Dine helserettigheter i Norge hvis du er turist fra et EU/EØS-land eller Sveits

Her er en kort oversikt over helserettighetene du har hvis du er kommet til Norge som turist fra et EU/EØS-land eller Sveits.

Mann med koffert på vei inn på et tog

Vi anbefaler at du tar med deg Europeisk helsetrygdkort (EHIC). Det dokumenterer at du har rett til nødvendige helsehjelp ved behandlingssteder som er tilknyttet det offentlige helsevesenet.

Hvis du har statsborgerskap fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits, kan du i utgangspunktet ikke benytte ditt europeiske helsetrygdkort i Norge. Dette gjelder selv om du nå er bosatt i EU/EØS eller Sveits.

I tillegg til EU/EØS-borgere kan imidlertid følgende persongrupper benytte seg av europeisk helsetrygdkort i Norge:

 • ektefeller eller barn av EU/EØS-statsborgere
 • personer med flyktningstatus
 • statsløse

Vi anbefaler uansett at du har en privat reiseforsikring.

Legehjelp

 • Innenfor normal åpningstid: Kontakt lege som er tilknyttet det offentlige helsevesenet.
 • For akutt legehjelp utenfor normal åpningstid: Oppsøk nærmeste legevakt. Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Du kan også ringe det lokale legevaktnummeret.
 • Vis frem ditt europeiske helsetrygdkort eller annen legitimasjon. Du kan bli bedt om å vise pass i tillegg til Europeisk helsetrygdkort.
 • Du må betale en egenandel på behandlinger. Hvor stor den er, avhenger av behandlingen du får. Hvis du betaler for mye, må du sørge for å ta vare på kvitteringene. Da kan du senere søke om refusjon fra trygdemyndighetene i ditt hjemland.
 • Personer under 16 år skal ikke betale egenandel.
 • Du trenger henvisning fra allmennlege hvis du må til spesialist. Der må du også betale en egenandel.
 • Hvis du går til en privat lege uten offentlig avtale, må du betale alle kostnadene selv.

Sykehus

 • I nødsituasjoner, ring 113.
 • I nødsituasjoner kan du få behandling ved nærmeste offentlige sykehus.
 • For annen sykehusbehandling trenger du henvisning fra lege.
 • Sykehusbehandling, inkludert nødvendig medisin, er gratis.
 • Du trenger henvisning fra lege for å få behandling av spesialist på poliklinikk. For behandling i poliklinikk må du betale en egenandel. Hvor stor den er, avhenger av behandlingen du får.

Hvis du planlegger å få utført utredning og/eller behandling i Norge, kan du lese mer om dette her.

Ambulanse

 • I nødstilfeller er ambulansetransport og ambulanseflyvninger til sykehus gratis innenfor Norge.

Reseptpliktig medisin

 • Reseptpliktig medisin kjøpes på apotek.
 • Vis frem resepten og Europeisk helsetrygdkort.
 • Du skal vanligvis betale full pris for medisin. Det gis tilskudd til visse typer medisin på «blå resept» ved alvorlig, langvarig sykdom.

Tannlege

 • Du må vanligvis betale for tannlegebehandling selv. Det er unntak for enkelte diagnoser.
 • Barn under 18 år får gratis tannbehandling i det offentlige helsevesenet.

Oksygen og dialyse

 • ​Hvis du har behov for oksygenbehandling eller dialyse under oppholdet ditt, har du rett til å få dekket dette.
 • Før du reiser, må du sørge for å få legeerklæring fra fastlege eller behandlende lege.
 • Du må i god tid før avreise avtale tid med behandlingssted. Det er viktig at du avtaler med behandler innen det offentlige helsevesenet. Europeisk helsetrygdkort dekker ikke behandling hos private.

Refusjon

 • ​Hvis du viser frem Europeisk helsetrygdkort, skal du bare betale den samme egenandelen som innbyggerne i Norge betaler for samme type helsetjenester.
 • Hvis du ikke har med Europeisk helsetrygdkort, kan du kontakte trygdemyndighetene i ditt bostedsland og be om en bekreftelse (PRC – Provisional Replacement Certificate) på rettighetene dine.
 • Hvis du av en eller annen grunn likevel må betale alle kostnader for helsetjenester selv, bør du kontakte trygdemyndighetene i ditt bostedsland for å søke om refusjon når du kommer hjem.
 • Ta vare på alle originale regninger og kvitteringer, samt kopi av henvisninger og resepter, i tilfelle du får bruk for dem ved eventuell refusjon fra ditt bostedsland.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Dine helserettigheter i Norge hvis du er turist fra et EU/EØS-land eller Sveits. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 10. mars 2022 [hentet søndag 3. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/dine-helserettigheter-i-norge-dersom-du-er-turist-fra-et-eu-eos-land-eller-sveits/

Sist oppdatert torsdag 10. mars 2022