Au pair fra land utenfor EU/EØS eller Sveits

Du må ha nødvendig oppholdstillatelse hvis du er fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits og arbeider som au pair i Norge. Da er du medlem av folketrygden og får rett til helsehjelp etter reglene i Norge.

Ung kvinne holder kopp på kjøkken

Vi gjør oppmerksom på at au pair-ordningen i Norge er avviklet (udi.no).

Dine rettigheter

Som au pair med gyldig oppholdstillatelse i Norge er du medlem av folketrygden.

Du har da rett til helsehjelp etter reglene i Norge. Dette betyr at du vil få dekket nødvendige utgifter til helsehjelp i det offentlige helsevesenet, og at du må betale egenandel på behandlinger på lik linje med nordmenn.

Hjemreise

Vertsfamilien din skal betale forsikring som dekker hjemreise hvis du skulle bli alvorlig syk eller skadet.

Hvis vertsfamilien din ikke har tegnet forsikring for deg, er dette i strid med au pair-kontrakten. Vertsfamilien er da ansvarlige for å dekke en eventuell hjemreise på grunn av sykdom eller skade. Dette kan du lese om i au pair-kontrakten UDI har utarbeidet (udi.no).

 

Eksempel: Arlyn fra Filippinene bor og jobber hos en norsk familie som au pair. Hun har oppholdstillatelse fra UDI. Arlyn tror hun er blitt matforgiftet, og hun drar til fastlegen. Hun betaler egenandel på lik linje med nordmenn.​ Det viser seg at Arlyn ikke er matforgiftet, men kobberforgiftet. Hun kommer ikke til å orke å arbeide på flere måneder, og hun ønsker å reise hjem. Hjemreisen dekkes av forsikringen vertsfamilien har tegnet.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Au pair fra land utenfor EU/EØS eller Sveits. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 21. mars 2024 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/au-pair-fra-land-utenfor-eu-eos-eller-sveits/

Sist oppdatert torsdag 21. mars 2024