Anbefalte vaksiner i svangerskapet

Hvis du er gravid anbefaler Folkehelseinstituttet at du tar vaksine både mot influensa og korona for å beskytte deg og barnet mot alvorlig sykdom.

Gravide kvinner blir smittet av luftveisvirus like ofte som andre. For de fleste går dette stort sett over av seg selv, uten annen behandling enn ekstra hvile.

Likevel har du som er gravid fra og med 2. trimester, eller nylig har født, høyere risiko for komplikasjoner og alvorlig sykdom enn andre ikke-gravide kvinner på samme alder. Det kan skyldes endringer i immunsystemet og at du får større belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet i magen vokser.

Hvis du blir alvorlig syk, utgjør dette også en fare for barnet i magen. Dersom du samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Det gjelder hele svangerskapet.

Influensa- og koronavaksine beskytter både deg og barnet. Vaksine i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. Dette er viktig fordi spedbarn har større risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner som følge av luftveisinfeksjoner enn større barn og voksne.

Influensavaksine til gravide

FHI anbefaler influensavaksinen til:

  • Gravide som er i 2. eller 3. trimester i influensasesongen.
  • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
  • Gravide i 1. trimester som tilhører en av de øvrige målgruppene for vaksinasjon (nærkontakt, svinerøkter, helsepersonell).

For å få best mulig beskyttelse bør du vaksineres fra oktober til desember, men du har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Influensavaksinen gis i én dose og inneholder kun deler av influensavirus, salter og vann. Du får ikke influensa av å ta vaksinen.

Mer om influensavaksinen.

Koronavaksine til gravide

FHI anbefaler:

  • Grunnvaksinasjon til alle gravide.
  • Oppfriskningsvaksine til gravide som er i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden forrige dose.
  • Oppfriskningsvaksine til gravide i 1. trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

Det er ikke vist lavere sannsynlighet for å bli gravid etter at man har tatt en koronavaksine. Det er derfor ikke nødvendig å vente med å bli gravid etter vaksinasjon. Dette gjelder også ved planlagt eller pågående fertilitetsbehandling, som IVF.

Mer om koronavaksinen.

Vaksinene beskytter mor og barn

Vaksinene har vist å hindre alvorlig sykdom for mor og barn, uten å øke risiko for komplikasjoner som abort, for tidlig fødsel eller skade på fosteret. Ved vaksinasjon i 2. og 3. trimester vil mor overføre antistoffer til barnet i magen mot viruset det vaksineres mot. Vaksinen beskytter slik både mor i svangerskapet, og barnet etter fødsel, mot alvorlig sykdom. Derfor anbefales influensa- og koronavaksine til deg som er gravid.

Det er ingen holdepunkt for at vaksinene påvirker kvinners fruktbarhet, og mRNA-vaksiner påvirker ikke svangerskapsforløpet, verken for mor eller barnet i magen.

Bivirkninger av influensa- og koronavaksinene

Vaksinene kan gi

  • ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet
  • feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter

Alvorlige bivirkninger og allergiske reaksjoner er svært sjeldent.

Bivirkningene er kortvarige og går over i løpet av én til to dager.

Noen opplever menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine, men en slik overhyppighet har vi ikke sett hos gravide.

Menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon (fhi.no)

Kan jeg ta koronavaksine og influensavaksine samtidig?

Koronavaksine kan gis samtidig med vanlig influensavaksine, så lenge vaksinene settes i hver sin arm.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Anbefalte vaksiner i svangerskapet . [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert torsdag 8. desember 2022 [hentet fredag 1. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/vaksiner-i-svangerskapet/

Sist oppdatert torsdag 8. desember 2022