Cellegift

Cellegift, også kalt cytostatika eller kjemoterapi, er medisiner som brukes for å bekjempe og drepe kreftcellene.

Illustrasjonsbilde av cellegift

Illustrasjon: Andrey Popov / Mostphotos

Hvorfor brukes cellegift?​

​​​​​​​​Cellegift brukes for å

 • drepe kreftsvulsten
 • gjøre svulsten mindre før evt. operasjon​
 • drepe kreftceller som finnes andre steder i kroppen etter operasjon eller strålebehandling
 • holde sykdommen i sjakk og hindre eller minske plager som svulsten(e) forårsaker

Cellegift kan gis

 • direkte inn i blodet (intravenøst), som er det vanligste
 • i form av tabletter og kapsler
 • ved at man setter en tynn plastslange med cellegift inn til der svulsten er

Cellegiftbehandling er alltid foreskrevet av lege, men selve cellegiftkuren gis vanligvis av sykepleier. Det skjer både på poliklinikker og ved innleggelse på sykehus. Du og din pårørende bør få skriftlig og muntlig informasjon om cellegiftkuren du skal ha.

Hvordan virker cellegift?

Cellegift fraktes med blodet ut til celler og vev. Når medisinen kommer frem til kreftsvulsten, tas den opp i den enkelte kreftcelle og hemmer eller stanser celledelingen. Dermed ødelegges kreftcellene og mister evnen til å formere seg.

Alle cellegifter som brukes i behandling av kreft påvirker også våre normale celler. Normale celler tåler cellegiften bedre, fordi de har større evne til å reparere DNA-skader. Friske celler kommer seg derfor raskere mellom hver cellegiftdose.

Dosen cellegift som gis er beregnet ut i fra balansen mellom det friske celler tåler og mengden som må til for å ramme kreftcellene.

Ofte kombineres flere typer cellegift. Dette gjør behandlingen mer effektiv, fordi de ulike stoffene angriper kreftcellene på forskjellige måter.​

Råd og forhåndsregler under behandling

Det kan være rester av cellegift i kroppen din i cirka tre døgn etter avsluttet behandling. Mengden er så liten at den ikke utgjør noen risiko for familie og venner. Man kan derfor stort sett leve og omgås hverandre som man pleier – både på sykehus og hjemme.

Dette gjelder også for gravide og de som ammer. Men gravide og ammende skal ikke håndtere kroppsvæsker eller tekstiler fra den som får cellegift, før tre dager etter avsluttet kur.

Hygiene

Rester av cellegift i kroppen utskilles i urin, avføring, oppkast, blod, og minimalt i svette, sæd og vaginale slimhinner. Selv om mengdene er så små at de ikke utgjør ingen risiko for familie og venner er det likevel lurt for den som får cellegift å være påpasselig med renslighet og hygiene. God hygiene er viktig både for en selv og omverdenen.

 • Vær nøye med håndhygienen, bruk rennende vann og såpe.
 • Tøm bekken/urinflaske i toalettet mellom hver gang du bruker det.
 • Skyll ned to ganger ved toalettbesøk.
 • Unngå søl ved dobesøk – det anbefales at menn setter seg ned.
 • Vask huden med såpe og vann dersom den blir tilsølt.
 • Bruk papir til å tørke opp rester av urin, avføring eller oppkast, vask deretter med såpe og vann.
 • Klær som tilsøles av urin, avføring eller oppkast bør vaskes med en gang.
 • Legg søppel i en plastpose og knyt godt igjen.
 • Gravide kvinner skal ikke skifte tilsølt sengetøy eller håndtere urin, avføring, oppkast og lignende fra personer som er under behandling med cellegift i 72 timer etter avsluttet behandling, med mindre annen beskjed er gitt fra behandlende lege

Seksualitet og samliv

Man kan være seksuelt aktiv i behandlingsperioden. Situasjonen, og av og til behandlingen i seg selv, kan gi forbigående potensproblemer eller nedsatt lyst.

Rester av cellegift utskilles gjennom kroppsvæsker. Samleie etter cellegiftbehandling utgjør likevel liten risiko for partner, da mengden av medikamenter som går over i sæd og slimhinnene i skjeden er små. For å være på den sikre siden anbefales det å bruke kondom de første tre til fire dagene etter avsluttet behandling.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet gir helsegevinst – også under og etter cellegiftbehandling. Selv om hard fysisk trening ofte ikke er mulig eller anbefalt, er det viktig at man beveger seg litt hver dag. For mange kan flere korte turer om dagen fungere bedre enn én lang tur.

