Vaksiner ved reise til Midtøsten

Folkehelseinstituttet anbefaler at du vaksinerer deg mot ulike sykdommer ved reiser til de fleste land i Midtøsten. Hvilke vaksiner avhenger av hvor du skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Legemiddelprofylakse mot malaria kan være aktuelt for enkelte land. For råd om myggstikkbeskyttelse og forebyggende legemiddelbehandling se: Malariaveilederen – Midtøsten og Nord-Afrika (fhi.no)

Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder), anbefales MMR-vaksine før reisen (fhi.no)

Helsemyndighetene i Saudi Arabia krever at alle pilegrimer til landet skal være vaksinert med meningokokk ACWY-vaksine.

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

Gruppe 1

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

Gruppe 2

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. For eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur eller innvandrere på besøk til tidligere hjemland.

Aktuelle reisevaksiner til Midtøsten

Forkortelser i tabellen for aktuelle reisevaksiner

 • dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
 • IPV: Poliomyelittvaksine
 • Hep A: Hepatitt A-vaksine
 • Hep B: Hepatitt B-vaksine
 • Rab: Rabiesvaksine
 • Tyf: Tyfoidvaksine
 • BCG: Tuberkulosevaksine
 • MenACWY: Meningokokk A+C+W+Y konjugatvaksine
 • Influensa: Sesong influensavaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen under betyr at foreslåtte profylakse (tiltak, forebygging) bør vurderes individuelt avhengig av reisetype, og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

 
Land ​Gruppe 1 ​Gruppe 2

Israel

​dTP-IPV* 

IPV***

​​dTP-IPV* 

IPV***
(Hep A)
(Rab)

Bahrain, De forente arabiske emirater, Iran, Kuwait, Qatar

​dTP-IPV* 

​​dTP-IPV* 
(Hep A)
(Hep B)
(Rab)

Jordan, Libanon, Oman, Palestinske områder

​dTP-IPV* 
Hep A

​​dTP-IPV* 
Hep A
(Hep B)
(Tyf)
(Rab)

Syria

​dTP-IPV* 
Hep A
Tyf

​​dTP-IPV* 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)
(BCG)

Irak

​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf

dTP-IPV* 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)
(BCG)

Jemen

​dTP-IPV* 
Hep A
Tyf

​​dTP-IPV*

Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)
(BCG)

Saudi-Arabia

​dTP-IPV* 
MenACWY**
Influensa**

​​dTP-IPV* 
(Hep A)
MenACWY**
Influensa**
(Hep B)
(Tyf)
(Rab)

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

For reiser til land med forekomst av vaksinederivert poliovirus type 2 er det viktig å sørge for oppdatert poliovaksinering og vurdere å fremskynde vaksinasjon av spedbarn.  WHO og norske helsemyndigheter oppfordrer besøkende med opphold over 4 uker i land med polio utbrudd, med risiko for å eksportere vaksinederivert poliovirus type 2, til å følge samme råd som i avsnittet under (***).

For oversikt over land med forekomst av vaksinederivert poliovirus type 2 les her:

Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd


Merk at WHO regner noen land som utsatt for ny introduksjon av vaksinederivert poliovirus. Det er viktig at reisende til disse landene sørger for oppdatert poliovaksinering.

** For å få visum til Saudi-Arabia, kreves det dokumentasjon på at vaksinasjon av personer over 2 år er utført minimum 10 dager før og

 • for polysakkaridvaksine: maksimum tre år før
 • for konjugatvaksine: maksimum fem år før

ankomst til Saudi-Arabia.

Det er viktig at det i vaksinasjonskortet fremgår at vaksinen gitt i Norge er en konjugatvaksine som beskytter mot serogruppene A, C, W og Y. Navnet på vaksinen bør også dokumenteres. 

Influensavaksine anbefales ved pilgrimsbesøk.

*** Land med risiko for å eksportere vaksinederivert polio type 3 skal sørge for at alle som har oppholdt seg over 4 uker i landet har fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før man forlater landet. Reisende må dokumentere vaksinasjon med internasjonalt vaksinesertifikat. Gjelder for personer i alle aldre, også barn, selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte. Rådet gjelder per i dag for Israel.

Vaksineråd ved reise til andre verdensdeler

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert onsdag 15. mars 2023