Støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser

Mange med sjeldne diagnoser kan få støtte til utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier eller tannlege etter takster fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.

HELFO-hvem betaler tannlegeregningen din

Illustrasjon: Helfo

​​Her finner du en liste over sjeldne medisinske tilstander (SMT-lista), sjeldne diagnoser. Har du en diagnose som står på lista kan du søke om få støtte til tannbehandling. Det finnes også andre måter å få støtte til tannbehandling på, enn å ha en sjelden diagnose.

Egenbetaling

Ettersom støtteordningene ikke dekker alle utgiftene, må du betale en egenbetaling selv. Denne egenbetalingen teller ikke med i opptjeningen til frikort.

Sjeldne diagnoser som kan få støtte

​Her finner du en liste over sjeldne medisinske tilstander, sjeldne diagnoser, som kan få støtte til tannbehandling (SMT-lista, helsedirektoratet.no). 

Den sjeldne medisinske tilstanden din må være varig. SMT-lista over sjeldne medisinske tilstander er delt i en A- og en B-liste:.

  • A-lista: Hvis du har en diagnose som står på A-lista har du krav på stønad til nødvendig tannbehandling, inkludert forebyggende behandling. Tannlegen/tannpleieren skal ikke vurdere om det er sammenheng mellom den aktuelle diagnosen og behovet for tannbehandling. Dette gjelder likevel ikke kjeveortopedisk behandling, der det er selve bittfeilen som avgjør hvilken støtte du har krav på.
  • B-lista: Har du en diagnose som er oppført på B-lista, må du få tannlegen til å bekrefte at det er diagnosen selv, eller behandlingen du får fordi du har denne diagnosen, som gjør at du har behov for tannbehandling. Først da kan du søke om støtte til tannbehandlingen.

Spørsmål og mer informasjon, ring 23 32 70 00