Helsestasjon 0–5 år

Helsestasjon for barn 0–5 år er et gratis tilbud for barn og foreldre i den kommunen du bor i. På helsestasjonen kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier, lege og fysioterapeut. De som jobber der har taushetsplikt.

Kvinne og helsesykepleier observerer baby som ligger på magen på matte og leker

Hva er helsestasjon 0–5 år?

Helsestasjon 0–5 år er for alle barn fra de er født til de begynner på skolen. I løpet av denne tiden får de tilbud om 14 konsultasjoner på helsestasjonen. Første konsultasjon er hjemmebesøk til nyfødte.

Noen av konsultasjonene er lagt opp til å være gruppekonsultasjoner. Du vil få mer informasjon om organiseringen av gruppene på din helsestasjon. Det er mulig å velge individuell konsultasjon i stedet.

Det avtales ny konsultasjon for barnet fra gang til gang, eller dere blir kalt inn per post eller telefon (sms). Noen kommuner har begynt å kalle inn digitalt via Helsenorge.

Se også: Foreldre og barn har krav på oppfølging i barseltiden

Lavterskeltilbud og tilgjengelig

Helsestasjonen skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn og foreldre. Det betyr at du kan ta kontakt eller møte opp på helsestasjonen utenom faste avtaler.

Informasjon om din helsestasjons åpningstider og muligheter for drop-in vil du finne på nettsiden deres. Du kan be om tolk hvis du har behov for det. 

Barnet har rett til konsultasjoner på helsestasjonen

Loven gir barnet ditt rett til konsultasjoner på helsestasjonen. Som forelder har du en plikt til å sørge for at barnet får konsultasjonene sine. Oppfølgingen dere tilbys på helsestasjonen bidrar til at barnet får sine rettigheter oppfylt.

Helsestasjonen samarbeider med blant annet fastleger, psykologer, ansatte i barnehagen, barnevern, koordinerende enhet, familieterapeuter og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om du har flyttet til en annen kommune eller et annet land.

Hvor er nærmeste helsestasjon?

For mer informasjon om åpningstider, tilbud og hvor nærmeste helsestasjon er, se hjemmesiden til din kommune eller bydel.

Hva skjer på helsestasjonen?

Helsestasjonen ønsker å være en støtte for foreldre, gjøre dem trygge i foreldrerollen og bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. Det innebærer at helsesykepleier gir foreldreveiledning og snakker med alle om blant annet betydningen av samspill, ernæring, søvn og om rusmiddelbruk, vold og omsorgssvikt.

Foreldrene kan ta opp det de selv har behov for å snakke om. I de fleste konsultasjonene vil helsesykepleier snakke med deg eller dere om barnets:

  • kosthold
  • søvn
  • trivsel
  • samspill
  • miljø og sikkerhet
  • foreldrenes psykiske og fysiske helse

Barnet blir veid og målt avkledd (eventuelt i truse og/eller trøye) på faste konsultasjoner, og når du eller dere som foreldre ønsker det.

Barnet får legeundersøkelse når det er:

  • 6 uker
  • 6 måneder
  • 1 år
  • 2 år

Innkallingen kan komme en stund etter at barnet har nådd denne alderen.

Vaksinering skjer på faste konsultasjoner, i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet.

Oversikt over hvem dere møter når

 
Barnets alder ​Du møter ​Vaksiner
​7-10 dager ​Helsesykepleier (hjemmebesøk) ​Ingen vaksiner
​4 uker ​Helsesykepleier og evt. fysioterapeut ​Ingen vaksiner
​6 uker ​Helsesykepleier og lege
​3 mnd ​Helsesykepleier
​4 mnd ​Helsesykepleier og evt. fysioterapeut ​Ingen vaksiner
​5 mnd ​Helsesykepleier
​6 mnd Helsesykepleier og lege ​Ingen vaksiner
​8 mnd Helsesykepleier ​Ingen vaksiner
​10 mnd ​Helsesykepleier ​Ingen vaksiner
​12 mnd ​Helsesykepleier og lege
​15 mnd Helsesykepleier
​18 mnd ​Helsesykepleier ​Ingen vaksiner
​2 år ​Helsesykepleier og lege ​Ingen vaksiner
​4 år ​Helsesykepleier ​Ingen vaksiner

Barselgrupper

Noen helsestasjoner tilbyr barselgrupper til nybakte foreldre. I barselgruppen kan du dele erfaringer og tanker med andre foreldre i nærmiljøet som er i foreldrepermisjon, og som har baby på samme alder.

De helsestasjoner som har barselgrupper vil etter fødselen kontakte og tilby den som er i permisjon om å delta i en barselgruppe. Dere kan også ta kontakt med helsestasjonen selv for å høre om de har barselgrupper.

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort botid.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert fredag 10. januar 2020