Glasslegemeløsning

Glasslegemeløsning er vanlig og trenger oftest ingen behandling. Hvis du får en rift i øyet når glasslegemet faller sammen, er det riften som behandles.

Hva er glasslegemeløsning?

Glasslegemet er en gelé-lignende substans som fyller øyet innvendig. Den er festet til netthinnen noen steder. Før glasslegemet løsner, eller «faller sammen» er det usynlig for oss.

Noen små uklarheter er vanlige; disse kalles ofte flytere og kan se ut som små fluer. Glasslegemeløsning er sjelden hos unge voksne, men finnes hos cirka 70 % av dem som er rundt 70-år. 

Når du blir eldre skrumper glasslegemet. Det faller sammen og legger seg nederst i øyet. Geléen blir erstattet av klar væske. For de fleste har det ingen betydning. Men noen ganger kan adskillelsen fra netthinnen føre til små rifter. Dette kan senere gi løsning av netthinnen.

Symptomer på glasslegemeløsning

Det vanligste symptomet er at du plutselig får en sky av uklarheter (flytere) på øyet ditt.

Du kan også se lysglimt når glasslegemet «trekker» i netthinnen din. Lysglimtene kan oppfattes som en kort blits.

Hvem får glasslegemelsøning?

De fleste vil få en glasslegemeløsning når de blir eldre. Hos dem som er nærsynte skjer glasslegemeløsning tidligere enn hos andre. Dette er trolig fordi øyet da er litt større.

Hvis du gjennomgår en øyeoperasjon, for eksempel for grå stær, kan også glasslegemet løsne litt tidligere enn det ellers ville gjort. 

Behandling av glasslegemeøsning

Glasslegemeløsning er vanlig og trenger oftest ingen behandling.

Hvis det oppstår en rift i øyet ditt når glasslegemet faller sammen, trenger du en laserbehandling for å feste netthinnen rundt riften. Dette gjør du hos øyelegen.Glasslegemeløsning i seg selv skal altså ikke behandles.

Hvis netthinnen din løsner rundt riften, må du operere. Dette gjør du på sykehus. 

Øyet må undersøkes for rifter

Det er viktig å utelukke om det er rifter i netthinnen. I dag finnes det vidvinkel-kameraer hos både øyeleger og optikere, og bilder av netthinnen kan vise riftene. Kun rundt halvparten av riftene oppdages på kamera. Hvis riftene er langt oppe eller nede i netthinnen er de vanskelige å se på bilder.

De fleste riftene kan avdekkes ved en nøye undersøkelse av den ytterste netthinnen med bruk av øyedråper som utvider pupillen. Dette gjøres av en øyelege.

Glasslegemeløsning tar ofte flere måneder, og i hele forløpet kan nye rifter dannes. Du bør derfor ta kontakt med øyelegen på nytt om det kommer nye uklarheter, flere lysglimt, eller om deler av sideynet ditt forsvinner.

Flyterne kan være plagsomme i seg selv, og mange synes de er forstyrrende. I de aller fleste tilfellene synker de gradvis ned i øyet og gir da mindre plager. Dette kan ta noen måneder, oftest 6-12.  

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Glasslegemeløsning. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. februar 2024 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/oyesykdommer/glasslegemelosning/

Sist oppdatert fredag 23. februar 2024