Vaksiner ved reise til Midtøsten

Folkehelseinstituttet anbefaler at du vaksinerer deg mot ulike sykdommer ved reiser til de fleste land i Midtøsten. Hvilke vaksiner avhenger av hvor du skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Legemiddelprofylakse mot malaria kan være aktuelt for enkelte land. For råd om myggstikkbeskyttelse og forebyggende legemiddelbehandling se: Malariaveilederen – Midtøsten og Nord-Afrika (fhi.no)

Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder), anbefales MMR-vaksine før reisen (fhi.no)

Helsemyndighetene i Saudi Arabia krever at alle pilegrimer til landet skal være vaksinert med meningokokk ACWY-vaksine.

Sjekk hvilke vaksiner du har tatt

Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner.

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

Gruppe 1

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

Gruppe 2

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. For eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur eller innvandrere på besøk til tidligere hjemland.

Aktuelle reisevaksiner til Midtøsten

  • dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
  • IPV: Poliomyelittvaksine
  • Hep A: Hepatitt A-vaksine
  • Hep B: Hepatitt B-vaksine
  • Rab: Rabiesvaksine
  • Tyf: Tyfoidvaksine
  • BCG: Tuberkulosevaksine
  • MenACWY: Meningokokk A+C+W+Y konjugatvaksine
  • Influensa: Sesong influensavaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen under betyr at foreslåtte profylakse (tiltak, forebygging) bør vurderes individuelt avhengig av reisetype, og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

 

​Land

Gruppe 1

​Gruppe 2

Israel

​dTP-IPV* 

 

​​dTP-IPV* 

Hep A)
(Rab)

Bahrain, De forente arabiske emirater, Iran, Kuwait, Qatar

​dTP-IPV* 

​​dTP-IPV* 
(Hep A)
(Hep B)
(Rab)

Jordan, Libanon, Oman, Palestinske områder

​dTP-IPV* 
Hep A

​​dTP-IPV* 
Hep A
(Hep B)
(Tyf)
(Rab)

Syria

​dTP-IPV* 
Hep A
Tyf

​​dTP-IPV* 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)
(BCG)

Irak

​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf

dTP-IPV* 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)
(BCG)

Jemen

​dTP-IPV* 
Hep A
Tyf

​​dTP-IPV*

Hep A
Tyf
(Hep B)
(Rab)
(BCG)

Saudi-Arabia

​dTP-IPV* 
MenACWY**
Influensa**

​​dTP-IPV* 
(Hep A)
MenACWY**
Influensa**
(Hep B)
(Tyf)
(Rab)

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

For reiser til land med forekomst av vaksinederivert poliovirus type 2 er det viktig å sørge for oppdatert poliovaksinering og vurdere å fremskynde vaksinasjon av spedbarn.  

I land med polioutbrudd, med risiko for å eksportere vaksinederivert poliovirus type 2, oppfordrer WHO og norske helsemyndigheter besøkende med opphold over 4 uker å vaksinere seg med poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før du forlater landet.

For oversikt over land med forekomst av vaksinederivert poliovirus type 2 les her:

Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Merk at WHO regner noen land som utsatt for ny introduksjon av vaksinederivert poliovirus. Det er viktig at reisende til disse landene sørger for oppdatert poliovaksinering.

** For å få visum til Saudi-Arabia kreves dokumentasjon på at vaksinasjon av personer over 2 år er utført minimum 10 dager og maksimum tre år for polysakkaridvaksine og maksimum fem år for konjugatvaksine før ankomst til Saudi-Arabia. Det er viktig at det i vaksinasjonskortet fremgår at vaksinen gitt i Norge er en konjugatvaksine som beskytter mot serogruppene A, C, W og Y. Navnet på vaksinen bør også dokumenteres. Influensavaksine anbefales ved pilgrimsbesøk.

Vaksineråd ved reise til andre verdensdeler

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Vaksiner ved reise til Midtøsten. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 17. oktober 2023 [hentet lørdag 2. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/reisevaksiner/vaksiner-reise-til-midtosten/

Sist oppdatert tirsdag 17. oktober 2023