Dine helserettigheter som flyktning og asylsøker

Som pasient har du mange rettigheter. Du har også rett til å klage dersom du mener du ikke har fått den hjelpen du har rett på.

""

Taushetsplikt

Alle som jobber i helsevesenet i Norge har taushetsplikt. Det betyr at informasjon bare kan deles mellom de som skal behandle deg.

Du trenger derfor ikke være redd for å fortelle helsepersonellet noe. Jo mer informasjon de har, jo bedre kan de hjelpe deg.

Rett til å se journalen din

Du har rett til å se journalen din. Bytter du fastlege, kan du be legen sende journalen til den nye legen din, dersom du ønsker det.

I journalen din står all dokumentasjon som helsepersonell eller en helseinstitusjons har om deg. Journalen skal inneholde opplysninger om din sykehistorie, gjennomførte undersøkelser og resultatene av disse, diagnoser som er stilt og behandling. 

Gratis tolk

Du har rett til å få informasjon om din helse, sykdom og behandling på et språk som du forstår. Denne informasjonen trenger du for å gi ditt samtykke til den helsehjelpen du får. Du har derfor rett til å ha med tolk når du er hos legen, jordmor eller på sykehuset.

Det er lege, jordmor eller annet helsepersonell som bestiller tolk hvis du har behov for det.

Tolken har taushetsplikt og skal ha utdanning som tolk. Du kan gjerne ha med en i familien til legen, men denne personen skal ikke brukes som tolk.

Tolk er gratis, bortsett fra når du er hos tannlegen.

Du betaler litt selv

Du betaler litt selv, en såkalt egenandel, blant annet hos fastlegen og på legevakten. Det betyr at det offentlige betaler størstedelen av det behandlingen din koster.

Barn under 16 år og gravide på svangerskapskontroll får gratis helsehjelp.

Rettigheter for barn

Alle barn under 18 år har full rett til helsehjelp.

Barn under 16 år trenger ikke å betale for lege, psykolog, fysioterapeut, sykehus eller røntgen.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er gratis. Alle barn har rett til undersøkelse og vaksinasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Dine helserettigheter som flyktning og asylsøker. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 9. mai 2022 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/dine-rettigheter/

Sist oppdatert mandag 9. mai 2022