Soo gelidda Norway

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan nidaamyada ka jira waddamada Yurub, ka eeg Re-open EU (europa.eu)

Dadkee ayaa hadda soo geli kara Norway?

Waxa jira shuruudo ku xidhan soo gelidda Norway.

Norway waad soo geli kartaa haddii:

  • Aad shahaado koroonaha oo shaqaynaysaku caddayn kartid in si buuxda laguu tallaalay ama in covid-19 kugu dhacay lixdii bilood ee u dambeeyay.
  • Aad deggan tahay waddamada Midowga Yurub/Aagga Dhaqaale (EU/EØS), Iswissarland, Ingiriiska ama waddamada ama aagagga basaliga ah, islamarkaana aad halkaas soo joogtay 10-kii maalmo ee u dambeeyay, waxaad soo geli kartaa Norway.

Haddii aanad ka mid ah ahayn labadaas kooxood ee kor lagu soo sheegay, waa in aad buuxisid mid ka mid ah shuruudaha kale ee qofka loogu oggolaan karo in uu soo galo Norway.

Midabkee ayuu leeyahay waddanka aad ka imanayso

Midabka waddanka aad ka imanayso ayaa go’aaminaya in aad gelayso karantiilka safarka iyo xeerarka ku khuseeya marka aad soo gelayso Norway.  Liiska hoose ka eeg midabka uu leeyahay waddanka aad ka imanayso.

Ka dib marka aad ogaatid midabka waddanku leeyahay waxaad halkan ka akhrisan kartaa xeerarka ku khuseeya.

Maxaa adiga ku khuseeya?

Shahaadada koroonaha ee ajnebiga imanaya Norway

Haddii aad si buuxda u tallaalan tahay ama koroona kugu dhacday lixdii bilood ee u dambeeyay, oo aad arrintaas caddayn kartid adiga oo isticmaalaya shahaado koroona oo la hubin karo oo ku xidhan nidaamka Midowga Yurub, si xor ah ayaad u soo geli kartaa Norway iyadoo aanay ku xidhnayn waddanka aad ka imanaysid. Waxa lagaa dhaafayaa karantiilka, tijaabada la iska soo qaado intaan la iman, tijaabada la iskaga qaado xuduudda iyo is diiwaangelinta marka waddanka la soo gelayo.

Norway waxay tallaal buuxa u aqoonsan tahay marka;

·       qofku qaatay 2 irbadood oo tallaalka ah, islamarkaana in ka badan 1 toddobaad ka soo wareegtay irbadii u dambaysay.

·       qofku qaatay hal irbad oo ah tallaal hal irbad keliya laga qaato, laga bilaabo marka 3 toddobaad ka soo wareegtay tallaalka.

·       covid-19 ku dhacay qofka isla markaana uu qaatay 1 irbad oo tallaalka koroonaha ah, oo ugu yaraan hal toddobaad ka soo wareegtay. Tallaalka ma qaadan kartid ilaa 3 toddobaad ka soo wareegto markii lagaa qaaday tijaabadii laga helay cudurka.

·       qofku qaatay 1 irbad oo tallaalka ah islamarkaana 3 toddobaad kaddid laga qaaday tijaabo oo laga helay koroona. Waxaad noqonaysaa qof si buuxda u tallaalan laga bilaabo marka aad dhammaysato wakhtiga gooni-u-bixidda (isolasjon).

  • qofka laga helay maadooyin difaac ah ka ah covid-19 (antistoff) isla markaana uu ugu yaraan hal toddobaad ka hor qaatay 1 irbad oo tallaalka koroonaha ah.

Faahfaahin ku saabsan nooca shahaadooyinka koroonaha ee laga oggol yahay Norway ka akhriso regjeringen.no.

Is diiwaangelinta ka hor soo gelidda waddanka

Dadka ka imanaya waddamada iyo aagagga casaanka, liin-casaanka ama basaliga ah waa in ay caadi ahaan buuixyaan foomka diiwaangelinta soo gelidda waddanka ka hor intaanay imanin Norway.

