Endokarditt – infeksjon i hjertet

Endokarditt er en alvorlig infeksjon i de indre delene av hjertet. Enkelte hjertesykdommer gjør deg utsatt for en slik bakteriell infeksjon.

Oppsummering

Endokarditt er infeksjon på hjerteklaffer eller andre indre deler av hjertet. Endokarditt skyldes bakterier i blodbanen (bakteremi) som slår seg ned i de indre delene av hjertet. Her kan infeksjonen gjøre stor skade, særlig på hjerteklaffene. Infeksjonen kan også spres til andre deler av kroppen.

Bakteremi kan oppstå ved infeksjoner i for eksempel hud eller tenner, og som komplikasjon til visse medisinske undersøkelser og behandlinger. Hos personer som er spesielt utsatt for endokarditt kan det være aktuelt å gi antibiotika i forbindelse med slike prosedyrer. Denne typen behandling kalles endokardittprofylakse eller antibiotikaprofylakse.

Dersom du vet at det er risiko for at du kan få endokarditt, må du oppsøke lege raskt dersom du har feber eller føler deg syk uten at det er noen spesiell grunn til det.

Symptombilde

​Symptomene på endokarditt kan variere fra person til person, men kan blant annet være:

 • langvarig feber
 • bilyd over hjertet
 • redusert allmenntilstand
 • uforklart vekttap
 • muskel- og skjelettsmerter
 • slapphet
 • manglende matlyst og kvalme
 • frysninger
 • tung pust og hoste

Tilhører du en av risikogruppene og har noen av disse symptomene, må du kontakte lege raskt.

Risikofaktorer og forebygging

Endokarditt er i utgangspunktet en sjelden tilstand, men forekommer oftere ved visse typer hjertesykdom, hos pasienter med nyresvikt som behandles med hemodialyse, og hos personer som injiserer rusmidler.

Risikoen for å få endokarditt er høyere hvis du

 • har hatt infeksjon i hjertet (endokarditt) tidligere
 • har innsatte klaffeproteser eller rørgraft i større kar
 • har kirurgisk konstruerte lungeshunter eller conduit
 • har visse typer medfødte hjertefeil

Medfødte hjertefeil som gir økt risiko for endokarditt er:

 • komplekse ukorrigerte medfødte hjertefeil hvor barnet blir blålig i huden
 • komplett reparerte medfødte feil – første seks måneder etter operasjon eller kateterbasert intervensjon
 • korrigerte medfødte hjertefeil med restdefekt nær reparasjonsstedet

Tilhører du en av disse risikogruppene, er det svært viktig å forebygge endokarditt med tiltak som hindrer bakterier i å komme inn i blodbanen. I situasjoner der risikoen for at dette skjer er høy, kan det kan være aktuelt for deg med forebyggende medisinering mot infeksjon i hjertet, såkalt endokardittprofylakse.

Hvordan forebygge endokarditt?

​Du kan selv gjøre en rekke ting som reduserer risikoen for å få endokarditt. Generelt er det viktig å unngå hudinfeksjoner. Sår bør renses og desinfiseres. Ved tegn til hudinfeksjon bør du kontakte lege.

God tann- og munnhelse, samt god munnhygiene er viktig. Du bør gå regelmessig til tannlege.

Piercing og tatoveringer frarådes på det sterkeste, ettersom det ikke alltid kan garanteres at utstyret som brukes er helt rent. En eventuell infeksjon i hjertet kan få svært alvorlige konsekvenser og føre til uopprettelig skade. 

Forebyggende behandling med endokardittprofyakse

Endokarditt kan i noen grad forebygges med endokardittprofylakse. Det vil si at du får bakteriedrepende medisiner (antibiotika) en halv til en time før prosedyrer som øker risikoen for at bakterier kan komme inn i blodet. Vær oppmerksom på at det er legen som bedømmer om du har behov for endokardittprofylakse og anbefaler hvilken type behandling du skal få.

Situasjoner som krever endokardittprofylakse

​Forebyggende medisinering mot infeksjon i hjertet anbefales ved
 • omfattende tannlegebehandling slik som tanntrekking og rotfylling. Vanlig sjekk og boring krever ikke endokardittprofylakse.
 • kirurgi i munnhule og luftveier
 • kirurgi på infisert vev

Endokardittprofylakse er ikke nødvendig ved:

 • undersøkelser og kirurgiske inngrep i tarm, underliv eller urinveier, som for eksempel gastroskopi, koloskopi, gynekologisk undersøkelse, keisersnitt eller cystoskopi
 • sårskader eller inngrep som medfører hudskade, slik som hull i ørene. Det er viktig å desinfisere huden grundig.

Antibiotikaprofylakse gis vanligvis som tabletter en halv til en time før behandlingen eller undersøkelsen skal gjennomføres.

Behandling

Hvis du har endokarditt vil du bli lagt inn på sykehus og behandlet med en intensiv antibiotikakur over flere uker. Av og til vil det også være nødvendig med kirurgisk behandling for å fjerne infisert vev og skifte ut ødelagte hjerteklaffer.

Finn nærmeste hjertestarter

Sjekk kartet og finn nærmeste hjertestarter dersom noen får plutselig, uventet hjertestans

Akutt medisinsk hjelp

113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

23 12 00 50

Hverdager kl. 10:00 - 14:00

Tjeneste for deg som trenger råd og informasjon om hjertesykdommer.

LHL

22 79 90 00

Medlemsorganisasjonen LHL jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi, og deres pårørende.

Antibiotika i sykehus [Internett]. Nasjonal faglig retningslinje. Helsedirektoratet, Oslo 2018 [hentet 2020-11-10]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/endokarditt

Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, Fowler VG Jr, Tleyjeh IM, Rybak MJ, Barsic B, Lockhart PB, Gewitz MH, Levison ME, Bolger AF, Steckelberg JM, Baltimore RS, Fink AM, O'Gara P, Taubert KA. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications: A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association. Circulation. 2015 Oct 13;132(15):1435-86. doi: 10.1161/CIR.0000000000000296. Epub 2015 Sep 15. [Internett] Erratum in: Circulation. 2015 Oct 27;132(17):e215. Erratum in: Circulation. 2016 Aug 23;134(8):e113. Erratum in: Circulation. 2018 Jul 31;138(5):e78-e79. PMID: 26373316 [hentet 2020-11-10]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26373316

Infective endocarditis [Database]. BMJ Best Practice. London: BMJ Publisher Group; 2020 [hentet 2020-11-10]. Tilgjengelig fra: https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/139

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Endokarditt – infeksjon i hjertet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 9. november 2020 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerte-og-kar/endokarditt/

Sist oppdatert mandag 9. november 2020