Kjøp av medisinsk forbruksmateriell utenfor EU/EØS

Bor eller studerer du i utlandet, kan du ha rett til å få refundert deler av utgifter til medisinsk forbruksmateriell. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 3.

Forbruksmateriell

1

Dine rettigheter

Er du utsendt arbeidstaker, student eller utflyttet pensjonist, og du er medlem i norsk folketrygd, har du rett til å få refundert deler av utgiftene til medisinsk forbruksmateriell kjøpt i utlandet.

Du får kun refundert utgifter til forbruksmateriell som er oppført på produkt- og prislisten.

Vær oppmerksom på at du ikke kan få refusjon for lignende produkter. Dette betyr at produkter du kjøper i utlandet må være identisk med produkter det gis stønad til i Norge. Er du i tvil, undersøk nærmere på produkt- og prislisten fra Helfo (se over). 

For å få refundert utgifter til medisinsk forbruksmateriell må materiellet være kjøpt med resept. Dette gjelder selv om produktet kan kjøpes reseptfritt.  

Medisinsk forbruksmateriell forskrives direkte på blå resept av legen i Norge. Du kan også få resept fra lege i utlandet, men du må da sørge for at kravet til refusjon er oppfylt. Les om blå resept her.

Dersom du har kjøpt medisinsk forbruksmateriell i utlandet, må du ta vare på både kvitteringene og reseptene. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn kun kvitteringer.

Eksempel

Petter er pensjonist, har bosatt seg i Thailand og er frivillig medlem i norsk folketrygd. Petter har stomi. Han får resept fra legen sin og kjøper stomiposer på apoteket. Petter forsikrer seg om at han har kjøpt et produkt som er oppført på produkt- og prislisten.

Ingen forhåndstilsagn

Du vil ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Husk dokumentasjon

Husk å ta med deg riktig dokumentasjon.

Når du skal søke Helfo om refusjon, trenger du

  • resept
  • dokumentasjon på hvilke typer forbruksmateriell som er kjøpt
  • originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter

Du må dokumentere at materiellet er utlevert fra et apotek eller bandasjist.

Eksempel

Petter sørger for å ta vare på resepten og dokumentasjon på at stomiposene er betalt.

3

Send søknad digitalt til Helfo

Når du har kjøpt medisinsk forbruksmateriell, kan du søke Helfo om refusjon.

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende papirskjema.

Er du utsendt arbeidstaker eller student, bruker du dette skjemaet:

Er du pensjonist, bruker du dette skjemaet:

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Det gjelder egne regler for frikort. Les mer her.

Eksempel

Petter sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon til Helfo innen seks måneder fra kjøpsdato.

4

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år. 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert mandag 2. mars 2020