Macluumaad soomaali ah oo ku saabsan koroonada Noorway

Macluumaad soomaali ah oo ka socda dawladda Noorway oo ku saabsan xeerar, talooyin iyo soo-jeedinno khuseeya xaaladda koroonada ee ka jirta Noorway.

Tijaabo-qaadista iyo calaamadaha

Calaamadaha fayrusta koroonada

Calaamadaha fayrusta koroonadu waxay noqon karaan xumad/qandho, qufac, neefsashada oo qofka ku adkaata, madax-xanuun, daal, hoos u dhaca dareemaha dhadhanka iyo urta iyo muruq-xanuun.

Haddii aad ka shakisan tahay inaad qabto calaamadaha fayrusta koroonada, waxa wacan in aad iska qaado tijaabo.

Maxaan sameeyaa haddii aan isku arko calaamado?

  • Joog guriga haddii aad xanuunsanayso.
  • Waxa wacan in qof kasta oo qaba calaamaduhu iska qaado tijaabo.
  • Haddii aad xanuunsanayso oo u baahan tahay caawimo dhaqtar, ama u baahan tahay in lagu siiyo talo caafimaad, la xiriir dhaqtarka adoo isticmaalaya telefoon ama farsamo elektoroonig ah.

Halkee iskaga qaadaa tijaabo?

Degmooyinka ayaa ka masuul ah qaadista tijaabada, degmo kastaana hab gaar ah ayey u maamushaa hawlaha tijaabo-qaadista. Bogga internetka ee degmada aad joogto ka akhriso qaabka loo qaado tijaabada.

Bogga degmada aad joogto ka hel halkan. 

Goorma ayey wacan tahay in aad tijaabo iska qaado?

Waxa wacan in qof kasta oo ka shakisan in uu qabo covid-19 iska qaado tijaabo. Dadkan ayey wacan tahay in tijaabo laga qaado:

  • Qof kasta oo qaba calaamadaha covid-19, oo ay ku jiraan dhammaan dadka qaba infekshan hawo-mareen oo ku cusub
  • Qof kasta oo u dhawaaday qof qaba covid-19.
  • Dadka kale kadib marka dhaqtar garto sidaas.

Goorma ayaa lagaa rabaa in aad tijaabo iska qaado?

Waxa jira xalaado sharcigu kaa rabo in aad iska qaado tijaabada fayrusta koroonada. Dadkan ayaa laga rabaa in tijaabo laga qaado:

  • Qof kasta oo ku jira karantiimada u-dhawaadaha ee isku arka calaamadaha covid-19.
  • Qofka kasta oo soo gala Noorway oo joogay waddamada ama aagaga cas 10-kii maalmood ee u dambeeyey.
  • Qof kasta oo ku jira karantiimada safarka ee isku arka calaamadaha covid-19.
  • Qof kasta oo joogay Boqortooyada Biritan, Koonfur Afrika, Irland, Holland, Awstriya, Bortuqaal ama Brasiil xilli ka mid ah 10-kii maalmood ee ka horeeyey soo gelintaanka Noorway.

Marka aad sugayso jawaabta tijaabada

Caadi ahaan marka aad sugayso jawaabta tijaabada waa in aad gasho karantiimo ilaa inta la helayo jawaabta tijaabada oo ka-waayitaan (negatiif) ah.

Xilliga aad sugayso jawaabta tijaabada, ehelka kuu dhow ma u baahna in ay galaan karantiimo, laakiin waxa lagu dhiirigelinayaa in ay la socdaan calaamadaha ay isku arkaan.

Haddii aad tijaabo iska qaaday oo sababtuna tahay in adiga oo ku jira karantiimada u-dhawaadaha isku aragtay calaamado, waa in aad gasho gooni-u-bax ilaa inta la helayo jawaabta tijaabada.

 

Soo gelitaanka Norway – xeerarka karantiilka iyo baaritaanka 
Traveling to Norway - Quarantine and Testing