Helserettigheter som turist i utlandet

Skal du på ferie i utlandet? Her finner du informasjon om du har rett til å få dekket utgifter til helsetjenester.

Sjekk hvilke vaksiner du bør ta før du reiser.

Illustrasjonstegning av vaksinasjon

Innholdet er levert av Helfo