Abortmetoder

Ved selvbestemt abort før utgangen av 12. svangerskapsuke er det to metoder for å avbryte svangerskapet: Kirurgisk og medikamentell abort. Medikamentell abort er i dag den vanligste abortmetoden: I overkant av 90 % av abortene utføres i dag medikamentelt.

Du står fritt til å velge mellom kirurgisk og medisinsk abort, så lenge det vurderes som medisinsk forsvarlig.

Medikamentell abort

Aborten starter ved at du får en tablett på gynekologisk poliklinikk. Virkestoffet i tabletten gjør at livmoren ikke lenger reagerer på kroppens eget graviditetsbevarende hormon progesteron. Dermed blir den videre utviklingen av graviditeten stanset. Når tabletten er tatt, er abortprosessen i gang. Du bør da fullføre aborten.

Etter at du har tatt tabletten drar du hjem, og det er anbefalt at du prøver å leve så normalt som mulig. Du kan bli kvalm og få litt blødninger og magesmerter de neste dagene, men ikke alle får det. Noen kan oppleve å abortere allerede etter at denne første tabletten er tatt. Dersom det skjer, skal du ta kontakt med sykehuset.

Etter to døgn skal du fullføre aborten. Du kan komme tilbake på sykehuset, eller velge å fullføre aborten hjemme dersom forholdene ligger til rette for det. 

Hvis du velger å ta medikamentell abort på sykehuset

To døgn etter at du har tatt den første tabletten, blir du innskrevet på dagavdelingen. Du eller helsepersonell setter noen tabletter inn i skjeden, og du får deretter smertestillende tabletter.

Virkestoffene i tablettene gjør at livmoren trekker seg sammen. Du kan få sterke menstruasjons­smerter, spesielt når kroppen er i ferd med å støte ut innholdet i livmoren. Det er også normalt at du får blødning med blodklumper (koagler), og du må være forberedt på at du blør kraftigere enn ved en vanlig menstruasjon. Du vil få smertestillende medisiner etter behov.

Det er vanlig at det tar 4-6 timer fra tablettene blir satt i skjeden, til du aborterer. Du kan spise og drikke det du vil, og leve så normalt som mulig. Det er en fordel å holde seg i aktivitet, siden det kan få fortgang i prosessen og hjelpe mot smerter. De fleste reiser hjem fra sykehuset samme dag. I noen tilfeller er det aktuelt å bli over på sykehuset til neste dag.

Hvis du velger å ta medikamentell abort hjemme

Er du en frisk kvinne og over 18 år, kan du velge å fullføre aborten hjemme dersom svangerskapet har vart mindre enn 9 uker. Du må ha en voksen person hos deg den dagen du aborterer.

Abortforløpet er det samme som ved innleggelse på sykehus (se ovenfor). Du får med deg tabletter som du skal sette inn i skjeden om morgenen to dager etter at du fikk den første tabletten på sykehuset. Deretter tar du smertestillende tabletter som du har fått med deg fra poliklinikken. Du skal få informasjon om hvordan du kan kontakte sykehuset ved behov, uansett tid på døgnet.

Etter en medikamentell abort

Etter aborten vil de fleste blø mindre og mindre i 2-3 uker. Så lenge du blør skal du bruke bind, ikke tampong. Du bør unngå samleie de to første ukene i etterkant av aborten, eller så lenge du blør. Du kan bli sykemeldt i 1-2 dager fra og med den dagen du tar de siste tablettene.

Det er vanligvis lite bivirkninger ved behandlingen. De vanligste plagene er rikelig blødning og magesmerter. Faren for infeksjon er lav.

Det er ingen legekontroll etter aborten, men du skal ta en graviditetstest etter fire uker for å være sikker på at svangerskapet er avsluttet (ca. 1 av 100 er fortsatt gravide etter medisinsk abort). Dersom menstruasjonen ikke kommer tilbake etter 4-6 uker, må du kontakte lege for å finne ut om du fortsatt er gravid.

Abort ved hjelp av kirurgi

Dette er et lite inngrep der du vanligvis får narkose, men som også kan bli utført ved hjelp av lokal bedøvelse i skjeden. Legen gjør en utskraping gjennom livmorhalsen via skjeden.

Selve inngrepet varer omlag 10 minutter. Deretter blir du observert i avdelingen i 1-2 timer før du kan reise hjem. Har du smerter etter inngrepet, vil du få tilbud om smertestillende.

Kvinner som ikke har født barn tidligere, får en forberedende medikamentell behandling samme morgen som inngrepet skal skje, for å myke opp og utvide livmorhalsen.

Etter en kirurgisk abort

Etter oppholdet på sykehuset vil de fleste blø mindre og mindre i en ukes tid. Du bør unngå samleie de to første ukene i etterkant av aborten, eller så lenge du blør.

Du blir sykemeldt i 2-3 dager dersom du ønsker det. Det er vanligvis lite bivirkninger ved kirurgisk abort, og de fleste inngrepene er ukompliserte. De mest vanlige plagene er relatert til narkose, og arter seg som kvalme og brekninger. Noen kan oppleve rikelig bløding og magesmerter. Infeksjonsrisikoen er lav. En sjelden gang blir det skader på livmoren, urinblæren eller tarmen.

Det er svært uvanlig at inngrepet ikke fører til svangerskapsavbrudd. Dersom menstruasjonen ikke kommer tilbake etter 4-6 uker, må du kontakte lege for å finne ut om du fortsatt er gravid.

Kontroll etter kirurgisk abort er ikke vanlig hvis det ikke oppstår komplikasjoner som feber, økende smerter og/eller rikelige blødinger. Eventuell kontroll blir utført hos fastlegen eller den faste gynekologen din. Du bestiller time selv.

Kontakt sykehuset hvis:

​Ta kontakt med sykehuset dersom du etter en medikamentell eller kirurgisk abort:

  • blør mer enn at du fyller 6 nattbind/store bind på to timer
  • har kraftig blødning med klumper i mer enn 14 dager
  • har smerter som varer i mer enn 14 dager
  • får feber (temperatur over 38⁰ C)

Reaksjoner på å ta abort

​Kvinner reagerer ulikt på det å ta abort. De fleste vil føle lettelse etter inngrepet, men samtidig er det ikke uvanlig å føle seg trist. En blanding av ulike følelser er også en vanlig reaksjon. For de fleste vil det være en hjelp å snakke med sine nærmeste.

Du kan også kontakte fastlegen din, Sex og samfunn eller Amathea hvis du ønsker noen å snakke med - både før og etter aborten. ​

Trenger du veiledning?

Å bestemme seg for å fullføre eller avbryte et svangerskap kan oppleves som en vanskelig beslutning. Trenger du noen å snakke med, kan du ringe Amathea, som er en statsstøttet og gratis veiledningstjeneste, på 90 65 90 60.

Du kan ringe Veiledning Helsenorge.no (23 32 70 00) for direkte viderekobling til sykehus eller rådgivningstjeneste, og for å få relevant informasjon og veiledning om regelverk og rettigheter.

Alle har taushetsplikt.

Amathea

90 65 90 60

Hverdager kl. 08:00 - 18:00

Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort

Zanzu

Informasjon om sex og samliv på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk, rettet mot innvandrere og andre med kort botid.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert fredag 31. juli 2020