Vitamintilskudd til spedbarn

Ammede barn bør få D-vitamintilskudd. Barn som får morsmelkerstatning, trenger ikke tilskudd.

D-vitamintilskudd - hva trenger fullammede barn?

D-vitamintilskudd - hva trenger fullammede barn?

Barn som fullammes trenger D-vitamintilskudd. Morsmelk inneholder lite D-vitamin. Det anbefales 10 mikrogram D-vitamin per dag. Gi 5 D-vitamindråper per dag fra ca. 1 ukes alder. D-vitaminspray kan også brukes. Følg anvisningen på pakningen. D-vitamin trengs for å ta opp kalsium i tarmen. Barn trenger kalsium for å utvikle skjelettet. Tran anbefales ikke som tilskudd det første året.

D-vitamintilskudd - hva trenger barn som bare får morsmelkerstatning?

D-vitamintilskudd - hva trenger barn som bare får morsmelkerstatning?

Hvis barnet fullernæres av morsmelkerstatning, trenger det ikke tilskudd av D-vitamin. 

Morsmelkerstatning inneholder D-vitamin. Hvis barnet får 7 dl morsmelkerstatning eller mer per dag, så får det nok D-vitamin fra morsmelkerstatningen. Det er 10 mikrogram D-vitamin i 7 dl morsmelkerstatning. 10 mikrogram D-vitamin er den mengden D-vitamin som anbefales at barn får daglig. Får barnet 7 dl morsmelkerstatning eller mer, trengs ikke tilskudd. D-vitamin fra både morsmelkerstatning og tilskudd kan bli for mye. Tran anbefales ikke som tilskudd det første året.

D-vitamintilskudd - hva trenger barn som får både morsmelk og morsmelkerstatning?

D-vitamintilskudd - hva trenger barn som får både morsmelk og morsmelkerstatning (MME)?

Hvis barnet får både morsmelk og morsmelkerstatning, kan det hende at det trenger tilskudd av D-vitamin. Hvor mye tilskudd barnet bør få, avhenger av den mengden morsmelkerstatning barnet får per dag. 

  • Hvis barnet får 1-3 dl morsmelkerstatning daglig, gis 5 D-vitamindråper. 
  • Hvis barnet får 4-6 dl morsmelkerstatning daglig, gis 3 D-vitamindråper. 
  • Hvis barnet får 7 dl morsmelkerstatning eller mer per dag, gis ikke tilskudd. 

7 dl morsmelkerstatning gir 10 mikrogram D-vitamin per dag. Det er den mengden D-vitamin som anbefales. D-vitaminspray kan også brukes. Følg anvisningen på pakningen. Morsmelk inneholder lite D-vitamin. Tran anbefales ikke som tilskudd det første året.

Hay G, Fadnes L, Holven KB, Øverby NC, Madar AA, Henriksen C. Nye råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn. Tidsskr Nor Legeforen [Elektronisk artikkel]. 2020 Okt [Hentet 2021-02-22];16(1):5s. Tilgjengelig fra: https://tidsskriftet.no/2020/10/kronikk/nye-rad-om-d-vitamintilskudd-og-tran-til-spedbarn

Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. [Internett].Oslo: Helsedirektoratet; 2021 [hentet 2021-02-17]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnsernaering

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Vitamintilskudd til spedbarn . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 22. februar 2021 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/spedbarn/spedbarnsmat-og-amming/vitamintilskudd-til-spedbarn/

Sist oppdatert mandag 22. februar 2021