EØS-borgere som ønsker planlagt helsehjelp i Norge

Du som er EØS-borger, har rett til å komme til Norge og motta planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten her.

Operasjonssykepleier går ut av operasjonsstue

Du må selv betale for behandlingen, og eventuell refusjon er en sak mellom deg og landet du har trygderettigheter i. Hvis du har rettighetsdokument S1, S2, S3 eller DA1 som er gyldig i Norge, skal du i utgangspunktet bare betale en egenandel.

Nasjonalt kontaktpunkt kan informere om hvilke regler som gjelder for helsehjelp. De kan også hjelpe deg med å orientere deg i det norske helsevesenet.

Behandling i helsevesenet

​For en rekke typer behandling i Norge er det lang ventetid. Du vil måtte gå inn i den samme helsekøen som alle andre. Et regionalt helseforetak kan ikke avvise deg på grunn av at du er fra et annet EØS-land. En pasient kan bare unntaksvis avvises, for eksempel dersom det ikke er kapasitet.

I Norge har vi et system som innebærer at alle må ha en henvisning fra helsepersonell for å bli vurdert av spesialisthelsetjenesten. Det vil også gjelde deg som kommer fra et annet EØS-land.

Som pasient fra et annet EØS-land vil du kunne velge om du vil benytte deg av offentlig eller privat behandlingssted.

Du kan gå inn på «Velg behandlingssted» for å få oversikt over behandlingssteder. Her finner du en oversikt over offentlige behandlingssteder og private helsetjenesteaktører som har avtale eller godkjennelse for å levere spesialisthelsetjenester på statens regning. Øvrige private behandlingssteder må du selv finne frem til.

Det er reglene i trygdelandet ditt som avgjør hvilke vilkår som gjelder for refusjon.

Behandlerens autorisasjon og spesialisering

Hvis du trenger dokumentasjon på at behandleren din er autorisert eller hvilken spesialisering han eller hun har, kan du enten be om å få dette dokumentert av behandleren, eller du kan be om behandlerens HPR-nummer eller fødselsdato. Da kan du selv hente ut en autorisasjonskopi i Helsepersonellregisteret.

Pasientskadeerstatning

​Alle former for medisinsk behandling innebærer en risiko. Hvis noe går galt under behandlingen, kan du søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet kan gi råd og veiledning om hvilke rettigheter du har som pasient. Ta kontakt med ombudet i det fylket der du er til behandling.

Les mer om hva Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg med.

Europeisk helsetrygdkort

Hvis det skulle oppstå noe akutt mens du er på ferie i Norge, er det lurt å ha med seg Europeisk helsetrygdkort (EHIC). Det dokumenterer at du har rett til nødvendige helsehjelp ved behandlingssteder som er tilknyttet det offentlige helsevesenet. Her kan du lese mer om dine helserettigheter i Norge hvis du er turist fra et EØS-land eller Sveits.

Reiseforsikring

​​Retten til å motta helsehjelp i et annet EØS-land er ikke en erstatning for reiseforsikring. Helfo anbefaler derfor alle å ha reiseforsikring i tillegg.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. EØS-borgere som ønsker planlagt helsehjelp i Norge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 9. mars 2022 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/eos-borgere-som-onsker-helsehjelp-i-norge/

Sist oppdatert onsdag 9. mars 2022