Sjeldne diagnoser

Mange sjeldne diagnoser krever langvarige og koordinerte tjenester. Her får du oversikt over flere hundre ulike diagnoser og tjenestetilbudet.

Sjeldentelefonen

800 41 710

Hverdager kl. 08:30 - 15:30

Sjeldentelefonen informerer om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud.

Informasjonsvideo om sjeldne diagnoser.

Informasjonsvideo om at du kan ringe Sjeldentelefonen på 80041710

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har et nasjonalt ansvar for at personer med sjeldne diagnoser, deres pårørende, fagfolk og publikum har tilgang på oppdatert informasjon om sjeldne diagnoser. 

 

Postadresse: Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus, postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Besøksadresse: Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, bygg 31b, 2. etg, 0450 Oslo
E-post: sjeldne-diagnoser@ous-hf.no

(Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post)

Sjeldentelefonen

800 41 710

Hverdager kl. 08:30 - 15:30

Sjeldentelefonen informerer om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud.