Synshjelpemidler

Hvis du er svaksynt eller blind, kan du få låne hjelpemidler slik at hverdagen din blir tryggere og bedre.

Hvilke synshjelpemidler kan du søke om?

Hvis synet ditt gjør at du trenger spesielle brilleløsninger, filterbriller eller kontaktlinser kan du søke om dette fra NAV. Vanlige briller og kontaktlinser må du kjøpe selv.

Barn får i tillegg til dette, støtte til vanlige briller. Her finnes egne brilleordninger. 

Les mer om de ulike brilleordningene, på nav.no.

Les mer om filterbriller, på kunnskapsbanken.net.

Mange svaksynte har behov for å forstørre opp for å kunne se objekter eller tekst.  Noen eksempler på forstørrende hjelpemidler er: 

 • lupe
 • kikkert
 • digital lupe
 • lese-tv
 • spesialprogramvare

Les mer om forstørring og hva slags utstyr som finnes, på kunnskapsbanken.net.

Hvis synet ditt er så redusert at du ikke har nytte av å få ting forstørret opp, kan hjelpemidler med lyd og tale være et alternativ. Å bruke lyd krever at du har god nok hørsel.

Eksempler på hjelpemidler med lyd og tale er

 • lesemaskiner
 • lydbokspillere
 • lese-tv med OCR

Du finner mer informasjon om hjelpemidler med lyd og tale, på kunnskapsbanken.net

Hvis du ikke kan lese med øynene, er det mulig å lære å lese med fingrene ved hjelp av punktskrift.

Leselist er et eksempel på et hjelpemiddel som gjør tekst fra PC, nettbrett, eller smarttelefon om til punktskrift.

Les mer om leselist, på kunnskapsbanken.net.
Les mer om punktskrift, på statped.no.

Mobilitet betyr bevegelse og handler om evnen din til å orientere deg og ta deg trygt og sikkert frem fra et sted til et annet. Hvit stokk, førerhund og GPS er ulike hjelpemidler som du kan bruke for å bevege deg trygt.  

Les mer om mobilitet, på statped.no.

Les mer om mobilitetshjelpemidler, på kunnskapsbanken.net.

 

Du kan få lese- og sekretærhjelp hvis du er blind eller alvorlig svaksynt og synshjelpemidler ikke gjør deg i stand til å lese og skrive på egenhånd. 

Les mer om lese- og sekretærhjelp, på nav.no.

Du kan få en assistent som kan hjelpe deg med praktiske utfordringer i arbeidslivet når du er svaksynt eller blind. Tanken med bruk av funksjonsassistent er at det skal gjøre det enklere for deg å få og beholde en vanlig jobb.

Les mer om funksjonsassistanse, på nav.no.

Trenger du synshjelpemidler?

Synshjelpemidler kan være nødvendige for å mestre hverdagen på en god og trygg måte. Hvilke behov du har for hjelpemidler er blant annet avhengig av hvor godt du ser, og hvilken motivasjon og interesse du har til å bruke hjelpemidlene.

Kontakt kommunen din

Hvis du er svaksynt eller blind, har kommunen ansvar for å kartlegge behovet ditt og hjelper deg med å søke om eventuelle hjelpemidler. 

Kommuner er organisert forskjellig. Hvem du kontakter i kommunen vil derfor variere. Det kan være:

 • synskontakt
 • ergoterapitjeneste
 • helsetjeneste
 • synspedagog
 • voksenopplæring

Vet du ikke hvem eller hvor de befinner seg, kontakter du innbyggertorget eller sentralbordet i hjemkommunen din. Du kan også kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i fylket ditt. De kan svare deg på hvem som jobber med synshjelpemidler der du bor.

Her finner du en oversikt over hjelpemiddelsentralene i hvert fylke.

Har du behov for opplæring i hjelpemidler?

Du har rett til å få hjelp til opplæring i bruk av hjelpemidler. Den som søker er ansvarlig for opplæring, eller sørger for at det på forhånd er avklart hvem som gir deg opplæringen. Hvem som gir opplæring vil variere ut fra hvilken kommune du bor i. Det kan være 

 • synskontakt
 • ergoterapitjeneste
 • helsetjeneste
 • synspedagog
 • voksenopplæring
 • NAV
 • hjelpemiddelets leverandør
 • som del av rehabiliteringskurs fra Norges Blindeforbund 

Rehabiliteringskurs

Blinde og personer med moderat eller alvorlig svaksynthet har rett til å delta på rehabiliteringskurs. Dette er kurs som holdes ved Norges Blindeforbunds syn- og mestringssentre. På disse kursene vil du også få utredet behovet ditt for hjelpemidler av fagansatte. Du får også hjelp til å søke om hjelpemidler.

Du kan lese mer om kurs og opplæring, på blindeforbundet.no.

Tilrettelegging og synshjelpemidler i barnehage og skole

Det er ekstra viktig at barn får den tilretteleggingen de har behov for. Barnehagen eller skolen kan få hjelp fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og Statped til riktig tilrettelegging. 

Tilrettelegging og synshjelpemidler på jobb og studier

Det kan være situasjoner i studier eller på arbeidsplassen som er ekstra krevende når du er svaksynt.

Trenger du råd, veiledning eller tilrettelegging, kan du ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i fylket der du bor.

Som student ved høyskole eller universitet, bør du også orientere deg om mulighetene for tilrettelegging ved studiestedet ditt.

Forskjellen på synshjelpemidler og hverdagsteknologi

Synshjelpemidler er hjelpemidler du kan søke om fra NAV Hjelpemiddelsentral. Dette kan for eksempel være briller, punktskrift eller lese- og sekretærhjelp. Du kan få hjelpemidler i alle faser i livet, i barnehage, skole, utdanning, arbeid og i hjemmet.

Hverdagsteknologi er vanlige digitale enheter som mobil, PC og nettbrett. Du kan ikke søke om støtte til dette.

Når tar du kontakt med en optiker?

Du skal kontakte optikeren om du vil ha undersøkt synet ditt eller om du merker at synet ditt har endret seg. Hvis du har behov for birller eller kontaktlinser får du informasjon om det. Optikeren henviser deg til øyelege eller fastlege om det er behov for det.

Optikeren finner den beste løsningen for deg, og kan gi deg råd om hvordan du kan bruke synet ditt best mulig Du kan også få hjelp med å søke om støtte fra NAV, hvis du har behov for spesielle brilleløsninger, filterbriller eller kontaktlinser.  

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Synshjelpemidler. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. februar 2024 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/syn/synshjelpemidler/

Sist oppdatert fredag 23. februar 2024