Kjøp av medisinsk forbruksmateriell utenfor EU/EØS

Bor eller studerer du i utlandet, kan du ha rett til å få refundert utgifter til medisinsk forbruksmateriell. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 3.

Forbruksmateriell

1

Dine rettigheter

Hvis du er utsendt arbeidstaker, student eller utflyttet pensjonist, og du er medlem i den norske folketrygden, kan du ha rett til å få refundert utgifter til medisinsk forbruksmateriell kjøpt i utlandet.

Du får bare refundert utgifter til forbruksmateriell som tilsvarer produkter oppført på Helfos produkt- og prislister.

For å få refundert utgifter til medisinsk forbruksmateriell må materiellet være kjøpt med resept. Dette gjelder selv om produktet kan kjøpes reseptfritt.  

Medisinsk forbruksmateriell skrives ut direkte på blå resept av legen i Norge. Du kan også få resept fra lege i utlandet, men du må på kjøpstidspunktet fylle vilkårene for å få refusjon etter blåreseptforskriften i Norge. Les mer om blå resept.

Eksempel

Petter er pensjonist, har bosatt seg i Thailand og er frivillig medlem i norsk folketrygd. Petter har stomi. Han får resept fra legen sin og kjøper stomiposer på apoteket. Petter forsikrer seg om at stomiposene han har kjøpt, tilsvarer produkter som er oppført på produkt- og prislisten.

Ingen forhåndsvurdering

Du kan ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Husk dokumentasjon

Husk å ta med deg riktig dokumentasjon.

Når du skal søke Helfo om refusjon, må du sende oss

  • resept
  • dokumentasjon på hvilke typer forbruksmateriell som er kjøpt
  • originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter

Du må dokumentere at materiellet er utlevert fra et apotek eller bandasjist.

Eksempel

Petter sørger for å ta vare på resepten og dokumentasjon på at stomiposene er betalt.

3

Send søknad til Helfo

Når du har kjøpt medisinsk forbruksmateriell, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende papirskjema.

Er du utsendt arbeidstaker eller student, bruker du dette skjemaet:

Er du pensjonist, bruker du dette skjemaet:

Søknaden sendes sammen med dokmentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Det gjelder egne regler for frikort.

Eksempel

Petter sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon til Helfo innen seks måneder fra kjøpsdato.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

4

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år. 

Fullmakten sender du til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon med signatur fra den som gir fullmakt, for eksempel førerkort, nasjonalt ID-kort eller pass.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Kjøp av medisinsk forbruksmateriell utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 20. juni 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/kjop-av-medisinsk-forbruksmateriell-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert tirsdag 20. juni 2023