Konvensjonsavtale Norge-Australia

Norge har en konvensjonsavtale med Australia som innebærer at turister som er medlem i den norske folketrygden og oppholder seg i Australia, kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter til øyeblikkelig hjelp.

Ung kvinne med ryggsekk på jernbaneplattform

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

​Vi anbefaler likevel at du tegner privat reiseforsikring, ettersom det er australske helsemyndigheter som vurderer hva som er å anse som øyeblikkelig hjelp.

Vær oppmerksom på at avtalen ikke gjelder for deg som er student. Du må ha reiseforsikring.

Om du skulle ha behov for å benytte deg av ordningen ved et turistopphold i Australia, må du kontakte australske myndigheter.

Helfo har ikke noe kort som dokumenterer at du er medlem i den norske folketrygden til bruk utenfor EU/EØS. Du må kontakte NAV for å få dokumentasjon på dette.

Les mer om avtalen mellom Norge og Australia på lovdata.no.