Hepatitt B-vaksine

Hepatitt B-vaksinen er en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og siden 2017 har alle barn fått tilbud om den. Vaksinen anbefales også til eldre barn og voksne med høyere smitterisiko.

Hepatitt B-vaksinen anbefales til personer i faresonen for å få viruset.

Hepatitt B-vaksine til barn

Alle barn som er født fra og med 1. november 2016 får tilbud om vaksine mot hepatitt B i barnevaksinasjonsprogrammet. Før dette ble vaksinen tilbudt i barnevaksinasjonsprogrammet kun til barn med foreldre fra områder med middels- eller høy forekomst av hepatitt B.

Hepatitt B-vaksinen gis ved 3-, 5- og 12-måneders alder. Vaksinen gis med sprøyte i låret. Den gis i en kombinasjonsvaksine (seksvalent vaksine) sammen med vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, polio og hemophilus influenzae type b (Hib).

Hepatitt B-vaksinen tilbys også uvaksinerte eldre barn som har foreldre fra land med høy forekomst av hepatitt B, eller har høyere smitterisiko av andre årsaker. Hos barn eldre enn cirka 12 måneder settes vaksinen i overarmen.

Mer enn 180 land har allerede innført denne vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

Hvis mor har kronisk infeksjon

Hvis du er gravid og har hepatitt B, eller er kronisk bærer av sykdommen (du har viruset i kroppen, men føler deg frisk), vil barnet bli vaksinert med første dose like etter fødsel.

Barnet får da en sprøyte med vaksine og en sprøyte med immunglobulin som gir tilleggsbeskyttelse mot at barnet skal få infeksjon med hepatitt B.

Etter hjemreise fra sykehuset vil barnet få en ny dose med hepatitt B-vaksine ved 1-månedsalder. Deretter får barnet en kombinasjonsvaksine (seksvalent vaksine) inkludert hepatitt B-vaksinen ved 3-, 5- og 12-månedersalder som alle andre barn i tråd med anbefalingene i barnevaksinasjonsprogrammet.

Dersom mor vet at hun har hepatitt B eller er kronisk bærer er det viktig at hun opplyser jordmor, fastlege eller helsesykepleier om dette.

Hvilke vaksiner har barna mine tatt?

Sjekk hvilke sykdommer barna dine er vaksinert mot og når vaksinene er satt.

Hepatitt B-vaksine til voksne

Hepatitt B-vaksinen anbefales også for voksne med økt risiko for smitte med hepatitt B.

Vaksinen anbefales dersom:

 • en i din husstand er smittebærer
 • du er seksualpartner til en som er smittebærer
 • du har økt risiko for smitte gjennom jobb eller utdanning
 • du reiser til land med høy forekomst av sykdommen
 • du bruker narkotika som settes med sprøyte
 • du har sex med noen som kjøper eller selger sex
 • du er mann og har sex med andre menn
 • du har visse sykdommer eller tilstander som gjør deg mer utsatt for konsekvenser av hepatitt B-infeksjon

Voksne får injeksjonen i overarmen.

Slik beskytter vaksinen

Vaksine mot hepatitt B utvikles fra en del av virusoverflaten som ikke kan gi sykdom. Vaksinen er ikke levende.

Etter vaksinering lager kroppen antistoffer mot hepatitt B-viruset. Disse antistoffene bekjemper hepatitt B-viruset hvis kroppen kommer i kontakt med viruset senere.

Voksne trenger tre injeksjoner for at vaksinen skal gi fullgod beskyttelse. De første to injeksjonene gis med en måneds mellomrom, og den tredje gis etter seks måneder.

Mulige bivirkninger av hepatitt B-vaksinen

​Ømhet og svimmelhet

Hepatitt B-vaksinen gir milde bivirkninger hos de fleste.

Noen kan føle seg svimmel eller besvime av selve stikket (såkalt vasovagal reaksjon). Armen kan bli øm og noen kan få et hudutslett etter injeksjonen.

Alvorlige reaksjoner etter vaksinen er svært sjeldne.

Bivirkninger hos barn

Kombinasjonsvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet kan gi milde og forbigående bivirkninger som:

 • uro
 • irritabilitet
 • gråt
 • utilpasshet
 • søvnighet
 • nedsatt matlyst

Opptil 1 av 10 vaksinerte spedbarn opplever:

 • utilpasshet i 1–2 døgn de første dagene etter vaksinasjonen
 • rødhet, hevelse og smerter på stikkstedet, som kan vare i noen dager
 • kortvarig feber i løpet av de første dagene etter vaksinasjonen

Det kan være vanskelig å vite om slike symptomer skyldes vaksinen eller noe annet.

Det er ikke vanlig med feber over 39˚C etter vaksinasjon. I slike tilfeller bør du kontakte lege fordi feberen kan ha annen årsak enn vaksineringen, og som trenger behandling.

Alvorlige reaksjoner forekommer sjelden.

Vaksinasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell inneholder informasjon og retningslinjer om vaksiner, vaksinering, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Hepatitt B-vaksine. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 29. april 2021 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/hepatitt-b-vaksine/

Sist oppdatert torsdag 29. april 2021