Stønad til tannbehandling ved sjeldne diagnoser

Mange med medfødte sjeldne medisinske tilstander kan få stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier eller tannlege etter takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Her finner du en liste over sjeldne medisinske tilstander (SMT-listen). Har du en diagnose som står på listen, kan du ha rett til stønad til tannbehandling. For at du skal få stønad, må tannlegen ha direkte oppgjør med Helfo.

Hvis du ikke har en diagnose som står på SMT-listen, finnes det andre muligheter for stønad til tannbehandling.

Egenbetaling

Ettersom stønadsordningen ikke dekker alle utgiftene, må du betale en egenbetaling selv. Denne egenbetalingen teller ikke med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Sjeldne medisinske tilstander som kan gi rett til stønad

​Her finner du en liste over sjeldne medisinske tilstander, sjeldne diagnoser, som kan gi rett til stønad til tannbehandling (SMT-listen, helsedirektoratet.no). 

Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000 individer eller totalt ca. 500 personer i Norge. Den sjeldne medisinske tilstanden din må være medfødt og varig. SMT-listen over sjeldne medisinske tilstander er delt i en A- og en B-liste:

  • A-listen: Hvis du har en diagnose som står på A-listen har du krav på stønad til nødvendig tannbehandling. Dette gjelder ikke ved behov for kjeveortopedisk behandling. Det er egne regler for stønad til slik behandling.

  • B-listen: Har du en diagnose som er oppført på B-listen, er det et vilkår at den sjeldne medisinske tilstanden eller behandling av tilstanden har ført til at du har økt behov for tannbehandling. Det er tannlegen som må ta stilling til om vilkårene for stønad er oppfylt i ditt tilfelle.
    Spørsmål og mer informasjon

Les mer om tann- og munnhelse ved sjeldne diagnoser hos TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Stønad til tannbehandling ved sjeldne diagnoser. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 1. april 2022 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sjeldne-diagnoser/stotte-til-tannbehandling/

Sist oppdatert fredag 1. april 2022