Syfilis

Syfilis er en seksuelt overførbar sykdom som forårsakes av bakterien Treponema pallidum. Sykdommen behandles med antibiotika og både undersøkelse og behandling er gratis.

Oppsummering

Fra slutten av 1990-tallet har imidlertid antall syfilistilfeller blant menn som har sex med menn økt betydelig i Norge. De siste årene er det også registrert en viss økning blant heteroseksuelt smittede.​​

Symptombilde

Tiden fra smitte til sykdom kan variere fra ti dager til ti uker, men vanligvis tar det cirka tre uker.

Sykdommen deles inn i tre stadier, primær, sekundær og tertiær syfilis, men ikke alle syfilissmittede gjennomgår disse stadiene.

Primær syfilis

Primær syfilis er det første stadiet. Da vil du få et smertefritt sår med opphøyd kant og rød bunn (også kalt hard sjanker) der du har blitt smittet, for eksempel på penis, vulva, anus, fingre eller munn.

Sekundær syfilis

Sekundær syfilis er det andre stadiet. Rundt 50 prosent av de smittede utvikler sekundærstadium fra det har gått cirka to måneder til to år etter smitte. Da sprer bakteriene seg til kroppen, noe som kan føre til en rekke symptomer.

De mest vanlige symptomene er:

  • tretthet
  • hovne lymfekjertler
  • utslett
  • håravfall

Cirka 30 prosent av de smittede blir friske spontant etter å ha gjennomgått sekundærstadiet.

Tertiær syfilis

Tertiær syfilis er det siste stadiet. Hos cirka 30 prosent av de ubehandlede syfilispasientene utvikler sykdommen seg til det tredje stadiet. Etter 10-12 år, eventuelt lengre tid, kan hjerte- og blodkarkomplikasjoner og utvikling av nevrologiske og psykiatriske symptomer fra/i sentralnervesystemet forekomme.

Latent og medfødt syfilis

Latent syfilis har man i perioden før og mellom disse stadiene, dersom du har testet positivt på syfilis, men ennå ikke har fått behandling. Latent syfilis deles inn i tidlig latent (innenfor første året etter smitte) og sen latent. 

Medfødt syfilis kan føre til fosterdød, og skader i skjelett, blodkar og sentralnervesystemet.

Smittsomhet og inkubasjonstid

Syfilis smitter ved seksuell kontakt, inkludert oralsex. Overføring gjennom sår i huden og kyssing kan forekomme, men det er sjeldent. Smitte fra mor til barn under svangerskapet kan forårsake døvhet, øyeforstyrrelser, knokkel- og leverskade.

Risikofaktorer og forebygging

Kondombruk beskytter og er viktig både ved oralsex og ved vaginalt eller analt samleie. Dette er spesielt viktig for utsatte grupper som menn som har sex med menn, der mange smittes ved ubeskyttet oralsex.

Utredning og diagnose

Syfilis påvises ved en blodprøve. I tidlig stadium kan sykdommen også påvises ved mikroskopi. Det tar cirka tre uker før blodprøven blir positiv etter smitte. 

Behandling

Syfilis behandles med antibiotika. Behandlingen utføres vanligvis hos en spesialist. Pasientene må avstå fra sex til de er erklært smittefrie. Kontroll anbefales i 3, 6 og 12 måneder etter behandling.

Rettigheter

I smittevernloven er syfilis definert som en allmennfarlig, smittsom sykdom. Folketrygden dekker derfor utgifter til legeundersøkelse, behandling og kontroll, og du slipper å betale egenandel. Dette gjelder også ved undersøkelse som ledd i smitteoppsporing, men ikke ved rutinemessige undersøkelser.

Sex og samfunn

Senter for ung seksualitet. Hos Sex og samfunn kan du som er under 25 år blant annet få veiledning og resept på prevensjon og teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner.

Vulva.no

Vulva.no er laget for deg som ønsker informasjon om sykdommer i ytre deler av underlivet hos kvinner.

Mer om syfilis fra Folkehelseinstituttet

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert onsdag 10. april 2019