Skjede- og livmorframfall

Framfall av skjede og/eller livmor er ein tilstand der delar av skjedeveggen eller livmortappen søkk nedover i skjeden og kan kome delvis ut av vagina når ein har sete, stått eller gått mykje.

Eldre kvinne som leser bok

Samandrag

Ein har enno ikkje funne ei sikker årsak til at nokre kvinner får framfall, men ein meiner at alder og reduksjon i styrken i bindevevet er ein faktor.

Skader i bindevevet i samband med fødslar, kronisk hoste, tungt fysisk arbeid, forstopping og overvekt er andre faktorar som kan gi auka risiko for å utvikle framfall.

Ulike typar skjede- og livmorframfall

 • framfall av fremre skjedevegg og blærenedfall (cystocele)
 • framfall av bakre skjedevegg, eventuelt med effekt på tarm (enterocele/rectocele)
 • framfall av skjedetopp/livmor (uterindescens)
 • forlenging av livmorhals (cervixelongasjon)
 • totalprolaps der heile livmora kjem ut av skjeden
 • kombinasjonar av desse

Symptom på skjede- og livmorframfall

Framfall kjennast ofte som ein kul eller eit press i underlivet. Nokon får plager med å tøme seg for urin eller avføring, urinlekkasje og nokon får småblødingar. Desse er vanlegvis forårsaka av skrubbsår på den delen av skjedeveggen eller livmora som kjem utanfor skjeden. Desse blødingane skal alltid bli kontrollert av lege.

Behandling

Mange kvinner lever godt og utan plager med framfall, og hos desse kvinnene er det heilt unødvendig med nokon form for behandling.

Dersom du treng behandling, er det to hovudmoglegheiter: pessarring og operasjon.

Pessarring

Pessarring er ein mjuk plastring som blir tilpassa hos gynekolog, som blir lagt inn i skjeden og ligg der kontinuerleg. Du kjenner ikkje at du har den, men du blir kvitt plagene som framfallet har gitt deg.

Det er nødvendig å kontrollere nokre gonger i året at ringen ligg som han skal og ikkje gneg. Dei kvinnene som har ein slik ring liggande inne, bruker krem/stikkpiller for at slimhuda i skjeden skal bli tjukkare og ikkje lett få gnagsår.

Operasjon for framfall av skjede/livmor

Operasjonar for framfall blir gjennomført i narkose eller ryggbedøving (spinal- eller epiduralanestesi). Operasjonane blir gjennomført via skjeden.

Avhengig av kva for type framfall du har, blir anten fremre skjedevegg stramma opp og blæra løfta tilbake på sin naturlege plass, bakre skjedevegg stramma opp og forsterka eller livmortappen, eller heile livmora, blir fjerna. Nokon gonger blir skjedeveggane forsterka med «nett» av kunststoff.

Etter operasjon

Du reiser hjem samme dag eller ligg inne ei natt etter operasjonen, og får deretter reise heim. Du får med deg sjukemelding i to til seks veker, avhengig av kor stort inngrepet var og kva slags type arbeid du har.

Det er lite smerter etter dei første par dagane. Det er vanleg med sparsam blodig utflod eller blod som kan lukte, i to til tre veker. For å førebyggje infeksjon, anbefaler vi å vente med karbad og bading i offentleg basseng, samt unngå bruk av tampong så lenge det blør.

I perioden du er sjukemeldt bør du unngå:

 • tunge løft (meir enn 5 kg)
 • tungt arbeid (golvvask og støvsuging)
 • hard trening som aerobic og liknande
 • aktivitet som utløyser smerte
 • forstopping: kraftig trykking kan øydelegge resultatet av operasjonen

Seksuelt samliv kan takast opp att seks veker etter operasjonen.