Anbefalte vaksiner i svangerskapet

Hvis du er gravid anbefaler Folkehelseinstituttet at du tar vaksine mot kikhoste, influensa og korona for å beskytte deg selv og barnet mot alvorlig sykdom.

Gravide kvinner blir smittet av luftveisvirus like ofte som andre. For de fleste går dette stort sett over av seg selv, uten behandling.

Likevel har du som er gravid fra og med 2. trimester, eller nylig har født, høyere risiko for komplikasjoner og alvorlig sykdom enn andre ikke-gravide kvinner på samme alder. Det kan skyldes endringer i immunsystemet og at du får større belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet i magen vokser.

Hvis du blir alvorlig syk, utgjør dette også en fare for barnet i magen. Dersom du samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Det gjelder hele svangerskapet.

Vaksine mot kikhoste, influensa og korona beskytter både deg og barnet. Vaksine i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. Dette er viktig fordi spedbarn har større risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner som følge av luftveisinfeksjoner enn større barn og voksne.

Kikhostevaksine til gravide

FHI anbefaler kikhostevaksinen til:

  • Gravide, uavhengig av når de sist ble vaksinert, og i hvert svangerskap. Vaksinen tilbys i svangerskapsuke 24, men kan også gis senere i svangerskapet.

Vaksinasjon i svangerskapet beskytter barnet ditt mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder. Gravide som tar kikhostevaksine lager antistoffer mot kikhoste som overføres til fosteret via morkaken. Det nyfødte barnet blir dermed født med beskyttende antistoffer fra mor, og dette har vist å hindre alvorlig forløp av kikhoste hos spedbarn frem til de kan få første vaksinedose.

Vaksinering av gravide mot kikhoste har ikke vist å gi uheldige svangerskapsutfall for verken mor eller barn.

Fra mai 2024 får gravide i Norge tilbud om gratis kikhostevaksine. Én vaksinedose er nok. Vaksinen tilbys i svangerskapsuke 24. Ved oppstart vil gravide som har kommet lengre i svangerskapet også få tilbud om vaksine (opphentingsvaksinasjon). Vaksinen som tilbys er en kombinasjonsvaksine som også beskytter mot difteri og tetanus.

Mer om kikhostevaksinen (fhi.no)

Mer om innføring av kikhostevaksine til gravide (fhi.no)

Influensavaksine til gravide

FHI anbefaler influensavaksinen til:

  • Gravide som er i 2. eller 3. trimester i influensasesongen.
  • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
  • Gravide i 1. trimester som tilhører en av de øvrige målgruppene for vaksinasjon (nærkontakt, svinerøkter, helsepersonell).

For å få best mulig beskyttelse bør du vaksineres fra oktober til desember, men du har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Influensavaksinen gis i én dose. Den inneholder ikke-levende deler av influensavirus og kan derfor ikke gi influensasykdom.

Mer om influensavaksinen.

Koronavaksine til gravide

FHI anbefaler:

  • Grunnvaksinasjon til alle gravide som ikke har fått koronavaksine.
  • Oppfriskningsvaksine til gravide som er i 2. og 3. trimester og hvor det er gått mer enn 20 uker siden forrige dose med koronavaksine.
  • Oppfriskningsvaksine til gravide i 1. trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

Mer om koronavaksinen.

Vaksinene beskytter mor og barn

Vaksinene har vist å hindre alvorlig sykdom for mor og barn, uten å øke risiko for komplikasjoner som abort, for tidlig fødsel eller skade på fosteret. Ved vaksinasjon i 2. og 3. trimester vil mor overføre antistoffer til barnet i magen mot viruset det vaksineres mot. Vaksinen beskytter slik både mor i svangerskapet, og barnet etter fødsel, mot alvorlig sykdom. Derfor anbefales influensa- og koronavaksine til deg som er gravid. Kikhostevaksine til gravide er anbefalt først og fremst for å beskytte det nyfødte barnet mot alvorlig kikhoste sykdom.

Generelt om bivirkninger av vaksiner

De fleste vaksiner kan gi

  • ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet
  • feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter

Alvorlige bivirkninger og allergiske reaksjoner er svært sjeldent.

Bivirkningene er kortvarige og går over i løpet av én til to dager. De enkelte vaksinene kan ha noe ulike kjente bivirkninger og det er spesifisert i pakningsvedlegget. 

Det er ingen holdepunkt for at vaksinene anbefalte til gravide påvirker kvinners fruktbarhet, og mRNA-vaksiner påvirker ikke svangerskapsforløpet, verken for mor eller barnet i magen.

Noen opplever menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine, men hos gravide er det ikke sett økt blødningstendens.

Menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon (fhi.no)

Kan jeg ta flere vaksiner samtidig?

Ved behov for flere vaksiner kan det være hensiktsmessig å ta disse samtidig, så lenge vaksinene settes i hver sin arm. Snakk med din lege eller jordmor om hvilke anbefalte vaksiner til gravide som kan tas samtidig.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Anbefalte vaksiner i svangerskapet . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 9. april 2024 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/vaksiner-i-svangerskapet/

Sist oppdatert tirsdag 9. april 2024