Mat og drikke

Drikk mye vann, helst to liter i døgnet. Det er viktig for å få skilt ut avfallsstoffer.

Det er viktig å få i seg nok mat. Det er ofte lettere å få i seg kald mat enn varm mat, salt mat i stedet for søt mat og flytende mat fremfor fast mat.

Det er ikke noe forbud mot alkohol, men man bør være forsiktig da cellegiftbehandling i seg selv er en belastning for kroppen.

Soling og solarium

Noen cellegifter gjør at huden kan reagere sterkere på solen og UV-stråling enn før. Spesielt er det viktig å være forsiktig med solen samme dag man får kuren og to dager etterpå. Snakk med helsepersonell om cellegiften du får.

Medisiner

Noen medisiner og helsekostprodukter kan påvirke effekten av cellegiften. Derfor skal du snakke med legen om hvilke medisiner du bruker.

Psykiske reaksjoner

Mange opplever uvisshet og bekymring i forbindelse med en alvorlig sykdom som kreft. Kreftforeningen har samlet noen råd og forslag til teknikker du kan prøve ut, som kanskje kan hjelpe deg.​

Mer fra Kreftforeningen

Bivirkninger av cellegift

Bivirkninger varierer fra person til person og avhenger av hva slags type cellegift man får. Dessverre kan man ikke på forhånd vite hvordan pasienten vil reagere på cellegift.
Cellegiftens effekt er den samme uansett om man får bivirkninger eller ikke. Bivirkningene skyldes at cellegift også påvirker kroppens normale celler.

Kvalme og brekninger

Mange cellegiftkurer kan gi bivirkninger som kvalme og brekninger. Ubehaget oppstår fra noen timer etter at kuren har startet og kan fortsette i timer eller dager etter avsluttet kur. For noen cellegiftkurer kommer kvalmen først etter noen dager. Kvalmestillende medisiner kan dempe bivirkningene. Det er derfor viktig å ta de kvalmeforebyggende medikamentene legen har foreskrevet.

Hårtap

Noen typer cellegift kan gjøre at man blir tynnere i håret, mens andre gjør at man mister alt håret på hodet. Mange opplever en ømhet i hodebunnen like før håret begynner å falle av.

Du har rett til økonomisk støtte til parykk eller hodeplagg. Enkelte cellegifter fører også til at man mister håret på resten av kroppen.

Håret vokser ut igjen etter avsluttet behandling.

Ved noen sykehus brukes det såkalte kjølehette for å motvirke håravfall ved cellegiftbehandling. Det er ikke alle som kan bruke kjølehette, men pasienten kan snakke med lege eller sykepleier om dette er et tilbud du kan benytte deg av.

Hudirritasjon

Noen får en irritasjon av huden. Smøring med uparfymert fuktighetskrem kan redusere irritasjonen. Apotekene har mange produkter som kan være lindrende på dette.

Nedsatt immunforsvar

Cellegiftbehandling påvirker benmargen. Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet hvite blodlegemer reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent).

Etter de fleste cellegiftkurer vil immunforsvaret bli svekket i syv til tolv dager etter at kuren ble startet. Du kan være spesielt utsatt for å få:

 • luftveisinfeksjoner
 • diaré
 • oppkast
 • barnesykdommer

Enkelte cellegiftkurer kan gi feber noen timer etter behandling. Dette er en normal reaksjon, men ved feber over 38 grader skal lege kontaktes. Dette fordi feber som oppstår mellom kurene kan være tegn på en infeksjon.

En infeksjon kan føre til sepsis. Denne tilstanden kalles også blodforgiftning. Det er en tilstand hvor en infeksjon har medført en alvorlig betennelsestilstand i blodet og i flere av kroppens organer. Dette fører ofte til kraftige febertokter og frysninger, og allmenntilstanden blir relativt raskt betydelig redusert. Sepsis er altså ikke en forgiftning, men en alvorlig betennelsestilstand forårsaket av bakterier. Det er svært viktig og komme til sykehus og få behandling for denne tilstanden.

Du kan forsøke å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker man vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse. Du bør også være ekstra påpasselig med hygiene i denne perioden.

Blødninger

Cellegiftkuren kan gjøre at man lettere blør, for eksempel fra slimhinner i nese og munn. Dette kan skyldes at blodplatene, som gjør at blodet stivner, synker i antall etter en cellegiftkur (trombocytopeni). Noen opplever at slimhinnene og tannkjøttet blir sårt og er lettblødende uten at blodplatene er lave.

