Au pair fra land utenfor EU/EØS eller Sveits

Du må ha nødvendig oppholdstillatelse hvis du er fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits og vil arbeide som au pair i Norge. Da blir du medlem av folketrygden og får rett til helsehjelp etter reglene i Norge.

Ung kvinne holder kopp på kjøkken