Øyesykdommer

En rekke sykdommer og skader kan gi deg nedsatt syn. Noen kan også gi plager i øynene. Prat med legen eller optikeren din hvis du opplever endring, ubehag eller smerter i øynene.

Synshemmedes organisasjon

Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig. Organisasjonen har tilbud og fordeler som kan hjelpe, uansett hvor lite du ser.

Offentlige nettportaler om syn, hørsel og kombinerte sansetap

Synstelefonen

55978080

Fredag kl. 09:00 - 11:45

Fredag kl. 12:30 - 15:00

Norges Blindeforbund og Øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus samarbeider om en nasjonal Synstelefon. Synstelefonen er en lavterskel rådgivningstjeneste. Du kan ta kontakt om du lurer på noe om synet ditt.