Vaksiner ved reise til Afrika

Folkehelseinstituttet anbefaler at du vaksinerer deg mot ulike sykdommer ved reiser til alle land i Afrika. Hvilke vaksiner avhenger av hvor du skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Legemiddelprofylakse mot malaria er aktuelt i de fleste afrikanske land. For råd om myggstikkbeskyttelse og forebyggende legemiddelbehandling se:

Detaljer om gulfebervaksinasjon er omtalt i Vaksinasjonsveilederen.

Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder), anbefales MMR-vaksine før reisen (fhi.no).

Meningokokkvaksine ACWY konjugatvaksine anbefales til reisende i «meningittbeltet» i Afrika som strekker seg på tvers av kontinentet fra Senegal til Etiopia. Andre vaksiner enn nevnt i tabellen bør vurderes individuelt. 

Sjekk hvilke vaksiner du har tatt

Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner.

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

​Gruppe 1

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

Gruppe 2

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. For eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur eller innvandrere på besøk til tidligere hjemland.

Aktuelle reisevaksiner til Afrika

  • dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
  • IPV: Poliomyelittvaksine
  • Hep A: Hepatitt A-vaksine
  • Hep B: Hepatitt B-vaksine
  • Rab: Rabiesvaksine
  • G: Gulfeber
  • Tyf: Tyfoidvaksine
  • BCG: Tuberkulosevaksine
  • MenACWY: Meningokokk A+C+W+Y konjugatvaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen under betyr at foreslåtte profylakse (tiltak, forebygging) bør vurderes individuelt avhengig av reisetype, og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

 

Land

Gruppe 1

Gruppe 2

Seychellene

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Tyf) 

Ascension, St. Helena, Tristan da Cunha

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep B)

Mauritius, Réunion

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Hep B)

Kapp Verde

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)

Egypt, Komorene, Tunisia

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)

​Algerie, Botswana, Djibouti, Lesotho, Libya, Marokko, Namibia, Somalia, Swaziland (Eswatini), Sør- Afrika, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)

Malawi, Mosambik, Madagaskar


dTP-IPV *
IPV**
Hep A

dTP-IPV *
IPV**
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)

Demokratiske republikk Kongo

dTP-IPV *
IPV**
Hep A
G

dTP-IPV *
IPV**
Hep A
Tyf
MenACWY
G
(Hep B)
(BCG)
(Rab)

​Eritrea

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * Hep A
Tyf
MenACWY
(Hep B)
(BCG)
(Rab)

​Angola, Burundi, Gabon, Rublikken Kongo (Brazzaville), Liberia, Rwanda, São Tomé og Príncipe

​dTP-IPV * 
Hep A
G

​​dTP-IPV * 
Hep A
G
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)

​Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Ekvatorial-Guinea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenya, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Senegal, Sentralafrikanske republikk, Sierra Leone, Sudan, Sør- Sudan, Togo, Tsjad, Uganda

​dTP-IPV * 
Hep A
G

​​dTP-IPV * 
Hep A
G
Tyf
MenACWY
(Hep B)
(BCG)
(Rab)

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

For reiser til land med forekomst av vaksinederivert poliovirus type 2 er det viktig å sørge for oppdatert poliovaksinering og vurdere å fremskynde vaksinasjon av spedbarn.  WHO og norske helsemyndigheter oppfordrer besøkende med opphold over 4 uker i land med polio utbrudd, med risiko for å eksportere vaksinederivert poliovirus type 2, til å følge samme råd som i avsnittet under (**).

Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd 

** Land med risiko for å eksportere vaksinederivert poliovirus type 1, type 3 eller vilt poliovirus skal sørge for at alle som har oppholdt seg over 4 uker i landet har fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før man forlater landet. Reisende må dokumentere vaksinasjon med internasjonalt vaksinesertifikat. Dette gjelder for personer i alle aldre, også barn, selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte.

Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Vaksineråd ved reise til andre verdensdeler

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Vaksiner ved reise til Afrika. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 17. oktober 2023 [hentet søndag 3. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/reisevaksiner/vaksiner-reise-til-afrika/

Sist oppdatert tirsdag 17. oktober 2023