Mollusker

Mollusker er en smittsom, men ufarlig hudinfeksjon som skyldes et virus. Molluskene forsvinner som oftest av seg selv etter 6-12 måneder og behandling er som regel ikke nødvendig.

Oppsummering

Mollusker skyldes viruset Molluscum contagiosum. Det smitter ved direkte hudkontakt og gir små, cirka 2-5 mm, kuleformede hudforandringer. Mollusker forsvinner som regel av seg selv etter et halvt til ett år.

Symptombilde

De små glatte kuleformede forandringer i huden har en liten fordypning i midten («navle»). Molluskene kan være hudfargede, hvite eller rosa, og inneholde en osteaktig masse. Personer med atopisk eksem eller nedsatt immunforsvar kan få mer utbredt forekomst, og det kan ta lengre tid før molluskene forsvinner.

Risikofaktorer og forebygging

Mollusker er vanlig hos barn og smitter ved hudkontakt. Det kan også overføres via håndklær og klær. Hos voksne kan mollusker smitte ved seksuell kontakt, og molluskene sees da på kjønnsorganer, lår og nederst på magen. Kloring og barbering kan føre til at molluskene sprer seg lokalt. Mollusker kan klø og føre til eksem, og i noen tilfeller en bakterieinfeksjon i huden.

Utredning og diagnose

Diagnosen er ofte enkel å stille om kvalifisert helsepersonell vurderer hudforandringene på kroppen din. Mollusker kan forveksles med kjønnsvorter.

Behandling

Mollusker går oftest over av seg selv og behandling er vanligvis ikke nødvendig. Hos de fleste forsvinner de etter 6-12 måneder. Dersom du ønsker behandling finnes det alternativer som frysebehandling, kirurgisk fjerning eller legemiddel som smøres eller pensles på molluskene.

PubMed. UK national guideline for the management of Genital Molluscum in adults, 2014 [Internett]. Staffordshire: Clinical Effectiveness Group (British Association of Sexual Health and HIV); 2014 [hentet 2024-04-11]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25332225/ 

Edwards S, Boffa MJ, Janier M, Calzavara-Pinton P, Rovati C, Salavastru CM, Rongioletti F, et al. 2020 European guideline on the management of genital molluscum contagiosum [Elektronisk artikkel]. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Sep 2. doi: 10.1111/jdv.16856. Epub ahead of print. PMID: 32881110. [hentet 2021-02-16]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32881110

 

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Mollusker. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 16. februar 2021 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/kjonnssykdommer/mollusker/

Sist oppdatert tirsdag 16. februar 2021