Turister fra EU/EØS, Sveits eller Storbritannia på ferie i Norge

Er du fra et EU/EØS-land eller Sveits og skal på ferie til Norge, bør du sørge for at du har med deg gyldig Europeisk helsetrygdkort fra hjemlandet ditt.

Kvinne på sykkel

1

Dine rettigheter

Er du på reise som turist i Norge og har med deg gyldig Europeisk helsetrygdkort? Da kan du ha rett til å få nødvendig helsehjelp her og bare betale en egenandel. Vi anbefaler at du har en privat reiseforsikring fordi det er begrenset hva helsetrygdkortet dekker.

Reiser du sammen med familien din, må du være oppmerksom på at hvert familiemedlem må ha sitt eget helsetrygdkort.

Hvis du har statsborgerskap fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits, for eksempel USA, kan du ikke benytte ditt europeiske helsetrygdkort i Norge. Dette gjelder selv om du nå er bosatt i EU/EØS eller Sveits.

Følgende persongrupper kan benytte seg av Europeisk helsetrygdkort i Norge uavhengig av statsborgerskap:

 • ektefeller eller barn av EU/EØS-statsborgere
 • personer med helsetrygdkort fra Storbritannia
 • personer med flyktningstatus
 • statsløse

Hvis du er bosatt i et annet nordisk land, er det ikke et krav om å vise Europeisk helsetrygdkort. Du kan i stedet vise legitimasjon og oppgi bostedsadressen din.

Eksempel

Carmen er fra Spania og skal sammen med familien sin på påskeferie til Norge. Hun sørger for å søke om Europeisk helsetrygdkort til alle sammen i god tid før de skal reise. Hun har også sørget for at alle har reiseforsikring.

2

Hva dekker helsetrygdkortet?

Europeisk helsetrygdkort gir bare rett til nødvendig medisinsk behandling ved behandlingssteder som er tilknyttet det offentlige helsevesenet.

Varigheten på oppholdet ditt har betydning for hva som anses for å være nødvendig behandling. Du vil derfor ha rett til mer omfattende behandling hvis det er meningen at oppholdet ditt skal være langvarig.

Helsetrygdkortet gir deg rett til medisinsk behandling på samme vilkår som norske borgere. Dette betyr at det er norske regler som avgjør hva du får dekket, og om du må betale en egenandel for behandlingen du mottar.

Helsetrygdkortet gir ikke rett til dekning av utgifter hvis du reiser til Norge for å få medisinsk behandling. Planlegger du å få utført utredning og/eller behandling i Norge? Les mer her.

Har du ikke med deg Europeisk helsetrygdkort?

Hvis du blir syk og ikke har med deg helsetrygdkort, men du har rett til å få kortet, må du sjekke med bostedsland ditt om du kan få utstedt en PRC (Provisional Replacement Certificate) som beviser dine rettigheter.

Hvis du har måtte betale alle kostnader for helsetjenester selv, kan du kontakte trygdemyndighetene i ditt bostedsland for å søke om refusjon når du kommer hjem.

Ta vare på alle originale regninger og kvitteringer, samt kopi av henvisninger og resepter, i tilfelle du får bruk for dem ved eventuell refusjon fra ditt bostedsland.

Eksempel

Carmen er uheldig i slalåmbakken og brekker armen i løpet av ferien. Hun oppsøker legevakten, viser frem sitt europeiske helsetrygdkort, identifiserer seg med passet sitt og får behandling. Carmen betaler det samme i egenandel som en norsk borger ville ha gjort.

3

Oversikt over helsehjelp

Her er en kort oversikt over hvilke typer helsehjelp som kan dekkes av Europeisk helsetrygdkort.

Legehjelp

 • Innenfor normal åpningstid: Kontakt lege som er tilknyttet det offentlige helsevesenet.
 • For akutt legehjelp utenfor normal åpningstid: Oppsøk nærmeste legevakt. Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.
 • Vis frem Europeisk helsetrygdkort. Du vil bli bedt om å vise legitimasjon i tillegg til helsetrygdkortet ditt.
 • Du må som regel betale en egenandel på behandlingen. Hvor stor den er, avhenger av behandlingen du får.
 • Personer under 16 år skal ikke betale egenandel.
 • Du trenger henvisning fra allmennlege hvis du må til spesialist. Der må du også betale en egenandel.
 • Hvis du går til en privat lege uten offentlig avtale, må du betale alle kostnadene selv.

Sykehus

 • Ring 113 i nødsituasjoner.
 • I nødsituasjoner kan du få behandling ved nærmeste offentlige sykehus. For annen sykehusbehandling trenger du henvisning fra lege. Sykehusbehandling, inkludert nødvendige legemidler, er gratis.
 • Du trenger henvisning fra lege for å få behandling av spesialist på poliklinikk. For behandling i poliklinikk må du betale en egenandel. Hvor stor den er, avhenger av behandlingen du får.

Ambulanse

 • I nødstilfeller er ambulansetransport og ambulanseflyvninger til sykehus gratis innenfor Norge.

Reseptpliktige legemidler

 • Reseptpliktige legemidler kjøpes på apotek.
 • Vis frem resepten og Europeisk helsetrygdkort.
 • Du skal vanligvis betale full pris for legemidler. Enkelte legemidler dekkes imidlertid på «blå resept» ved alvorlig, langvarig sykdom.

Tannlege

 • Du må vanligvis betale for tannlegebehandling selv. Det er unntak for enkelte diagnoser. Tannlegene skal ha oversikt over unntakene.
 • Frem til og med det året du fyller 24 år, betaler du bare en 25 prosent av kostnaden for tannlegebehandling i det offentlige helsevesenet.
 • Barn under 18 år får gratis tannbehandling i det offentlige helsevesenet.

Oksygen og dialyse

 • ​Hvis du har behov for oksygenbehandling eller dialyse under oppholdet ditt, har du rett til å få dekket dette.
 • Før du reiser, må du sørge for å få legeerklæring fra fastlege eller behandlende lege.
 • Du må i god tid før avreise avtale tid med et behandlingssted. Det er viktig at du avtaler med en behandler innen det offentlige helsevesenet. Europeisk helsetrygdkort dekker ikke behandling hos private.

Eksempel

Siden legevakt er en av tjenestene som er omfattet av Europeisk helsetrygdkort, må Carmen bare betale en egenandel. Hadde hun derimot oppsøkt en privatpraktiserende lege, ville hun måttet betale hele beløpet selv.

4

Hjemreise

Europeisk helsetrygdkort dekker ikke utgifter til hjemreise hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke.

For å være på den sikre siden bør du tegne en reiseforsikring som dekker hjemreise.

 

Eksempel

Heldigvis trenger ikke Carmen å avbryte ferien på grunn av den brukne armen, men hadde hun måttet reise hjem, hadde dette ikke blitt dekket av helsetrygdkortet.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Turister fra EU/EØS, Sveits eller Storbritannia på ferie i Norge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 19. mars 2024 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/turister-fra-eu-eos-eller-sveits-paa-ferie-i-norge/

Sist oppdatert tirsdag 19. mars 2024