Høyt nivå av triglyserider i blodet - hypertriglyseridemi

Triglyserider er fettstoffer som sirkulerer i blodet og som utgjør hoveddelen av fettet i kostholdet vårt. Hypertriglyseridemi er en tilstand med for høy verdi av triglyserider i blodet.

Oppsummering

Usunt kosthold, lite fysisk aktivitet, overvekt og høyt alkoholforbruk er viktige årsaker til hypertriglyseridemi. Arv, diabetes og enkelte andre sykdommer er også sentrale faktorer.

Kostholds- og livsstilsendringer er den viktigste behandlingen ved hypertriglyseridemi.

Hva skjer i kroppen?

​Triglyseridene i blodet fraktes i partikler kalt lipoproteiner. De lipoproteinene som inneholder mest triglyserider kalles kylomikroner og VLDL. Triglyseridene i disse partiklene vil brukes av musklene som energi, og partiklene vil minke i størrelse etter hver som triglyseridene forbrukes. Restpartiklene vil normalt tas opp av leveren, men ved høye triglyseridnivåer blir ikke alt tatt opp av leveren. Restpartiklene vil da sirkulere lenger i blodet og kan avleires i blodåreveggen. Dette øker risikoen for hjerte- og karsykdom.

Symptombilde

Du merker ikke denne tilstanden når du har lett til moderat forhøyet nivå av triglyserider.

Ved betydelig forhøyede verdier, kan man få orangefargede utslett på huden (kalt eruptive xanthomer) og det er økt risiko for alvorlig betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt). Hovedsymptomet ved akutt pankreatitt er sterke smerter i øvre del av magen. Smerten kommer vanligvis raskt og kan stråle ut i ryggen. Lege må kontaktes og akutt sykehusinnleggelse kan være nødvendig.

Risikofaktorer og forebygging

Både arvelig disposisjon, livsstilsrelaterte faktorer og annen sykdom kan gi økt risiko for hypertriglyseridemi. I Norge er det vanlig at tilstanden utløses av:

 • usunt kosthold (med høyt inntak av fett og sukker)
 • lite fysisk aktivitet
 • overvekt
 • høyt alkoholbruk
 • diabetes type 2
 • lavt stoffskifte
 • leversykdommer
 • nyresykdommer
 • enkelte medikamenter
 • arvelig disposisjon – det dreier seg oftest om mindre endringer i flere forskjellige gener, som vi ikke har spesifikk kunnskap om, såkalt «polygen arv»

Ofte er det en kombinasjon av arvelig disposisjon og flere livsstilsfaktorer som ligger til grunn.

Blant medikamentene som kan gi økt risiko for hypertriglyseridemi er retinsyrederivater (brukes i behandling av akne), glukokortikoider (som prednisolon tabletter), psykofarmaka (brukes i behandling av psykiske lidelser) og proteasehemmere (brukes i behandling av HIV).

I sjeldne tilfeller skyldes hypertriglyseridemien forandringer i ett enkelt gen, som forårsaker dårlig opptak av triglyserid-restpartiklene fra blodet eller svikt av viktige enzymer som omsetter triglyseridene i kroppen. Triglyseridnivået kan da bli svært høyt. Også ved påvist genetisk årsak vil kost- og livsstilsfaktorer kunne påvirke graden av hypertriglyseridemi betydelig.

Utredning og diagnose

Diagnosen stilles ved å måle triglyseridene i en vanlig blodprøve (hos fastlegen) etter at man har fastet i minst 12 timer (man kan drikke vann). Dersom verdien er svært høy, kan man se at blodet blir fettaktig og ikke lenger er gjennomsiktig.

 • Normalt triglyseridnivå i blodet er under 1,7 mmol/L når prøven er tatt fastende.
 • Moderat forhøyet triglyseridnivå er 1,7-10 mmol/L, og kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdom.
 • Betydelig forhøyet triglyseridnivå er høyere enn 10 mmol/L, og gir økt risiko for betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).

Behandling

Ved moderat forhøyet triglyseridnivå er det mulig å redusere triglyseridverdien betydelig hos de aller fleste ved målrettet kostholds- og livsstilsbehandling. Noen må i tillegg bruke medisiner.

Ved betydelig forhøyet triglyseridnivå brukes triglyseridsenkende medikamenter i tillegg til kost- og livsstilsbehandling. Omega-3 tilskudd gis som en del av kostholdsbehandlingen.

Ved alvorlig hypertriglyseridemi gis Omega-3 i høye doser (2-6 gram) som legemiddel (Omacor).

Statiner (kolesterolsenkende medisin som også senker triglyseridene, særlig ved høye nivåer) brukes også i behandlingen. I noen tilfeller brukes også fibrater, som lege må søke om å få på såkalt registreringsfritak.

Dersom annen sykdom er hovedårsaken er behandlingen å korrigere denne, f.eks. god blodsukkerregulering ved diabetes. Også når annen sykdom er utløsende for hypertriglyseridemien kan det være aktuelt å gi medikamenter som reduserer triglyseridene. Det er uansett viktig å følge kost- og livsstilsrådene da dette alltid er den viktigste behandlingen.Ved overvekt er det viktig med vektnedgang.

Triglyseridene må kontrolleres jevnlig, vanligvis en til to ganger årlig, eventuelt oftere ved vedvarende høye verdier.

Akutt medisinsk hjelp

113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

LHL

Medlemsorganisasjonen LHL jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi, og deres pårørende.

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert torsdag 16. januar 2020