Sterilisering

Sterilisering er en liten operasjon som fjerner evnen til å få barn. Hovedregelen er at alle som bor i Norge og har fylt 25 år kan bli sterilisert hvis de ønsker det.

Sterilisering er en effektiv prevensjonsmetode både for kvinner og menn.

Effektiv prevensjonsmetode

Sterilisering er en effektiv prevensjonsmetode både for kvinner og menn, og det er svært sjelden den svikter. I utgangspunktet er sterilisering et uopprettelig inngrep. Kvinner er sterile med en gang etter operasjonen, mens menn først er sterile etter tre måneder. Undersøkelser viser at de aller fleste steriliserte er veldig godt fornøyde med avgjørelsen. Du kan lese mer om hvordan inngrepet foretas i brosjyren Informasjon om sterilisering .

Det er den som ikke ønsker flere barn, som bør la seg operere. Siden dette er en beslutning med konsekvenser for mange år, bør det ikke tas hensyn til at operasjonen er enklere eller rimeligere for mannen.

Man må søke om sterilisering

Den som ønsker å bli sterilisert, må fylle ut skjemaet. Begjæring om sterili​sering hvor vedkommende også bekrefter at han/hun har fått nødvendig informasjon. Legen sender skjemaet sammen med søknaden til sykehus eller spesialist som utfører slike inngrep. Det er ikke nødvendig med samtykke fra ektefelle eller samlivspartner.

Unntak fra pasientbetaling

Hvis steriliseringsinngrepet blir utført mens personen er innlagt ved sykehus for annen behandling eller årsak, for eksempel i forbindelse med fødsel, er det ikke anledning for sykehuset å kreve pasientbetaling for inngrepet.

Det er også innført unntak fra bestemmelsen om forhøyet pasientbetaling for sterilisering dersom inngrepet skyldes såkalt «medisinsk indikasjon». Unntaket gjelder kvinner som av medisinske årsaker ikke bør bli gravide (hvor det er fare for liv og helse), kvinner som ikke tolererer annen prevensjon og de som omfattes av spesielle vilkår for sterilisering etter særskilt tillatelse, det vil si ved inngrep etter vedtak i steriliseringsnemnd. For noen år siden ble pasientbetalingen for inngrepet forhøyet, og den er nå betydelig høyere for kvinner enn for menn.

99 % av alle steriliseringene foretas etter egen begjæring. Om lag 20-30 søknader blir årlig behandlet i steriliseringsnemndene.

Sterilisering ved særskilte tilfeller

I hvert fylke er det en steriliseringsnemnd. Nemnda avgjør blant annet søknader om sterilisering fra personer under 25 år og personer med en alvorlig sinnslidelse eller utviklingshemming, samt personer som er psykisk svekket.

Søknaden om sterilisering sendes statsforvalteren i fylket der den som ønsker å bli sterilisert er bosatt. Det er utarbeidet en sjekkliste for leger ved oversendelse av søknad om sterilisering (PDF).