Arvelige nevromuskulære sykdommer

Nevromuskulære sykdommer er samlebetegnelsen på over hundre forskjellige tilstander som reduserer musklenes funksjonsevne. Mange nevromuskulære sykdommer er arvelige. Tilstanden kan ofte være arvet fra en av foreldrene, men kan også skyldes en spontan genetisk mutasjon.

Foreningen for muskelsyke

Foreningen for muskelsyke er en støtteorganisasjon for pårørende og pasienter med muskelsykdommer.