Foomku waa digital. Ka dib marka diiwaangelinta la dhammeeyo waxa la helayaa rasiidh booliska la tusayo marka la yimaado. Diiwaangelinta lama samayn karo xilli ka horreeya marka ay ugu badnaan 72 sacadood ka dhiman yihiin  wakhtiga soo gelidda waddanka..

Sidee la isu diiwaangeliyaa?

Gal diiwaangelinta soo gelidda ee digitaalka ah (entrynorway.no)

Waxa aad wixi kartaa ringe +47 33 41 28 70 oo kaa caawin kara buuxinta foomka. Ama e-boos u dir support@entrynorway.no

Telefoonkani wuu furan yahay saacad kasta maalin kasta. Xilliyada u dhexeeya 08:00-22:00 waxa la heli karaa tilmaamo lagu bixinayo afafka boolishka, ruushka, litweyniga iyo romaaniyaanka.

Karantiilka iyo tijaabo-qaadista Norway: Eeg xeerarka ku khuseeya (Helsedirektoratet.no)

 Tijaabo-qaadista waajibka ah xilliga soo gelidda

Dadka socdaalka ah ee ka imanaya waddamo ama aagag casaan, liin-casaan, basali ama dameeri ah, waa in ay caadi ahaan iska qaadaan tijaabada koroonaha marka ay yimaadaan barta ay ka soo galayaan waddanka.

Haddii aad diido in tijaabo lagaa qaado adiga oo aan haysan sabab macquul ah, waxaad waddanka uga bixi kartaa si ikhtiyaari ah ama waxaad heli kartaa ganaax lacageed.

Waa in aad tijaabada iskaga qaado garoonka diyaaradda ama meesha aad waddanka ka soo gelayso. Tijaabadu waa nooca degdegga ah (antigen) waana in aad jawaabta sugto ka hor intaanad meesha ka sii gudbin.

Haddii cudurka lagaa helo, waa in aad tjaabo PCR ah iska qaado 24 saacadood gudahood markii aad waddanka timi. Haddii aad ka timi waddan ka baxsan EØS/Iswissarland oo cudurka lagaa helo, waa in aad tijaabo PCR ah iska qaado isla markiiba, adoo jooga goobta aad waddanka ka soo gelayso.

Karantiilka safarka

Dadka socdaalka ah ee ka imanaya waddamo ama aagag casaan, liin-casaan, basali ama dameeri ah, waa in ay caadi ahaan galaan karantiilka safarka oo 10 maalmo ah laga bilaabo maalinta ay Norway yimaadaan. Dadka qaarkood ayaa laga dhaafay, halkan ka eeg.

Karantiilka safarka waxa qofku ku gelayaa gurigiisa ama meel kale oo joogis ku habboon. Waxa lagu siin karaa hoteel karantiil oo aad joogto haddii aanad haysan goob habboon oo aad joogto xilliga karantiilka safarka.

Haddii aad dhexmarto waddan ama aag cagaar ama liin-casaan ah marka aad ku soo socoto Norway, waxa wakhtiga karantiilka laga goynayaa wakhtigii aad soo joogtay waddankaas. 

Haddii aad ku jirto karantiilka safarka, waa in aad:

  • Joogtid meel joogis ku habboon ama gurigaaga.
  • Aadin shaqo, iskuul ama xannaano carruureed.
  • Raacin gaadiidka dadweynaha. Dadka ka yimaada EØS, Iswiserland ama Ingiriisku waa laga dhaafay marka ay dibedda ka yimaadeen ee u socdaan goobta karantiilka, ama marka laga noqonayo Norway ka hor intaan karantiilku dhammaanin. Dadka ka weyn 12 sanno waa in ay markan oo kale isticmaalaan af-dabool.
  • Aanad tegin meelaha dadka ka dhexeeya, sida dukaannada, farmasiiga ama maqaaxiyaha. Haddii aad xal kale weydo, waad aadi kartaa dukaan ama farmasii marka ay lagama maarmaan tahay. In wacan ka fogow dadka kale.
  • Iska dhaaf booqashooyinka.

