Makuladegenerasjon

Makuladegenerasjon er en øyesykdom som kan skade synet ditt, men forverringen skjer ofte svært langsomt. Det finnes flere typer.

Eldre par leser avis

Oppsummering

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I denne artikkelen omtaler vi den formen som rammer eldre mennesker, ofte kalt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

Makula er et lite område av netthinnen som er viktig for skarpsynet. Den gjør at du kan se ting rett foran deg i fine detaljer. Ved makuladegenerasjon vil skarpsynet hemmes.

Makuladegenerasjon finnes i to former. Tørr makuladegenerasjon er den vanligste formen, og det utvikler seg svært sakte. Da oppstår små, gule flekker rundt makula. Våt makuladegenerasjon kjennetegnes av små blodkar som vokser på baksiden av øyet. Disse lekker væske inn i området, og det gir raskere synstap. Tørr makuladegenerasjon kan noen ganger slå over til den våte typen.

De fleste behandlinger er rettet mot våt makuladegenerasjon. Tørr makuladegenerasjon er vanskeligere å behandle.

Symptombilde

Makuladegenerasjon deles ofte inn i tidlig-, mellom-, eller avansert stadium. Personer i tidlig- eller mellomstadium har ofte ingen eller milde symptomer, mens personer i avansert stadium kan ha ganske alvorlig synstap.

Makuladegenerasjon gir ofte først vansker med å lese, gjenkjenne ansikter og se fine detaljer. Etter mange år vil ting midt i synsfeltet se sløret eller forvrengt ut. Til slutt kan området i midten av synsfeltet bli mørkt, slik at du ikke kan være i stand til å se ting som er rett foran deg.

Behandling

Hvis sykdommen ikke er i avansert stadium, vil man fortrinnsvis velge forebyggende behandling. Hensikten vil da være å bremse utviklingen.

Behandling i tidlig- eller mellomstadium

Uavhengig om du er rammet av tørr- eller våt makuladegenerasjon, vil behandlingen være den samme i tidlig- eller mellomstadium.

Fordi makuladegenerasjon påvirker blodårene i øynene, er det viktig at du har en sunn livsstil. Mange av livstilsrådene legen vil anbefale, ligner på rådene pasienter med diabetes 2 eller hjerte- og karpasienter får.

De viktigste livsstilsendringene er:

Behandling for avansert tørr makuladegenerasjon

Tørr makuladegenerasjon er mye vanskeligere å behandle enn våt makuladegenerasjon. Det er viktig å søke legehjelp dersom du opplever plutselig forverring. Da kan du ha utviklet våt makuladegenerasjon, og det skal behandles raskt. Du kan sjekke synet jevnlig med Amslers test - et rutenett på en liten lapp du holder fremfor deg.

Behandling av avansert våt makuladegenerasjon

Du kan bli anbefalt å ta en serie injeksjoner i øynene. Injeksjonene settes av en øyespesialist. Legemiddelene som injiseres i øynene hemmer dannelsen av små blodkar og kalles VEGF-hemmere.

Synes du injeksjonsbehandling i øyet virker skremmende er du ikke alene. De fleste håndterer imidlertid behandlingen bra, og legen kan forklare deg hele forløpet på forhånd.

Velger du denne behandlingen vil du sannsynligvis få flere injeksjonsbehandlinger i begynnelsen, for deretter en i måneden i flere måneder.

Injeksjonsbehandling kan gi bivirkninger, som for eksempel hevelse og infeksjon. Snakk derfor med legen din om mulige bivirkninger.

En annen behandling gjøres med laser. Laserkirurgi kan brukes for å ødelegge blodårer som lekker i øyet, men behandlingen egner seg ikke for alle.

Prognose

Har du tørr makuladegenerasjon av lett grad vil forverringen av synet utvikle seg svært langsomt for de fleste. Kun 1 av 100 vil få markant dårligere syn på fem år. Ved forverring vil synsfeltet i midten svekkes.

Har du avansert våt makuladegenerasjon er det viktig at du får behandling raskt. Behandlingen kan forhindre at sykdommen forverres. Mange opplever også at tilstanden bedrer seg.

Selv de med avansert makuladegenerasjon har såpass bra sidesyn at de fleste klarer seg selv.

Å leve med

Det finnes noen råd som kan gjøre det lettere å leve med makuladegenerasjon i avansert stadium:

  • Lær deg å bruke ytterkantene av synsfeltet mer. Sidesynet rammes nemlig ikke.
  • Prøv sterkere belysning i hjemmet ditt.
  • Bruk forstørrelsesglass når du leser.
  • Forstørr bokstavene når du leser en tekst på PC. Det finnes også programvare som kan lese opp teksten for deg.

Synshemmedes organisasjon

Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig. Organisasjonen har tilbud og fordeler som kan hjelpe, uansett hvor lite du ser.

Innholdet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Sist oppdatert mandag 7. september 2020