Helserettigheter for deg som er på besøk i Norge uten å søke asyl

Disse reglene gjelder for deg som er uten fast opphold i Norge, og som kommer til Norge på besøksvisum eller har visumfrihet, når ditt opphold er ment å vare kortere enn 12 måneder.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 22. mars 2022