Omsorgen for det nyfødte barnet

Nyfødte har flere kjennetegn på god helse og trivsel. Ta kontakt med helsetjenesten hvis du er bekymret for barnets helse eller hvis ansvaret blir for overveldende til at du klarer å håndtere det på en god måte.

Bilde av en nyfødt baby som får kroppskontakt

Behovene til det nyfødte barnet kan variere avhengig av om svangerskapet og fødselen har forløpt uten komplikasjoner eller om det har vært noe som har krevd ekstra oppfølging. Personalet på barselavdelingen informerer deg før du reiser hjem, om det er noe spesielt du skal tenke på.  

Det kan være overveldende å plutselig ha ansvar for et nyfødt barn. Det er viktig å bruke omgivelsene sine både til rådføring og avlastning. Dersom du blir bekymret for barnets helse, skal du ta kontakt med helsevesenet.

Kjennetegn på trivsel hos nyfødte

De fleste nyfødte er sunne og friske. Kjennetegn på god helse og trivsel hos et spedbarn kan være:

  • normal hudfarge som tilsvarer barnets etnisitet
  • normal kroppstemperatur
  • at barnet tar initiativ til å die, og søker etter mors bryst
  • at barnet suger tilfredsstillende på bryst eller flaske

Barn som tisser normalt, dier eller drikker som vanlig, er som regel ikke syke. Barnet skal ikke ha utrøstelig gråt i lengre tid, virke irritabelt, slapt eller ha pustevansker.

Dersom barnet har påvirket allmenntilstand eller dere er bekymret for barnet deres, ta kontakt med helsepersonell.

Hudkontakt og søvn

Nyfødte har et naturlig behov for kroppsvarme, nærhet, trygghet og kjærlighet.

Det er viktig at både mor og partner kommer tidlig i gang med tilknytningen til den nyfødte. I tillegg kan gjerne annen omsorgsperson også legge barnet hud mot hud for å trøste det og gi varme. Det er viktig at den som har barnet hud mot hud er våken slik at barnet kan observeres.

Hudkontakt har flere fordeler:

  • barnet gråter mindre
  • barnet oppnår en stabil kroppstemperatur
  • tilknytningen og ammingen får en bedre start

Samsoving kan være anbefalt. Dersom du røyker, har drukket alkohol, bruker rusmidler/sløvende medikamenter eller sover på en sofa bør du unngå å sove sammen med barnet sitt. Det er viktig at du følger disse anbefalingene for samsoving. Å sove på magen er den enkeltfaktoren som gir høyest risiko for krybbedød. Barnet bør vennes til å sove på rygg fra dag én.

Amming

Naturlige instinkter og reflekser gjør at barnet søker etter brystet allerede i løpet av de første timene etter fødselen. Helsepersonell vil hjelpe mor til en god start på ammingen ved å sørge for praktisk tilrettelegging, og ved å gi råd om behagelige ammestillinger og korrekt ammeteknikk. Ta kontakt med helsestasjonen dersom du får problemer med ammingen hjemme, dersom ikke annet er avtalt med fødeinstitusjonen før du reiste hjem.

Dersom amming ikke lykkes eller er mulig og dere gir barnet morsmelkerstatning, kan dere søke mer informasjon og råd om mating av barnet på helsestasjonen.

Pass på kroppstemperaturen

Et sunt spedbarn skal ha en stabil kroppstemperatur, men de regulerer ikke kroppstemperaturen som større barn. De kan derfor raskt bli for kalde eller for varme. Hvis du for eksempel tar med et vinterkledd barn inn på et varmt kjøpesenter, bør du fjerne tepper eller poser. Du kan ta med et nyfødt barn ut på trilletur, men kulde, vind og luftfuktighet kan påvirke barnet og det er viktig å ta individuelle hensyn.

Dersom det nyfødte barnet har feber, lav kroppstemperatur eller påvirket allmenntilstand bør barnet observeres nøye og jevnlig. Ta kontakt med helsepersonell dersom du er i tvil om barnet bør tilses.

Ikke rist barnet

Nyfødte og spedbarn er veldig sårbare, spesielt når det gjelder utvikling av hjernen. Du må for eksempel aldri riste barnet for å vekke det eller for å få det til å slutte å gråte. Da kan du påføre barnet varig hjerneskade.

Barnegråt kan vekke sterke følelser i oss og dersom barnet er vanskelig å trøste kan det utløse stressreaksjoner, frustrasjon og sinne hos deg. Du må ikke gå alene og slite med hvordan du skal håndtere dette. Snakk med partner, lege eller helsestasjon, så får du hjelp. Står du i fare for å skade barnet ditt, be om hjelp umiddelbart.

Foreldresupport

Døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Mattilsynet

Råd om trygg mat og drikke under svangerskapet, og informasjon om amming.

Landsforeningen 1001 dager

Mental helse under graviditet og etter fødsel.

Trygg mammamedisin

Få råd frå fagfolk om trygg medisinbruk ved graviditet og amming. Tenesta er gratis. 

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort butid.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Omsorgen for det nyfødte barnet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 15. februar 2023 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/spedbarn/omsorgen-for-det-nyfodte-barnet/

Sist oppdatert onsdag 15. februar 2023