Hepatitt B-vaksine

Hepatitt B-vaksinen tilbys alle barn født 1. november 2016 eller senere. Den anbefales også til voksne med høyere smitterisiko.

Hepatitt B-vaksinen anbefales til personer i faresonen for å få viruset.

Illustrasjon: Johnér Bildbyrå AB

Hepatitt B-vaksine til barn

Alle barn som er født fra og med 1. november 2016 får tilbud om vaksine mot hepatitt B barnevaksinasjonsprogrammet.

Hepatitt B-vaksinen gis ved 3-, 5- og 12-måneders alder, og gis med sprøyte i låret. Den gis i en kombinasjonsvaksine sammen med vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, polio og hemophilus influenzae (Hib).

Hepatitt B-vaksinen anbefales også for uvaksinerte eldre barn som har høyere smitterisiko.

Hvis mor har kronisk infeksjon

Hvis du er gravid og har hepatitt B eller er kronisk bærer av sykdommen (du har viruset i kroppen, men føler deg frisk), vil barnet bli vaksinert.

Barnet vil få en sprøyte med vaksine og immunglobulin straks etter fødselen, og gjentatte injeksjoner når det er 1, 2 og 12 måneder gammelt.

Dersom mor vet at hun har hepatitt B eller er kronisk bærer er det viktig at hun opplyser jordmor, fastlege eller helsesykepleier om dette.

Innført i de fleste land

De fleste land har allerede innført denne vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet. I 2014 hadde 184 av 194 land innført vaksinen.

Hvilke vaksiner har barna mine tatt?

Sjekk hvilke sykdommer barna dine er vaksinert mot og når vaksinene er satt.

Hepatitt B-vaksine til voksne

Hepatitt B-vaksinen anbefales også for voksne med økt risiko for smitte med hepatitt B.

Du kan ha økt risiko for smitte hvis:

 • du har kontakt med smittebærere gjennom jobb eller utdanning
 • du reiser til land med høy forekomst av sykdommen
 • du bruker narkotika som settes med sprøyte
 • du har sex med noen som kjøper eller selger sex
 • du er mann og har sex med andre menn

Mer enn 50 000 ungdommer og voksne i Norge tar hepatitt B-vaksine hvert år i forbindelse med yrke, reise eller annen risiko.

Voksne får injeksjonen i overarmen.

Slik beskytter vaksinen

​Vaksine mot hepatitt B utvikles fra en del av viruset som ikke kan gi sykdom.

Etter vaksinering lager kroppen antistoffer mot hepatitt B-viruset. Disse antistoffene bekjemper hepatitt B-viruset hvis kroppen kommer i kontakt med viruset senere.

Tre injeksjoner er nødvendig for at vaksinen skal gi fullgod beskyttelse. De første to injeksjonene gis med en måneds mellomrom, og den tredje gis etter seks måneder.

Mulige bivirkninger av hepatitt B-vaksinen

​Ømhet og svimmelhet

Hepatitt B-vaksinen gir milde bivirkninger hos de fleste.

Noen kan føle seg svimmel eller besvime av selve stikket. Armen kan bli øm og noen kan få et hudutslett etter injeksjonen.

Alvorlige reaksjoner etter vaksinen er svært sjeldne.

Bivirkninger hos barn

Kombinasjonsvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet kan gi noen av disse bivirkningene:

 • uro
 • irritabilitet
 • gråt
 • utilpasshet
 • søvnighet
 • nedsatt matlyst

Opptil 1 av 10 vaksinerte spedbarn opplever:

 • uvelhet i 1–2 døgn de første dagene etter vaksinasjonen
 • rødhet, hevelse og smerter på stikkstedet, som kan vare i flere dager
 • kortvarig feber i løpet av de første dagene etter vaksinasjonen

Det kan være vanskelig å vite om slike symptomer skyldes vaksinen eller noe annet.

Færre enn 1 av 100 får feber over 39,5˚C etter vaksinasjon. I slike tilfeller bør du kontakte lege fordi feberen kan ha annen årsak som trenger behandling.

Store, smertefulle reaksjoner forekommer sjelden.