Hjertetransplantasjon

Hjertetransplantasjon er en åpen hjerteoperasjon hvor et gammelt sykt hjerte blir tatt ut og erstattet med et nytt friskt hjerte fra en nylig avdød person.


Hjertetransplantasjon er en effektiv behandling av svært alvorlig hjertesvikt. Transplantasjonen kan bedre symptomer og plager, og virke livsforlengende.

Slik forbereder du deg til transplantasjonen

Før du kan bli godkjent for hjertetransplantasjon må du gjennom en grundig utredning. Etter godkjenning blir du satt på en venteliste og blir tilbudt et nytt hjerte når et passende donororgan er tilgjengelig.

Hvis du først er akseptert for hjertetransplantasjon får du grundig informasjon og tett oppfølging fra kardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Du må være tilgjengelig på mobil 24 timer i døgnet, og hvis du blir innkalt til transplantasjon må du kunne møte på Rikshospitalet i løpet av få timer. Alle på venteliste har fått en plan for hva de skal gjøre når innkallingen kommer.

Du må holde deg i aktivitet avhengig av de begrensninger kroppen din har. Hvis du blir dårligere er det viktig at du melder ifra til sykehuset. Noen pasienter må tilbringe tiden før transplantasjon på sykehus. Noen trenger også understøttende behandling med mekanisk hjertepumpe i ventetiden.

Operasjonen

Transplantasjonen er en åpen hjerteoperasjon der ditt eget hjerte blir erstattet med et friskt hjerte. Operasjonen foregår i full narkose, og varer vanligvis mellom tre til seks timer. Etter operasjonen kan du føle noe ubehag, men det blir raskt bedre når du kommer i aktivitet.

Etter operasjonen

Etter operasjonen blir du så snart som mulig vekket opp av narkose og tatt av respirator. Du begynner vanligvis med fysioterapi samme dag eller dagen etter operasjonen. Dette er for å hjelpe deg med å komme i best mulig form etter operasjonen. Egeninnsats er også viktig. De første ukene etter transplantasjonen får du tett oppfølging med daglige blodprøver og andre undersøkelser mens du oppholder seg på sykehuset.

De første 8 ukene etter operasjonen tar legen ukentlig små vevsbiter av det nye hjertet ditt (hjertebiopsi) via en åre på halsen. Dette er for å se om kroppen din støter fra seg det nye hjertet (avstøtning/rejeksjon). Du må gå på immundempende medisiner resten av livet for å hindre avstøtning. Doseringen av disse medisinene er individuell og må følges nøye.

Hjemreise og veien videre

Det er store variasjoner i hvor fort pasienter som har gjennomgått en hjertetransplantasjon kommer ut av sykehuset. Du kan reise hjem så fort du er i stand til å ta vare på deg selv fysisk, mentalt og har oversikt over medisiner. I tillegg må legene på Rikshospitalet vurdere at det er medisinsk forsvarlig. Hvis du begynner å føle deg dårlig har sykehuset lav terskel for å gjøre noen ekstrakontroller, spesielt med tanke på avstøtning.

I etterkant av operasjonen er det hyppige kontroller. Etter ett år er det to til fire kontroller i året avhengig av hvilke komplikasjoner som oppstår hos deg. Alle hjertetransplanterte pasienter kommer til en årskontroll med blant annet ultralyd av hjertet og hvert annet til tredje år gjøres angiografi av kransårene. Legene tar vevsprøve av hjertet (hjertebiopsi) opptil de første tre årene, og senere ved behov.

Hjertetransplantasjon er et livslangt samarbeid mellom deg, din lege, lokalsykehus og Rikshospitalet. Dette samarbeidet er en av de viktigste faktorene til suksess i tillegg til topp motiverte pasienter.

Prognose

Fem år etter hjertetransplantasjon lever omtrent 80 prosent av de transplanterte. Det er en risiko knyttet til hjertetransplantasjon, og det kan oppstå komplikasjoner etterpå. Risikoen er større jo sykere du er på operasjonstidspunktet. Etter transplantasjonen må du gå på immundempende medisiner resten av livet for å forhindre avstøtning av det nye hjertet. Du må også være topp motivert for å følge et fastsatt program med tett oppfølging og samarbeid.

Bivirkninger og komplikasjoner etter hjertetransplantasjonen

Hvilke komplikasjoner som oppstår etter transplantasjonen varierer fra pasient til pasient. De vanligste komplikasjonene ved hjertetransplantasjon er avstøtning, infeksjoner, nyresvikt og bivirkninger av medisiner. De fleste komplikasjoner lar seg behandle, og det sjeldent pasienter dør av dette.

Langtidskomplikasjoner etter hjertetransplantasjon er spesielt nyresvikt som bivirkning til medisiner, koronarsykdom, enkelte typer kreft (spesielt hudkreft), diabetes og overvekt. Hvis du får komplikasjoner, vil behandling nesten alltid skje på eller i nært samarbeid med Rikshospitalet.

Forholdsregler etter en hjertetransplantasjon

Du må være motivert for å ta de medisiner som er foreskrevet. Hvis du ikke tar medisinene kan det føre til alvorlig avstøtning som kan ødelegge det nye hjertet ditt. En vellykket hjertetransplantasjon gjør at du kan leve tilnærmet normalt, men med oppfølging og medisiner.

Mange transplanterte har lett for å legge på seg. Dette er veldig viktig å unngå, og det er derfor viktig at du er flink til å ta vare på kroppen din med trening og godt kosthold.

Etter transplantasjonen kan du lettere få infeksjoner på grunn av immundempende medisiner. Du bør derfor unngå kontakt med tydelig syke barn, og være forsiktig i for eksempel influensasesongen. Ta vaksiner som anbefales.

Graviditet etter hjertetransplantasjon

Noen yngre, hjertetransplanterte kvinner har blitt gravide. Graviditet anbefales i utgangspunktet ikke, og må i så fall diskuteres med Rikshospitalet på forhånd. Det er ikke risikofritt for verken mor eller barn, og det er mer vanlig med abort hos gravide som er hjertetransplanterte.

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Hjertetransplantasjon. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 7. mars 2023 [hentet fredag 1. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/hjertetransplantasjon/

Sist oppdatert tirsdag 7. mars 2023