EØS-borgere som ønsker helsehjelp i Norge

Du som er EØS-borger, har rett til å komme til Norge og motta helsehjelp i spesialisthelsetjenesten her. Du må selv betale for behandlingen, og eventuell refusjon er en sak mellom deg og landet du har trygderettigheter i.

Operasjonssykepleier går ut av operasjonsstue

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

Nasjonalt kontaktpunkt kan informere om hvilke regler som gjelder for helsehjelp. De kan også hjelpe deg med å orientere deg i det norske helsevesenet.

Behandling i helsevesenet

​For en rekke typer behandling i Norge er det lang ventetid. Du vil måtte gå inn i den samme helsekøen som alle andre. Et regionalt helseforetak kan ikke avvise deg på grunn av at du er fra et annet EØS-land. En pasient kan bare unntaksvis avvises, for eksempel dersom det ikke er kapasitet.

I Norge har vi et system som innebærer at alle må ha en henvisning fra helsepersonell for å bli vurdert av spesialisthelsetjenesten. Det vil også gjelde deg som kommer fra et annet EØS-land.

Som pasient fra et annet EØS-land vil du kunne velge om du vil benytte deg av offentlig eller privat behandlingssted.

Du kan gå inn på «Velg behandlingssted» for å få oversikt over behandlingssteder. Her finner du en oversikt over offentlige behandlingssteder og private helsetjenesteaktører som har avtale eller godkjennelse for å levere spesialisthelsetjenester på statens regning. Øvrige private behandlingssteder må du selv finne frem til.

Det er reglene i trygdelandet ditt som avgjør hvilke vilkår som gjelder for refusjon.

Behandlerens autorisasjon og spesialisering

​Dersom du trenger dokumentasjon på at behandleren din er autorisert eller hvilken spesialisering han/hun har, kan du enten be om å få dette dokumentert av behandleren, eller du kan be om behandlerens HPR-nummer eller fødselsdato. Da kan du selv hente ut en autorisasjonskopi i Helsepersonellregisteret.

Pasientskadeerstatning

​Alle former for medisinsk behandling innebærer en risiko. Dersom noe går galt under behandlingen, kan du søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet kan gi råd og veiledning om hvilke rettigheter du har som pasient. Ta kontakt med ombudet i det fylket der du er til behandling.

Europeisk helsetrygdkort

​Dersom det skulle oppstå noe akutt mens du er på ferie i Norge, er det lurt å ha med seg Europeisk helsetrygdkort (EHIC). Det beviser at du har rett til nødvendige helsehjelp ved behandlingssteder som er tilknyttet det offentlige helsevesenet. Her kan du lese mer om dine helserettigheter i Norge dersom du er turist fra et EØS-land eller Sveits.

Reiseforsikring

​​Retten til å motta helsehjelp i et annet EØS-land er ikke en erstatning for reiseforsikring. Helfo anbefaler derfor alle å ha reiseforsikring i tillegg.