Reisevaksiner - hvilke bør jeg ta?

Alder og reisemål har betydning for hvilke vaksiner som anbefales. For å få best mulig virkning av vaksinene bør du starte med vaksinasjon i god tid før avreise.

Par på reise

Generelt om reisevaksiner

Behov for vaksiner avhenger av

  • hvilket land du skal til, hva du skal gjøre der og hvor lenge du skal være borte
  • din egen helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus
  • den til enhver tid gjeldende epidemiologiske situasjonen

Snakk derfor med lege/vaksinasjonskontor før du skal reise.

Vær ute i god tid

For de fleste vaksiner tar det minst 1-2 uker etter vaksinasjon før du oppnår beskyttelse. Noen vaksiner må også gis to eller flere ganger for at du skal få full virkning. For å få best mulig effekt er det derfor lurt å starte vaksinasjonen i god tid før du skal reise.

Pris

Alle må selv betale utgifter til reisevaksiner og malariabeskyttelse.

Dokumentasjon

All vaksinasjon skal registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Hvis du lurer på hvilke vaksiner du eller barna dine (under 16 år) har fått, kan du sjekke dette i vaksinetjenesten på Helsenorge.

Enkelte land krever at du har med deg dokumentasjon på vaksinasjon mot enkelte sykdommer. Dette kan en lege hjelpe deg med.

Hvis du vaksinerer deg i utlandet er det viktig at du får skriftlig dokumentasjon på type vaksine og dato for vaksinasjon, slik at du kan få dette registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret etter at du kommer hjem, eventuelt får fullført vaksinasjonen ved hjemkomst til Norge.

Rådgivning

Informasjon om vaksiner i forbindelse med reisen din, kan du få hos lege, reisemedisinsk senter eller vaksinasjonskontor i kommunen. Gjelder det barn og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet kan helsestasjonen kontaktes.

Vaksiner alle bør ha

Alle bør være vaksinert i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet, og passe på å ha nødvendige oppfriskningsdoser.

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

Generelt bør alle være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot sykdommene ca. hvert tiende år.

Selv om du reiser til et land der det ikke er økt risiko for å få sykdommene, er det likevel anbefalt å friske opp vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning.

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine)

Voksne personer som ikke vet om de har fått vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine), eller har gjennomgått disse sykdommene, er anbefalt å ta minst én dose MMR-vaksine. Dette er spesielt viktig før du reiser til land der meslinger, kusma og røde hunder er vanligere enn i Norge.

Sjekk hvilke vaksiner du har tatt

Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner.

Vaksineråd for ulike verdensdeler

Aktuelle vaksiner ved utenlandsreiser

Gulfebervaksine

Gulfeber finnes i Afrika, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Gulfebervaksine er anbefalt for alle som reiser til et område med risiko for gulfebersmitte.

Dokumentasjon på gulfebervaksine

Enkelte land, både med og uten risiko for gulfebersmitte, kan kreve dokumentasjon på gulfeber-vaksinasjon (internasjonalt vaksinasjonssertifikat som utstedes av helsepersonell) ved innreise. Dette gjelder alle reisende som kommer fra eller reiser gjennom land med risiko for gulfebersmitte (også lavrisikoland), og kan også gjelde ved mellomlanding i et slikt land.

Det tar noe tid fra vaksinasjon til du oppnår beskyttelse. Det internasjonale gulfebersertifikatet er derfor først gyldig fra 10 dager etter du har fått vaksinen, men er deretter gyldig livet ut (fordi vaksinen vanligvis gir livslang beskyttelse).

Gulfebervaksinen kan gis fra 9 måneders alder, men de fleste land krever ikke vaksinasjonssertifikat for barn under ett år.

Spesifikke krav til gulfebervaksinasjon i ulike land kan bli endret fra tid til annen.

Hepatitt A-vaksine

Hepatitt A-vaksine er anbefalt for reisende til en rekke land hvor det er høy forekomst av hepatitt A. Forekomsten av hepatitt A er spesielt høy i Afrika, Sør-Amerika, Midtøsten og store deler av Asia. 

Hepatitt B-vaksine

Hepatitt B-vaksine er anbefalt for helse- og barnehjemspersonell som skal arbeide i områder hvor hepatitt B er utbredt. Den er også aktuell for reisende som kan komme til å ha ubeskyttet sex, injisere stoff eller komme i kontakt med helsevesenet.

Japansk encefalittvaksine

Japansk encefalittvaksine kan være aktuelt for enkelte som skal oppholde seg på landsbygda i områder der sykdommen finnes. Dette må vurderes i samråd med helsepersonell.

Koleravaksine

Koleravaksine er kun anbefalt før reiser til områder med kolera, for hjelpepersonell i arbeid ved naturkatastrofer eller krig, for personer som skal leve under dårlige hygieniske forhold uten tilgang på rent drikkevann samt for personer som mangler magesyre eller bruker syrehemmende medisiner.

