktuelle vil bli trukket tilbake.

Foreslå et verktøy

Hvis du har en god idé og forslag til verktøy som bør være på Helsenorge, ta kontakt med myndigheter eller pasientforeninger som kan hjelpe deg å fremme forslaget. 

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Árgabeivviid d. 08:00 - 15:30

Sisdoalu lea almmuhan Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om verktøy. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2023 njukčamánnu 1, gaskavahkku [vižžon 2024 geassemánnu 21, bearjadat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/verktoy/om/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 njukčamánnu 1, gaskavahkku