Ciqaab ayaa lagu mutaysan karaa ku xadgudbka waajibaadka karantiilka.

Tijaabada la iska qaado marka lagu jiro karantiilka safarka

Haddii aad tijaabo PCR ah iska qaado marka ay ugu yaraan saddex maalmo ka soo wareegtay markii aad timi Norway, oo cudurkana lagaa waayo, waad ka bixi kartaa karantiilka safarka. Waa in aad caddayn kartid tijaabada aad iska qaaday. Waxa tusaale ahaan caddaynta laga heli karaa barta jawaabta tijaabada ee Helsenorge.no.

Haddii aad joogto hoteel karantiil, degmada ayaa laga rabaa in ay qaado tijaabada aad iska qaadayso.

Marar qofka laga dhaafayo karantiilka safarka

Waxa jira cudurdaarro keenaya in qofka laga dhaafo karantiilka safarka. Cudurdaarrada qaarkood ayaa khuseeya wakhtiga shaqada iyo wakhtiga firaaqaha la yahay labadaba, halka kuwo kale khuseeyaan wakhtiga shaqada oo keliya.

La hadal shaqo-bixiyehaaga oo weydii in lagaa dhaafi karo. Hal tusaale:

  • Dadka darawalnimada ku shaqeeya ee masaafo fog wax geeya, shaqaalaha tareennada,shaqaalaha diyaaradaha iyo shaqaalaha gaadiid-badeed ka raacaya deked noorwiiji ah si ay u shaqeeyaan waa laga dhaafi karaa karantiilka safarka xilliga waqtiga shaqada. Kuwaasi waa inay la hadlaan shaqo-bixiyahooda ay u ogaadaan nidaamka khuseeya iyaga

Haddii aad booqanaysid ehel dhow oo aad u buka ama ka qaybgalayo aaska qof u dhow. Ka dhaafitaanka karantiilku waxay khuseysaa keliya wakhtiga/saacadda la booqanayo bukaanka ama laga qaybgalayo aas. Intaas kadib waxa ku waajiba ah karantiil. Ka dhaafitaankani waxa uu dhici karaa keliya marka tijaabo cudurka laga waayay la iskaga qaaday xuduuda OO ay isla maalintaas dhacayaan booqashada ama aasku. Waa inaad adigu iska bixiso lacagta tijaabada markan oo kale.

Faahfaahin akhriso (af-ingiriisi keliya)

Kulan ama is-arag dhemxmaraya waalid iyo carruurtiisa

Waxa la joojinayaa ka dhaafitaankii ku saabsanaa is-aragga waalid iyo carruurtiisa iyo ilmaha labada waalid marba mid la deggan.

Carruurta ka yar 18 sanno waxa hadda laga dhaafay karantiilka safarka, laakiin waxa lagula talinayaa in ay iska qaadaan tijaabo PCR ah ama degdeg ah saddex maalmo ka dib marka ay yimaadaan Norway.

Dadka 18 sanno ka weyn waxa hadda caadi ahaan loo oggol yahay in ay ka baxaan karantiilka safarka haddii ay tijaabo iska qaadaan marka saddex maalmo ka soo wareegto markii ay yimaadeen Norway, oo cudurkana laga waayo.  Taas darteed hadda ma loo baahna in la sameeyo ka dhaafitaan karantiil oo la xidhiidha is-arag dhex maraya waalid iyo carruurtiisa.

Ilmahaaga waad la joogi kartaa xilliga karantiilka, si la mid ah sidii hore.

Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan koroonaha oo ku qoran afaf kale (regjeringen.no)