Vaksiner ved reise til Midtøsten

Folkehelseinstituttet anbefaler at du vaksinerer deg mot ulike sykdommer ved reiser til de fleste land i Midtøsten. Hvilke vaksiner avhenger av hvor man skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Legemiddelprofylakse mot malaria kan være aktuelt for enkelte land. For råd om myggstikkbeskyttelse og forebyggende legemiddelbehandling se: Malariaveilederen – Midtøsten og Nord-Afrika (fhi.no)

Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder), anbefales MMR-vaksine før reisen (fhi.no)

Helsemyndighetene i Saudi Arabia krever at alle pilegrimer til landet skal være vaksinert med meningokokk ACWY-vaksine.

Sjekk hvilke vaksiner du har tatt

Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner.

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

Gruppe 1

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

Gruppe 2

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (for eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur eller innvandrere på besøk til tidligere hjemland).

Aktuelle reisevaksiner til Midtøsten

Forkortelser i tabellen for aktuelle reisevaksiner

 • dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
 • IPV: Poliomyelittvaksine
 • Hep A: Hepatitt A-vaksine
 • Hep B: Hepatitt B-vaksine
 • Rab: Rabiesvaksine
 • Tyf: Tyfoidvaksine
 • BCG: Tuberkulosevaksine
 • MenACWY: Meningokokk A+C+W+Y konjugatvaksine
 • Influensa: Sesong influensavaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen under betyr at foreslåtte profylakse (tiltak, forebygging) bør vurderes individuelt avhengig av reisetype, og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

 
Land ​Gruppe 1 ​Gruppe 2

Israel

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Rab)

Bahrain, De forente arabiske emirater, Iran, Kuwait, Qatar

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Hep B)
(Rab)

Jordan, Libanon, Oman, Palestinske områder

​dTP-IPV * 
Hep

​​dTP-IPV * 
Hep A
(Hep B)
(Tyf)
(Rab)

Syria

​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf

​​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)
(BCG)

Jemen, Irak

​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf

​​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)
(BCG)

Saudi-Arabia

​dTP-IPV * 
MenACWY**
Influensa

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
MenACWY**
Influensa**
(Hep B)
(Tyf)
(Rab)

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

Merk at Syria regnes av WHO som et land som er sårbart for polioutbrudd. Det er derfor spesielt viktig at reisende til Syria er beskyttet mot poliomyelitt.

** For å få visum til Saudi-Arabia, kreves det dokumentasjon på at vaksinasjon av personer over 2 år er utført minimum 10 dager før og

 • for polysakkaridvaksine: maksimum tre år før
 • for konjugatvaksine: maksimum fem år før

før ankomst til Saudi-Arabia.

Det er viktig at det i vaksinasjonskortet fremgår at vaksinen gitt i Norge er en konjugatvaksine som beskytter mot serogruppene A, C, W og Y. Navnet på vaksinen bør også dokumenteres.

Influensavaksine anbefales ved pilgrimsbesøk.

Vaksineråd ved reise til andre verdensdeler