Hva er hjerneslag?

Hjerneslag oppstår plutselig, og skyldes en blodpropp eller en blødning i hjernen.

Illustrasjonsbilde av blodpropp ved hjerneslag

​Før og etter: En blodpropp har stanset blodtilstrømningen til deler av hjernen på bildet til høyre. Området som ikke lenger får blodtilstrømning er farget mørkt.

Symptomer på hjerneslag

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig, og kan variere. De vanligste symptomene er

 • lammelse i ene siden av ansiktet
 • lammelse på ene siden av kroppen, i en arm eller et ben
 • språk- og taleforstyrrelser

Andre symptomer som kan være tegn på hjerneslag er lett svekkelse i en hånd eller arm, kraftig hodepine, synsproblemer eller svimmelhet.

Ring 113 umiddelbart

En enkelt test kan redde liv. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:

 • PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning.
 • SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.
 • LØFTE – prøv å løfte begge armene.

Ring 113 så fort som mulig hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene. Det er viktig å komme raskt til sykehuset for å unngå skader. Hvert minutt teller.

Årsaker

I de aller fleste tilfellene skyldes hjerneslag en blodpropp, det vil si at en blodåre i hjernen tettes igjen av en levret blodklump. I 10-15 prosent av tilfellene skyldes hjerneslaget en blødning i hjernen, det vil si at en blodåre i hjernen sprekker.

Disse hendelsene fører til at deler av hjernen får for lite eller ingen tilførsel av oksygen, noe som gjør at hjerneceller dør. Et hjerneslag kan gi forskjellige funksjonsutfall avhengig av hvor i hjernen skaden inntreffer og hvor omfattende blødningen eller blodproppen er.

De vanligste konsekvensene av hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein, og/eller talevansker.

Risikofaktorer og forebygging

Ingen kan forsikre seg mot å få hjerneslag, men alle kan redusere sjansene for å bli rammet. Risikofaktorene kan du påvirke selv eller i samarbeid med fastlegen din.

Det er ikke mulig å fjerne risikoen for slag fullstendig, men om du klarer å leve litt sunnere kan risikoen reduseres. Risikofaktorene for hjerneslag er de samme som for mange andre alvorlige sykdommer, som for eksempel en del krefttyper, demens og andre hjerte- og karsykdommer.

Dette kan du gjøre for å redusere risikoen for hjerneslag:

 • Mål blodtrykket hos legen din jevnlig og få behandling hvis det er for høyt.
 • Stump røyken hvis du røyker.
 • Følg kostrådene og pass særlig på å spise mer grønnsaker og mindre salt.
 • Husk Dine30 hver dag. Litt jevnlig trim er godt for det meste, og du trenger ikke trene systematisk.
 • Vær forsiktig med alkohol – særlig mange enheter på en gang.
 • Pass godt på og følg opp om du har diabetes, hjerteflimmer eller andre sykdommer du får behandling for.

Hvem rammes av hjerneslag?

Hvert år rammes cirka 12 000 mennesker her i landet av hjerneslag. Hjerneslag kan ramme både unge og gamle.

Personer ned i 20-årsalderen kan få hjerneslag. Også barn kan bli rammet, men det er imidlertid svært sjelden. Risikoen øker betydelig med alderen, og gjennomsnittsalder for førstegangs hjerneslag er 72 år for menn, og 77 år for kvinner, ifølge Norsk Hjerneslagregisters årsrapport 2018.

Prognosene for pasienter med hjerneslag har bedret seg dramatisk de siste årene i takt med utvikling av nye og effektive behandlingsmetoder.

Akutt medisinsk hjelp

113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Norsk forening for slagrammede (NFS)

941 72 388

Mandag kl. 10:00 - 14:00

Tirsdag kl. 10:00 - 14:00

Onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 14:00

NFS ønskjer å vere til hjelp for alle dei som har fått slag og deira familie.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 4. februar 2020