Vaksiner og vaksinebivirkninger

Hensikten med vaksinasjon er å oppnå beskyttelse mot sykdom uten å måtte gjennomgå selve sykdommen.

​​Immunitet (beskyttelse mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjonssykdommer. Har du først hatt en smittsom sykdom, gir dette ofte livslang immunitet, slik at du ikke får samme sykdom flere ganger.

Men å gjennomgå sykdom kan innebære stor risiko. Noen infeksjoner kan forårsake alvorlige skader og i verste fall død hos den som smittes.

Hvordan virker en vaksine?

Vi vaksinerer for å oppnå immunitet uten å måtte gjennomgå selve sykdommen. Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging som finnes.

Det ser vi også i Norge. Etter at de ulike vaksinene ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet, har forekomsten av sykdommene vi vaksinerer mot gått ned, og noen er nesten forsvunnet.

Men ikke alle vaksiner du får som barn, gir beskyttelse livet ut. For noen vaksiner trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene.

Slik virker en vaksine

​Ved vaksinasjon tilføres kroppen enten en svekket mikrobe, deler av en mikrobe, eller noe som likner den mikroben det ønskes beskyttelse mot. Når virkestoffene i vaksinen møter kroppens immunforsvar, dannes det immunforsvarsceller og antistoffer som vil gjenkjenne den "ekte" mikroben.

Hvis den vaksinerte senere smittes med denne mikroben, vil immunforsvaret gi en raskere og bedre immunrespons som kan forhindre sykdom. Vi sier at det er oppnådd immunitet ved vaksinasjon.

Oppfriskningsvaksine for voksne

Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått mer enn 10 år siden forrige vaksinasjon. Anbefalingen gjelder for alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du informasjon om de ulike vaksinene som tilbys i Norge, og sykdommene det vaksineres mot.

Bivirkninger etter vaksinasjon

Selv om vaksiner er blant de legemidlene som gir færrest bivirkninger, kan både barn og voksne få uønskede reaksjoner etter vaksinasjon. De fleste symptomene kommer innen et døgn, men noen kommer senere.

Lite alvorlige hendelser, som hevelse og ømhet på stikkstedet og moderat feber, er forholdsvis vanlig. Dette går over i løpet av noen timer til dager uten noen spesiell behandling.

I svært sjeldne tilfeller kan noen få alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon. Symptomer på dette er elveblest (kløende utslett, blemmer) over hele kroppen og pusteproblemer.

De farligste allergiske reaksjonene kommer raskt etter vaksinasjon, og derfor må du vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter etter vaksinasjonen. Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner for å takle en eventuell allergisk reaksjon.

Andre kjente bivirkninger som kan oppstå de første dagene etter vaksinasjon:

  • Lokalreaksjon på stikkstedet (hevelse, ømhet, rødhet).
  • Lett feber, uro, gråt, søvnighet, utilpasshet eller manglende matlyst hos små barn.
  • Hos små barn kan raskt stigende feber føre til feberkramper. Feberkramper er i seg selv ufarlig, men lege bør likevel kontaktes for å utelukke annen akutt sykdom.
  • Lett feber og uspesifikke symptomer som uvelhet, hodepine, svimmelhet og generell sykdomsfølelse hos større barn og voksne.
  • Ikke-allergisk utslett.
  • Blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon kan forekomme, og skyldes nesten alltid ubehag i forbindelse med injeksjonen eller situasjonen.

Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være reaksjon på vaksinen. Ta derfor alltid kontakt med lege hvis du er bekymret for din egen eller ditt barns helse.

Les mer om vaksinebivirkninger hos Folkehelseinstituttet

Vaksinetjenesten på Helsenorge

Oversikt over din vaksinasjonsstatus finner du i vaksinetjenesten på Helsenorge. Her kan du:

  • Sjekke hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år.
  • Skrive ut vaksinasjonskort på bokmål og engelsk.

Se hvilke vaksiner som er registrert på deg

Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner.

Vaksinasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell inneholder informasjon og retningslinjer om vaksiner, vaksinering, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

22 99 45 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:45

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Vaksiner og vaksinebivirkninger. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 27. januar 2022 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/vaksiner-og-vaksinebivirkninger/

Sist oppdatert torsdag 27. januar 2022