Konvensjonsavtale Norge-Australia

Norge har en konvensjonsavtale med Australia som innebærer at turister som er medlem i den norske folketrygden og oppholder seg i Australia, kan ha rett til å få dekket utgifter til nødvendig øyeblikkelig helsehjelp.

Ung kvinne med ryggsekk på jernbaneplattform

​Vi anbefaler likevel at du tegner en privat reiseforsikring, ettersom det er australske helsemyndigheter som vurderer hva som er å anse som øyeblikkelig helsehjelp.

Vær oppmerksom på at avtalen ikke gjelder for deg som studerer i Australia. Du bør ha en egen forsikring som dekker helsehjelp.

Om du skulle ha behov for å benytte deg av ordningen ved et turistopphold i Australia, må du kontakte australske myndigheter.

Helfo har ikke noe kort som dokumenterer at du er medlem i den norske folketrygden til bruk utenfor EU/EØS. Bare Nav kan utstede dokumentasjon på medlemskap.

Les mer om avtalen mellom Norge og Australia på lovdata.no.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert onsdag 10. mars 2021