Vaksiner ved reise til Asia

Folkehelseinstituttet anbefaler at du vaksinerer deg mot ulike sykdommer ved reiser til de aller fleste land i Asia. Hvilke vaksiner avhenger av hvor man skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

I tillegg til vaksinene i tabellen under, kan legemiddelprofylakse (tiltak, forebygging) mot malaria kan også være aktuelt. For råd om myggstikkbeskyttelse og forebyggende legemiddelbehandling se: Malariaveilederen – Asia (fhi.no)

Asia er ikke erklært poliofritt.

Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder), anbefales MMR-vaksine før reisen (fhi.no).

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

Gruppe 1

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

Gruppe 2

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (for eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur eller innvandrere på besøk til tidligere hjemland).

Aktuelle reisevaksiner til Asia

Forkortelser i tabellen for aktuelle reisevaksiner

  • dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
  • IPV: Poliomyelittvaksine
  • Hep A: Hepatitt A-vaksine
  • Hep B: Hepatitt B-vaksine
  • Jap: Japansk encefalittvaksine
  • Rab: Rabiesvaksine
  • TBE: Skogflåttencefalittvaksine
  • Tyf: Tyfoidvaksine
  • BCG: Tuberkulosevaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen under betyr at foreslåtte profylakse (tiltak, forebygging) bør vurderes individuelt avhengig av reisetype, og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

Vaksinetabell
Land ​Gruppe 1 ​Gruppe 2
Japan

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep B)
(Jap)
(TBE)

Singapore

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep B)
(BCG)
(Jap)

​Malaysia (den malayiske halvøy), Thailand

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Tyf)
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(Jap)

Sør-Korea

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(Jap)

Maldivene

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
Tyf

Taiwan

dTP-IPV*

dTP-IPV*
Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)
(Jap)

​Mongolia, Kasakhstan

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(TBE)

Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)

​Bangladesh, Brunei, Bhutan, India, Kambodsja, Laos, Nepal, Nord-Korea, Sri Lanka, Vietnam, Øst-Timor

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(Jap)

Myanmar, Malaysia (Borneoøya), Filippinene

​dTP-IPV * 

IPV**
Hep A

​​dTP-IPV * 
IPV**
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(Jap)

Russland (asiatisk del), Kina

​​dTP-IPV * 
Hep A

​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(TBE)
(Jap)

​Afghanistan, Pakistan

​​dTP-IPV * 
IPV**
Hep A
Tyf

​​​dTP-IPV * 
IPV**
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

** Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd.

WHO krever at personer som har oppholdt seg over 4 uker i land med stor risiko for å eksportere (føre ut, ta med seg) poliovirus (Afghanistan, Pakistan, Indonesia, Myanmar, Malaysia og Filippinene), skal ha fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før de forlater landet. Dette må dokumenteres med internasjonalt vaksinesertifikat og gjelder for personer i alle aldre, også barn, selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte.

Kina har også pågående eller nylig utbrudd med vaksinederivert poliovirus (FHI.no). Det er anbefalt, men ikke påkrevd, å ha fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før du forlater disse landene hvis du har oppholdt deg der i minst 4 uker.

Vaksineråd ved reise til andre verdensdeler

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert fredag 17. januar 2020