Meningokokkvaksiner

Vaksinasjon mot meningokokker er anbefalt før opphold i områder hvor det er utbrudd av meningokokksykdom og visse områder i Afrika.

Enkelte land og utdanningsinstitusjoner krever dokumentasjon på meningokokkvaksinasjon, og dokumentert meningokokk ACWY-vaksinasjon er et krav for å få visum i forbindelse med pilegrimsreise til Saudi-Arabia.

Poliovaksine

Ved reise til og opphold over fire uker i land med polioutbrudd må alle være vaksinert mot polio i løpet av de siste 12 månedene før hjem-/utreise fra landet du besøker. Reiser du til land med dette kravet må du ta med internasjonalt vaksinasjonssertifikat som dokumentasjon på vaksinasjonen.

Rabiesvaksine

Vaksine mot rabies er aktuelt for dem som skal bo eller reise i områder med rabies der medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig, og for personer som skal arbeide med dyr som kan være smittet med rabies.

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine)

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) er anbefalt til personer som skal oppholde seg i skog og mark, for eksempel i forbindelse med orienteringsløp, skogsarbeid, fottur eller camping, i områder hvor sykdommen er utberedt.

Utenom Norge gjelder dette deler av Sentral- og Øst-Europa, Baltikum, Åland, Bornholm og i kystområder og ved store innsjøer i Sør-Sverige.

Vaksinen er ikke anbefalt for turistreiser til byer i disse områdene.

Vaksine mot tuberkulose (BCG)

Tuberkulosevaksine (BCG) kan være aktuelt for personer med økt risiko for tuberkulosesmitte som ikke tidligere er BCG-vaksinert, og som skal ha tett kontakt med lokalbefolkningen og oppholde seg i mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose.

Tyfoidvaksine

Tyfoidvaksine er aktuelt for personer som skal reise til strøk hvor tyfoidfeber er utbredt, hovedsakelig i Asia. Risikoen for smitte øker ved nær kontakt med lokalbefolkningen og når oppholdet blir langt.

Vaksineråd for gravide

Gravide i andre og tredje trimester bør ta den årlige influensavaksinen, men utover denne bør gravide som hovedregel unngå vaksiner «for sikkerhets skyld» – med mindre det er stor smitterisiko for enkelte sykdommer i landet man reiser til. Ta kontakt med lege/vaksinasjonskontor for å få hjelp til å vurdere smitterisikoen opp mot risikoen ved vaksinasjon.

Hvis man som gravid velger å reise til et område med stor smitterisiko for sykdommer det finnes vaksine mot, vil det å ta vaksiner oftest innebære mindre risiko for mor og foster, enn risikoen ved å få sykdommen det vaksineres mot.

Vaksineråd for barn

Barn anbefales å ha startet barnevaksinasjonsprogrammet før utenlandsreiser. For barn som i første leveår skal ha lengre opphold i land med høyere forekomst av infeksjonssykdommer, kan det være aktuelt å begynne vaksinasjon tidligere enn vanlig for å rekke to eller tre vaksinedoser som gis mot difteri, tetanus, kikhoste, polio, Hib, hepatitt B og pneumokokkvaksine.

Ved reiser til land eller områder med utbrudd eller høy forekomst av meslinger, både i og utenfor Europa, bør det vurderes å fremskynde MMR- vaksine til barn yngre enn 15 måneder.

Ved lengre opphold i utlandet (for eksempel ved utstasjonering) kan det være lurt at de også tar vaksiner som tilbys som en del av barnevaksinasjonsprogrammet i landet man skal oppholde seg.

Små barn som tas med til ikke-vestlige land, bør i utgangspunktet ta de samme reisevaksinene som voksne, hvis vaksinene er godkjent for deres alder.

Hvor tidlig kan de ulike reisevaksinene gis til små barn?

De fleste vaksiner har en nedre aldersgrense. Det er flere grunner til det; noen vaksiner har ikke effekt hvis de gis for tidlig i livet og noen kan gi varig nedsatt immunrespons ved gjentatt vaksinasjon eller infeksjon senere i livet. Enkelte vaksiner gir også økt risiko for komplikasjoner hos barn hvis de får dem for tidlig. Effekt og sikkerhet hos de yngste barna er heller ikke undersøkt for alle vaksiner.

Vaksineråd for reise til tidligere hjemland

Innvandrere har etter noen år i Norge vanligvis ingen beskyttelse mot de vanligste smittsomme sykdommene i sitt opprinnelige hjemland. Det er derfor viktig at også innvandrere beskytter seg med vaksiner og tar forebyggende medisiner mot malaria før de besøker land der dette er anbefalt.

Vaksineråd for personer fra og med fylte 65 år

Er du 65 år og/eller tilhører definerte risikogrupper for influensa og pneumokokksykdom, bør du la deg vaksinere mot disse sykdommene uavhengig av om du skal reise eller ikke.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Reisevaksiner - hvilke bør jeg ta?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 23. mai 2022 [hentet fredag 1. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/reisevaksiner/hvilke-bor-jeg-ta/

Sist oppdatert mandag 23. mai 2022