Vitamintilskot til spedbarn

Barn som blir amma, bør få D-vitamintilskot. Barn som får morsmjølkerstatning, treng ikkje tilskot.

D-vitamintilskot – kva treng barn som blir fullamma?

D-vitamintilskudd - hva trenger fullammede barn?

Barn som blir fullamma, treng D-vitamintilskot. Morsmjølk inneheld lite D-vitamin. Det er tilrådd med 10 mikrogram D-vitamin per dag. Gi 5 D-vitamindropar per dag frå ca. 1 vekes alder. D-vitaminspray kan òg brukast. Følg instruksjonane på pakningen. D-vitamin trengst for å ta opp kalsium i tarmen. Barn treng kalsium for å utvikle skjelettet. Tran er ikkje tilrådd som tilskot det første året.

D-vitamintilskot – kva treng barn som berre får morsmjølkerstatning?

D-vitamintilskudd - hva trenger barn som bare får morsmelkerstatning?

Dersom barnet blir fullernært av morsmjølkerstatning, treng det ikkje tilskot av D-vitamin.

Morsmjølkerstatning inneheld D-vitamin. Dersom barnet får 7 dl morsmjølkerstatning eller meir per dag, får det nok D-vitamin frå morsmjølkerstatninga. Det er 10 mikrogram D-vitamin i 7 dl morsmjølkerstatning. 10 mikrogram D-vitamin er den mengda D-vitamin det er tilrådd at barn får dagleg. Får barnet 7 dl morsmjølkerstatning eller meir, treng det ikkje tilskot. D-vitamin frå både morsmjølkerstatning og tilskot kan bli for mykje. Tran er ikkje tilrådd som tilskot det første året.

D-vitamintilskot – kva treng barn som får både morsmjølk og morsmjølkerstatning?

D-vitamintilskudd - hva trenger barn som får både morsmelk og morsmelkerstatning (MME)?

Dersom barnet får både morsmjølk og morsmjølkerstatning, kan det hende at det treng tilskot av D-vitamin. Kor mykje tilskot barnet bør få, avheng av mengda morsmjølkerstatning barnet får per dag.

  • Dersom barnet får 1–3 dl morsmjølkerstatning dagleg, skal du gi 5 D-vitamindropar.
  • Dersom barnet får 4–6 dl morsmjølkerstatning dagleg, skal du gi 3 D-vitamindropar.
  • Dersom barnet får 7 dl morsmjølkerstatning eller meir per dag, skal du ikkje gi tilskot.

7 dl morsmjølkerstatning gir 10 mikrogram D-vitamin per dag. Det er den mengda D-vitamin som er tilrådd. D-vitaminspray kan òg brukast. Følg instruksjonane på pakningen. Morsmjølk inneheld lite D-vitamin. Tran er ikkje tilrådd som tilskot det første året.