Hverdagsteknologi når du er svaksynt

Du kan tilpasse telefoner, nettbrett, Mac og PC slik at du kan bruke disse enhetene selv om du er svaksynt eller blind.

Hva er hverdagsteknologi?

Det er viktig å skille mellom synshjelpemidler og hverdagsteknologi. 

Hverdagsteknologi er vanlige digitale enheter som mobil, PC og nettbrett. Dette er produkter du må kjøpe selv.

Telefoner, nettbrett, Mac og PC kan du tilpasse slik at du kan bruke disse enhetene selv om du er svaksynt eller blind. Du kan for eksempel:  

  • øke skriftstørrelse og bevisst forstørre opp det du ønsker å se på skjermen 
  • velge kontrastfarger som gjør det lettere for deg å se  
  • bruke skjermlesere, som VoiceOver eller Talkback
  • få hjelp av digitale assistenter, som Siri eller Google Assistent

Det finnes også mange apper som er interessante å bruke hvis du er svaksynt eller blind. Les mer om appene for svaksynte og blinde, på kunnskapsbanken.net.

Synshjelpemidler er hjelpemidler du kan søke om fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Opplæring i hverdagsteknologi

Mange kommuner gir opplæring i bruk av hverdagsteknologi. Opplæringen får du av voksenopplæringen eller av kommunens helsetjenester. Norges Blindeforbund har også kompetanse på hvordan hverdagsteknologi kan brukes på en god måte.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Hverdagsteknologi når du er svaksynt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. februar 2024 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/syn/syn-hverdagsteknologi/

Sist oppdatert fredag 23. februar 2024