Blodtap

Cellegiftbehandling over lang tid kan også gjøre at man blir slapp, svimmel og blek. Dette fordi cellegiftbehandling kan gjøre at produksjonen av røde blodlegemer nedsettes, slik at blodprosenten blir lav (anemi). Noen ganger kan man få blodoverføring ved for lave verdier.

Munn, tenner og svelg påvirkes

Fordi flere cellegifter påvirker slimhinnene kan du oppleve

 • sårhet i munn og svelg, som kan gjøre det vanskelig å spise
 • at maten smaker annerledes enn før
 • mindre spyttsekresjon gjør at man blir tørr i munnen og lettere får hull i tennene. Apotekene har mange produkter som kan være med på å øke spyttsekresjonen

Du bør være ekstra påpasselig med tennene under behandling med cellegift. Du kan få økonomisk støtte til tannlege ved plager som følge av kreftbehandlingen.

Øresus (tinnitus)

Cellegift som for eksempel Cisplatin og Carboplatin kan gi dårligere hørsel og/eller øresus (tinnitus). Cellegift påvirker friske celler i det indre øret. Først etter ett eller to år vet man om det er blitt en varig skade.

Nedsatt muskelkraft og følsomhet

Cellegiftkurene kan gjøre at man:

 • blir svakere
 • har nedsatt følsomhet
 • lettere fryser

Dette er på grunn av skader på små nerver og går som regel over. Hos noen kan det ta lang tid, og i enkelte tilfeller må man leve med disse bivirkningene/senskadene.

Risiko for hjerte- og karsykdommer

Noen av cellegiftene som brukes mot brystkreft kan skade hjertemuskelen og føre til kortvarig eller permanent reduksjon av hjertefunksjonen.

«Kjemohjerne» (Chemo-brain)

Mange kreftpasienter opplever dette diffuse syndromet under og etter behandling med cellegift. Symptomene er blant annet nedsatt hukommelse, nedsatt oppmerksomhet, læringsvansker, hukommelsestap og problemer med å finne ord og uttrykke seg tydelig. Dette kalles kognitiv svikt og kan vare en stund etter avsluttet behandling. Årsaken til kjemohjerne er ennå ikke klarlagt. Pasienter som merker disse symptomene bør ta det opp med lege.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Man kan føle seg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Man bør gi seg selv lov til å hvile mer enn man gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet. Noen opplever endret hukommelse og evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste retter dette seg etter endt behandling.

Bivirkninger hos kvinner

Under behandling kan kvinner få:

 • uregelmessig menstruasjon, eller den kan stanse helt
 • tørre og såre slimhinner i skjeden
 • reduksjon av antall umodne eggceller

Graviditet

De fleste blir gravide på «naturlig» måte etter avsluttet cellegiftbehandling.

Har man fått behandling i ung alder, bør man planlegge å få barn tidlig. Allerede i 30-års alder kan noen oppleve problemer med å få barn, selv om de fortsatt har regelmessig menstruasjon. Det er viktig å snakke med legen om behandlingen kan redusere muligheten din til å få barn. For noen er det aktuelt å fryse ned befruktet egg, ubefruktede egg eller eggstokkvev.

Graviditet anbefales ikke det første året etter cellegiftbehandling, da cellegift kan gi fosterskade på grunn av dårlig sæd- og eggcellekvalitet hos mann og kvinne. Da cellegift kan gi fosterskade, særlig de første ukene av svangerskapet, er det spesielt viktig å bruke kondom ved samleie. Gravide bør snakke med kreftlege om hvilke forhåndsregler som bør tas dersom partneren nylig har avsluttet en cellegiftbehandling.

Bivirkninger hos menn

Produksjonen av sædceller hos menn påvirkes, og dette gjør at befruktningsevnen kan bli nedsatt.

Hvis du skal gjennom en cellegiftkur kan det være aktuelt å lagre sæd til eventuell senere behandling med assistert befruktning.

Senskader av cellegift

Noen bivirkninger forsvinner ikke når cellegiftkuren er over, og gir såkalte senskader. Dette er avhengig av typen cellegift og hvor mye cellegift du har fått.

Leukemi

I sjeldne tilfeller oppstår ny kreft, spesielt leukemi (blodkreft), som følge av behandlingen.

Flere ressurser