Vaksiner ved reise til Midtøsten

Folkehelseinstituttet anbefaler at du vaksinerer deg mot ulike sykdommer ved reiser til de fleste land i Midtøsten. Hvilke vaksiner avhenger av hvor du skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Legemiddelprofylakse mot malaria kan være aktuelt for enkelte land. For råd om myggstikkbeskyttelse og forebyggende legemiddelbehandling se: Malariaveilederen – Midtøsten og Nord-Afrika (fhi.no)

Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder), anbefales MMR-vaksine før reisen (fhi.no)

Helsemyndighetene i Saudi Arabia krever at alle pilegrimer til landet skal være vaksinert med meningokokk ACWY-vaksine.

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

Gruppe 1

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

Gruppe 2

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. For eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur eller innvandrere på besøk til tidligere hjemland.

Aktuelle reisevaksiner til Midtøsten

Forkortelser i tabellen for aktuelle reisevaksiner

 • dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
 • IPV: Poliomyelittvaksine
 • Hep A: Hepatitt A-vaksine
 • Hep B: Hepatitt B-vaksine
 • Rab: Rabiesvaksine
 • Tyf: Tyfoidvaksine
 • BCG: Tuberkulosevaksine
 • MenACWY: Meningokokk A+C+W+Y konjugatvaksine
 • Influensa: Sesong influensavaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen under betyr at foreslåtte profylakse (tiltak, forebygging) bør vurderes individuelt avhengig av reisetype, og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

 
Land ​Gruppe 1 ​Gruppe 2

Israel

​dTP-IPV* 

​​dTP-IPV* 
(Hep A)
(Rab)

Bahrain, De forente arabiske emirater, Iran, Kuwait, Qatar

​dTP-IPV* 

​​dTP-IPV* 
(Hep A)
(Hep B)
(Rab)

Jordan, Libanon, Oman, Palestinske områder

​dTP-IPV* 
Hep

​​dTP-IPV* 
Hep A
(Hep B)
(Tyf)
(Rab)

Syria

​dTP-IPV* 
Hep A
Tyf

​​dTP-IPV* 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)
(BCG)

Irak

​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf

dTP-IPV* 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)
(BCG)

Jemen

​dTP-IPV* 
IPV***

Hep A
Tyf

​​dTP-IPV*

IPV *** 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)
(BCG)

Saudi-Arabia

​dTP-IPV* 
MenACWY**
Influensa**

​​dTP-IPV* 
(Hep A)
MenACWY**
Influensa**
(Hep B)
(Tyf)
(Rab)

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

** For å få visum til Saudi-Arabia, kreves det dokumentasjon på at vaksinasjon av personer over 2 år er utført minimum 10 dager før og

 • for polysakkaridvaksine: maksimum tre år før
 • for konjugatvaksine: maksimum fem år før

ankomst til Saudi-Arabia.

Det er viktig at det i vaksinasjonskortet fremgår at vaksinen gitt i Norge er en konjugatvaksine som beskytter mot serogruppene A, C, W og Y. Navnet på vaksinen bør også dokumenteres. 

Influensavaksine anbefales ved pilgrimsbesøk.

*** WHO krever at personer som har oppholdt seg over 4 uker i land med risiko for å eksportere vaksinederivert poliovirus type1 skal ha fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før man forlater landet. Dette må dokumenteres med internasjonalt vaksinesertifikat. Gjelder for personer i alle aldre, også barn, selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte. Gjelder per i dag for Jemen.

WHO rapporterer om et utbrudd av vaksinederivert poliovirus type 3 i Jerusalem, Israel. Polio ble først påvist 7. mars 2022 hos et uvaksinert barn med nyoppståtte lammelser. Det pågår utvidet testing for polio for å kartlegge omfanget av utbruddet. Vaksinsjonskampanjer er iverksatt i Jerusalem for barn mellom 6 uker og 10 år. Vaksinasjonsdekningen i landet er likevel høy og risikoen for å eksportere polio til andre land anses som lav. WHO understreker at det er viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering ved reiser til Israel.

I Iran er det påvist vaksinederivert poliovirus type 2. WHO oppfordrer personer som har oppholdt seg over 4 uker i land med risiko for å eksportere vaksinederivert poliovirus type 2 til å få poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før man forlater landet.

Vaksineråd ved reise til andre verdensdeler

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert torsdag 7. april 2022