Vaksiner ved reise til Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibia

Folkehelseinstituttet anbefaler at du vaksinerer deg mot ulike sykdommer ved reiser til de aller fleste land i Karibia, Sør- og Mellom-Amerika. Hvilke vaksiner avhenger av hvor du skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Legemiddelprofylakse mot malaria kan også være aktuelt for mange land i området. For råd om myggstikkbeskyttelse og forebyggende legemiddelbehandling se:Malariaveilederen – Amerikanske kontinent (fhi.no)

For detaljer om gulfeber, inkludert vaksinasjon, se:

Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder), anbefales MMR-vaksine før reisen.

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

Gruppe 1

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

Gruppe 2

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (for eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur eller innvandrere på besøk til tidligere hjemland).

Aktuelle reisevaksiner til Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibia

Forkortelser i tabellen for aktuelle reisevaksiner

  • dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
  • IPV: Poliomyelittvaksine
  • Hep A: Hepatitt A-vaksine
  • Hep B: Hepatitt B-vaksine
  • Rab: Rabiesvaksine
  • G: Gulfebervaksine
  • Tyf: Tyfoidvaksine
  • BCG: Tuberkulosevaksine
  • MenACWY: Meningokokk A+C+W+Y konjugatvaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen under betyr at foreslåtte profylakse (tiltak, forebygging) bør vurderes individuelt avhengig av reisetype, og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

 
Land ​Gruppe 1 ​Gruppe 2

Canada, USA**

​dTP-IPV *

​​dTP-IPV * 
(MenACWY)

Grønland

​dTP-IPV * 

(Rab)
(BCG)

Chile, Cuba, Uruguay

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV* 
(Hep A)
(Tyf) 
(Rab)

Belize

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV* 
(Hep A) 
(Hep B)
(Tyf)
(Rab)

Mexico

​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf

dTP-IPV* 
Hep A (Hep B)Tyf (Rab)

El Salvador, Nicaragua

​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf

dTP-IPV* 
Hep A 
(Hep B)
Tyf 
(Rab)
(BCG)

​Costa Rica

​​dTP-IPV *
Hep A

dTP-IPV* 
Hep A (Hep B)(Tyf) (Rab)

​Haiti

​​dTP-IPV *
Hep A
Tyf

dTP-IPV* 
Hep A (Hep B)(Tyf) (Rab)(BCG)

​Guatemala, Honduras

​​dTP-IPV *
Hep A

dTP-IPV* 
Hep A 
(Hep B)
(Tyf) 
(Rab)

Den dominikanske republikk

​​dTP-IPV *
Hep A

​dTP-IPV* 
Hep A 
(Hep B)
(Tyf) 
(Rab)
(BCG)

Argentina, Trinidad og Tobago

​​dTP-IPV *(G)

​​dTP-IPV* 
(Hep A) 
(Hep B) 
(Tyf) 
(Rab) 
(G)

Andre øyer i Karibia som ikke er nevnt ovenfor

​​dTP-IPV * Hep A

dTP-IPV* 
Hep A 
(Hep B)
(Tyf) 

Guyana

​​dTP-IPV * Hep A
G

​​dTP-IPV* 
Hep A 
(Hep B) 
(Tyf) 
(Rab) 
(BCG) 
G

Colombia

​​dTP-IPV * Hep A
(G)

​dTP-IPV* 
Hep A 
(Hep B) 
(Tyf) 
(Rab) 
(G)

Venezuela

​​dTP-IPV  *
Hep A
Tyf
(G)

dTP-IPV* 
Hep A(Hep B) (Tyf) (Rab) (G)(BCG)

​Paraguay

​​dTP-IPV * Hep A
(G)

​​dTP-IPV* 
Hep A 
(Tyf) 
(Rab) 
(BCG) 
(G)

​Bolivia, Brasil, Ecuador, Panama, Peru

​​dTP-IPV *
Hep A
(G)

​​dTP-IPV* 
Hep A 
(Hep B) 
(Tyf) 
(Rab) 
(BCG) 
(G)

​Fransk Guyana, Surinam

​​dTP-IPV *
Hep A
G

​​dTP-IPV* 
Hep A 

(Hep B) 
(Tyf) 
(Rab) 

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

 I juli 2022 rapporterte WHO om et poliotilfelle i Rockland County, i staten New York, USA. Pasienten var en uvaksinert voksen person som utviklet lammelser. Tilsvarende poliovirus ble påvist i flere kloakkprøver i samme området. Beslektede virus er også påvist i kloakken i Montreal i Canada, London i Storbritannia og i Jerusalem i Israel i 2022, uten at sykdomstilfeller er påvist.

Slektskap mellom påviste virus taler for vaksinevirussirkulasjon over landegrenser i forbindelse med reising. Vaksinasjonsdekningen i Canada, USA, Storbritannia og Israel er generelt sett høy, men viruset er påvist i geografiske lokalområder med undervaksinerte befolkningsgrupper. Vaksineviruset har kunnet sirkulere i undervaksinerte områder og dermed gjenvunnet sykdomsgivende egenskaper. Vaksinasjonskampanjer er iverksatt og overvåkning forsterket i disse landene.

For reisende er det viktig å sørge for oppdatert polio-vaksinering og vurdere å fremskynde vaksinasjonen av spedbarn.

Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd (fhi.no)

** Noen stater/skoler har egne krav eller anbefalinger for meningokokkvaksinasjon og annen vaksinasjon av skoleelever og studenter. Tuberkulosevaksine (BCG) skal ikke gis til de som skal studere i USA.

Vaksineråd ved reiser til andre verdensdeler

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Vaksiner ved reise til Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibia. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert onsdag 15. mars 2023 [hentet tirsdag 5. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/reisevaksiner/vaksiner-reise-til-nord-amerika-sor-amerika-og-karibia/

Sist oppdatert onsdag 15. mars 2023