Helserettigheter for deg som er på besøk i Norge uten å søke asyl

Disse reglene gjelder for deg som er uten fast opphold i Norge, og som kommer til Norge på besøksvisum eller har visumfrihet, når ditt opphold er ment å vare kortere enn 12 måneder.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Helserettigheter for deg som er på besøk i Norge uten å søke asyl. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 22. mars 2022 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/besoksvisum-eller-visumfrihet/

Sist oppdatert tirsdag 22. mars 2022